Pro úplné posouzení vašeho dotazu by bylo nutné doplnit některé informace, zejména pokud jde o organizační strukturu zaměstnavatele, rozhodnutí zaměstnavatele o změně této organizační struktury, označení druhu práce (příp. pracovní pozice) dle vaší pracovní smlouvy a pracovní náplň k předmětné pracovní pozici.

Ve společnosti zaměstnavatele by měla být stanovena organizační struktura, rozhodnutí o změnách této struktury přísluší zaměstnavateli. V praxi jsou časté případy, zejména u větších společností, kdy organizačně jedna pracovní pozice obsahuje několik pracovních míst - např. ve vašem konkrétním případě v organizační struktuře společnosti je pracovní pozice RECEPČNÍ obsazena dvěma pracovními místy. V případě vyhodnocení nadbytečnosti obsazení této pozice dvěma pracovními místy má zaměstnavatel právo rozhodnout o změně organizační struktury s tím, že jedno pracovní místo recepční zruší a ponechá na této pozici pouze 1 pracovní místo. V případě dalšího vyhodnocení může dokonce tuto pracovní pozici zcela zrušit, případně sloučit s jinou pracovní pozicí, třeba s tím, že např. vedoucí či referentka sekretariátu bude částečně vykonávat i práci recepční (dojde ke změně její pracovní náplně) a v tomto smyslu se rozhodnutím zaměstnavatele změní organizační struktura.

V případě zrušení pracovního místa záleží opět na vyhodnocení ze strany zaměstnavatele a jeho rozhodnutí, které konkrétní pracovní místo z několika pracovních míst bude zrušeno. Z pohledu zákona jsou vámi popisované skutečnosti pro rozhodnutí zaměstnavatele nerozhodné. V případě výpovědi nebo ukončení pracovního poměru dohodou z uvedeného důvodu (organizační změna) vám přísluší ze zákona odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku, pokud kolektivní smlouva nebo individuální smlouva nestanoví odstupné vyšší.

S vaší kolegyní, které má skončit pracovní poměr 31.12.2010, může být uzavřena pracovní smlouva nová – a to buď na dobu určitou, pokud nebude porušen zákonem stanovený zákaz řetězení pracovních poměrů na dobu určitou, nebo případně i na dobu neurčitou, i když se jedná o pracující důchodkyni, neboť došlo ke změně právních předpisů v této oblasti. Stejně tak může zaměstnavatel rozhodnout o úplném zrušení pracovní pozice recepční, případně jejím sloučení s jinou pracovní pozicí.