Před časem jsem projevil přání, aby v úřadu pro menšiny a lidská práva setrval Michael Kocáb co nejdéle. Horlivost jeho působení při prosazování takových nesmyslů jako jsou kvóty pro ženy či adopce dětí homosexuálními páry jen potvrzovala oprávněnost kritiky tzv. antidiskriminační agendy, jejímž cílem je odstranění tradičních norem lidského soužití. Mnoho z těch, kdo si tuto skrytou souvislost s gramsciánským pochodem institucemi zprvu neuvědomovali, změnilo v důsledku Kocábova ambiciózního sociálního inženýrství na tuto problematiku názor.

Michael Kocáb však navzdory tomu, že se v důsledku své případné demise poněkud sebestředně obával o politickou stabilitu v zemi, svůj ministerský post opustil. Znamená to však, že spolu s jeho odchodem mizí z politické scény i témata, která v ní M. Kocáb a jeho soudruzi nastolovali? Bohužel nikoli.

I to je důvodem, proč Akce D.O.S.T. svůj připravovaný protest proti Kocábově počínání nezrušila. To ovšem rozlítilo levicovou aktivistku Věru Tydlitátovou do té míry, že vyzvala poslankyni Michaelu Šojdrovou, jež přislíbila pronést projev proti adopci dětí homosexuálními páry, aby se od organizátorů akce, kterým osobně potvrdila, že má o účast na demonstraci zájem, distancovala. A tak se i stalo.

A kde nestačí V. Tydlitátová a její denunciační blogování (nebo snad ještě něco mocnějšího?), tam vypomohou politicky korektní novináři či Tomáš Halík. A tak politikům z parlamentních stran drnčí telefony a nich se ozývají hlasy uvědomělých žurnalistů a novému řádu poplatných intelektuálů, pohoršujících se nad tím, že Akce D.O.S.T. má v jejich řadách lidskou i politickou podporu.

A protože tento zatím spíše jen skrytý nátlak nepřestává, ale každou hodinou spíše narůstá, vydala dnes Akce D.O.S.T. tiskovou zprávu tohoto znění:

Akce D.O.S.T.  pořádá ve středu 14. dubna veřejné shromáždění pod názvem „Dost bylo antidiskriminace“. Mezi osobami, jež přislíbily přednést projev před Úřadem vlády ČR, jsou také zástupci parlamentních politických stran. Ti jsou v posledních dnech obvoláváni novináři s dotazem, proč podporují akci s neonacistickým podtextem. Jako organizátoři shromáždění se proti této lživé mediální manipulaci důrazně ohrazujeme. Stejně jako přizvaní poslanci, tak i my odsuzujeme všechny projevy nenávisti proti bližnímu, tedy i nacismus či rasismus. Usilovná snaha levicových aktivistů, působících ve veřejném životě i médiích, přispívá zneužíváním ideje lidských práv nejen k potlačení občanských svobod a tradičních hodnot, ale i vzrůstu neonacismu. Stoupenci antidiskriminační agendy jsou tak ve skutečnosti s jinými extremisty spojeni více, než si možná sami uvědomují.

Za Akci D.O.S.T.

Petr Bahník, Ladislav Bátora, František Červenka, Jiří Hejlek    

 

Snad nejsem sám, koho systematická demontáž přirozeného společenského uspořádání a mravních hodnot pod praporem lidských práv a „politiky menšin“ znepokojuje. A kdo se ani nehodlá smířit s podpásovými útoky levicových novinářů a občanské svobody ohrožujících politruků á la Věra Tydlitátová. Pokud jste téhož názoru, tak jednou z možností jak to dát najevo je účast na protestním shromáždění „Dost bylo antidiskriminace“, jež se koná ve středu 14. dubna od 16:30 na Malostranském náměstí a následně před Úřadem vlády ČR. Podrobné údaje o akci jsou k dispozici na webu Akce D.O.S.T.