Vánoce jsou obecně vnímány jako svátky, které přinesou ke konci roku zvolnění překotného tempa, v němž dnes velká část z nás žije. Všeobjímající pohoda a volný čas umožní dostat k jednomu stolu široké rodiny a navzájem si projevovat city v podobě dárků. Jako samozřejmost přitom vnímáme, že se nám rozblikají nejrozmanitější elektrické ozdoby, v televizi se podíváme na pohádku a nakonec vyzkoušíme nové spotřebiče, které jsme našli pod stromkem.

 

Vždy ve střehu

Tak jednoduché to ale zdaleka není! Aby si všichni jen užívali, museli bychom být postavičkami v happy endu jedné velké vánoční pohádky. Realita je ovšem nesmlouvavá a zaměstnance mnoha profesí posílá trávit atmosféru Vánoc aspoň po nějaký čas do služby.

Protože nepřetržitá dodávka elektřiny a tepla je zabezpečena směným provozem, patří k těmto „postiženým“ i tisíce zaměstnanců Skupiny ČEZ po celé republice. Další stovky jich prožívají doma na telefonu doslova prohibiční časy v záloze, aby v případě potřeby mohli naskočit do služby.

Aby výroba a zejména distribuce elektřiny ke konečným spotřebitelům byla podobně jako po celý rok co nejplynulejší, je třeba spojeného úsilí operátorů bloků elektráren, směnových inženýrů, strojníků, pracovníků poruchové služby, provozních elektrikářů, elektromontérů, dispečerů, elektrárenských hasičů a armády dalších zdánlivě bezejmenných tváří ze všech souvisejících profesí.

 

Nevybíravá zima, milejší lidé

Navíc není vyloučeno, že rozmary počasí podobně jako v uplynulých týdnech znovu překvapí nejednoho z nás. Přestože si to nikdo z nás nepřeje nebo podléhá iluzi, že kalamity a živly k Vánocům nepatří, příroda si nakonec věci stejně zařizuje po svém. Záplavy sněhu, námrazy, vichřice, spadlé sloupy a dráty – i takové bohužel někdy bývají vánoční hodiny a dny.  V těchto případech jsou ihned připraveni vyjet do terénu pracovníci poruchových čet, aby co nejdříve zajistili případné obnovení dodávky do vánočně naladěných domácností. Pracovníci z terénu navíc často zjišťují, že i zákazníci, kterým byla přerušena dodávka elektřiny, jsou o Vánocích na pracovníky poruchových čet milejší a příjemnější. Nezřídka nabízejí pracujícím technikům i malé občerstvení nebo dokonce i možnost strávit vánoční chvilku v rodině, které pomohli k obnovené dodávce elektřiny.

Podobně musejí být spotřebitelům k dispozici desítky dispečerů v call centrech, kteří jsou připraveni i v čase odpočítávání posledních dní roku reagovat na dotazy klientů a vyřizovat jejich požadavky.

 

Štědrý večer energetiků? Někdy během Vánoc

Zástupci většiny profesí spojených s výrobou a distribucí elektřiny a tepla se shodují, že svůj úděl s přibývajícími lety berou s nadhledem. Po letech v energetické branži už si většina z nich zvykla, že Štědrý večer a oslavy konce roku prožijí v poněkud improvizované formě na svém pracovišti a rodiny se s jejich sváteční zaneprázdněností již smířily. Svůj Štědrý večer v kruhu blízkých tak mají podle situace 23., 25. prosince nebo na Štědrý den dopoledne či po obědě.

Jak může vypadat pohled pod pokličku vybraných energetických provozů? Třeba v severočeské Elektrárně Prunéřov II se letos během Štědrého dne, na Boží hod vánoční a Štěpána v provoze vystřídá celkem 259 kmenových zaměstnanců Skupiny ČEZ. Na Silvestra a Nový rok jich bude 185. V severomoravských provozech - Elektrárně Dětmarovice, Teplárnách Vítkovice a společnosti ČEZ Energetické služby přijde v průběhu svátků ve směnném provozu řada na více než 400 pracovníků.Ti všichni budou muset oželet čas strávený s nejbližšími.

Na bezproblémovou distribuci elektřiny do domácností bude o svátcích jen v severočeském regionu dbát téměř stovka techniků, na celém distribučním území společnosti ČEZ Distribuce pak budou v pohotovosti další stovky jejich kolegů. Ti při silném větru mohou očekávat drobnější poruchy na linkách nízkého napětí, případně kolize na vedení vysokého napětí nebo závady na trafostanicích. Vyhledání každého takového místa, které se může nacházet v často nepřístupném terénu, práce ve vysokých závějích a vánici jsou i pro staré harcovníky vždy velkou překážkou. Jeden ze Štědrých večerů v uplynulých letech v takové situaci zastihl pracovníky ČEZ Distribuce v západních Čechách. V extrémně těžkých klimatických podmínkách odstraňovali na Tachovsku během jednoho večera hned čtyři poruchy na vedení vysokého napětí. Pro rodiny v potemnělých domech byl o několik hodin později jediným důkazem dobře odvedené práce energetiků znovu zářící stromeček a světla kolem něj.

 

Kapr na blokové dozorně

I na pracovišti ale samozřejmě nejsou svátky klidu a míru úplné tabu. Nezřídka se přímo u strojů, na pracovištích dispečerů, blokových dozornách elektráren nebo v call centrech podává tradiční kapr a bramborový salát donesené na přilepšenou z domova. I tady stojí stromeček, který je alespoň malou vzpomínkou na nejbližší. Možná i on bude jedním z mnoha jehličnatých symbolů vánoc, které skončí po naštěpování jako palivo v jedné z elektráren Skupiny ČEZ spalujících biomasu. To už ale bude minimálně po svátku Tří králů, rok 2011 se pevně ujme vlády a těm, kteří se obětavě podílí na zajišťování vánoční dodávky elektřiny a tepla opět nastanou dny všední.

Martin Schreier, manažer komunikace ČEZ