Vysočanská aréna je věcí Sazky, shodují se politici. Na tom, pod jaký úřad by měl sport spadat, se ale oslovení politici neshodnou. HN jim položily tři otázky.

1) Jakým způsobem byste řešili financování českého sportu, které je ve velmi špatném stavu?
2) Pod jaký úřad by měl sport spadat?
3) Měl by stát pomoci Sazce se splácení arény a uvolnit tak její peníze pro sportovce?

Jiří Paroubek, ČSSD
1) Jsou dvě možnosti: připravit urychleně novelu zákona o loteriích, abychom mohli do sportu dát 1,5 miliardy korun, a také lze upravit zákon o danii z příjmu právnických osob, tak aby část daňového základu, která lze až do výše pěti procent použít na veřejně prospěšné činnosti (jako např. sport, kulutra), aby obligatorně jedno procento šlo na potřeby sportu, kultury a také do sociální oblasti. Týkalo by se to podniků s ročním obratem 5 mld korun a s podílem na trhu nejméně 15-20 procent, tyto podniky s velkou tržní silou dávají na sport jen zlomek této částky.
2)Sport má řídit úřad vlády.
3) Splácení vysočanské arény je věcí Sazky. Samozřejmě je třeba řešit problém Sazky, ale to obhužel peníze do sportu nepřivede. Tato otázka se musí řešit souběžně například s tím způsobem financování sportu.

Cyril Svoboda, KDU-ČSL
1) Sport by měl být součástí formace člověka, čili by se měla rozšířit výuka sportu (nikoli tělesné výchovy) na školách. Jedna z možností je zpoplatnění hazardu, ty peníze by mohly být použity na sport. Je třeba vymyslet systém, který bude směřovat k víceletému financování, aby to nebyla záležitost jednoho rozpočtového roku, a aby měl tento typ občanské iniciativy větší jistotu.
2) Úřad vlády by sport řídit neměl, nemá pro to dostatek prostředků, má další aktivity, jako třeba lidskoprávní. Měl by vzniknout zvláštní úřad, ale to je otázka spíše dalších volebních období. Zatím bych to ponechal na MŠMT.
3) Nemyslím, že by to měl převzít stát. Bude-li se hledat jiné řešení, ať se najde, ale ne na úkor sportu. Tento problém byl jasný, když se aréna začala stavět.

Miroslav Kalousek, TOP 09
1) Tělovýchovné organizace se rozhodly, že veškeré prostředky z dominantního zdroje půjdou jenom do vysočanské haly. To nebylo rozhodnutím státu, nepokládáme to za šťastné rozhodnutí. Protože pokládáme sport za veřejně prospěšnou činnost, tak na to nemůžeme úplně rezignovat, ale také nemůžeme připustit, že po chybném manažerském rozhodnutí ponese na svých ramenou financování sportu jen daňový poplatník. Nabízíme významnou spoluúčast - pokud tělovýchovné organizace zmobilizují zdroje a najdou vlastní prostředky, které nepůjdou do vysočanské haly ale přímo do sportu, pak přispěje stát k těm zmobilizovaným prostředkům stejnou částkou (nebo až 150%).
2) Není podstatné, kdo vykonává státní správu. Žádné ministerstvo u nás sport neřídí, ale pouze vykonává státní správu. Institucionální změna ve státní správě ve vztahu k sportu tedy není nutná.
3) Stát ani město Praha by se na splácení haly v žádném případě podílet neměly.

Ivan Langer, ODS
Ke sportu budeme mít do konce měsíce jednu velkou tiskovou konferenci, do té doby vám k tomu nemůžeme říct nic.