STAV K SOBOTĚ 12.3.2011, 06:00 MÍSTNÍHO ČASU

Fukušima I:

Provozovatel elektráren, Tokyo Electric Company (TEPCO), uvádí, že reaktory byly standardně odstaveny a nouzové dieselgenerátory hned začaly pracovat dle očekávání. Ty se pak ale zastavily po cca hodině provozu, a tedy elektrárna zůstala bez vnějšího i vlastního zdroje elektřiny. Bloky 1, 2 a 3 následně neměly patřičně dochlazovanou aktivní zónu (po odstavení elektrárny se musí aktivní zóna s palivem chladit, aby ji zbytkové teplo nepoškodilo). To vedlo Japonce k  vyhlášení pohotovnosti a preventivních opatření. Evakuace byla nařízena pro  více než 1000 lidí, kteří žijí v zóně do tří kilometrů okolo elektrárny, zatímco inženýři pracují na obnovení připojení elektřiny.   Situace s dochlazovaním se následně podařila vyřešit pro bloky 2 a 3. Na bloku 1 zatím aktivní zóna není adekvátně dochlazována a v sobotu v 02:00 místního času stoupl tlak v ochranné obálce bloku 1 na takové hodnoty, že TEPCO zvažuje snížení tlaku (t.j. řízené vypuštění chladiva, vody a vodní páry, přes filtry, které mají  snížit vypuštěnou radioaktivitu na přijatelnou úroveň). Práce na zajištění zdroje elektřiny a chlazení pro blok 1 dále pokračují.

Fukušima II:

4 reaktory automaticky odstaveny. Chladicí voda v odstavených reaktorech se udržuje na přijatelných mezích pro všechny 4 reaktory. Na bloku 1 došlo ke zvýšení tlaku v ochranné obálce v pátek v 18:00 a dle TEPCO: "předpokládá se, že je způsobeno únikem chladiva reaktoru v ochranné obálce reaktoru". Byla vyhlášena pohotovost, v 23:00 se doměnka o úniku chladiva nepotvrdila. K úniku radioaktivity nedošlo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁZOR AUTORA:

Japonci jsou na zemětřesení trénovaní a zatím postupují přesně dle havarijních plánů,  klíčové je teď chladit odstavené reaktory a připojit chlazení reaktorů k elektřině.  Na eventuality tohoto typu se myslí a personál se na ně připravuje. Mají několik natrénovaných možností, od použití dieselů sousedních bloků, přes připojení na elektrické vedení, až po dovezení jiných generátorů. Nouzově mohou zkusit jiný způsob chlazení. Mají na to několik hodin, než budou muset výrazně upouštět z reaktoru páru, aby snížili tlak.  To je standardní postup. Vice času mají, než by se voda v reaktoru vyvařila a začalo by se tavit palivo.  Tomu jistě zabrání. Tím by totiž byl reaktor zničen. Masivní únik radioaktivity není pravděpodobný však ani při tavení paliva, všechny reaktory ve Fukušimě mají totiž ochranou obálku. Proto ve výsledku očekávám úroveň  INES 3 nebo 4 na škále 1-7 mimořádných událostí. Situace mi připomíná rok 1993 a indický reaktor v Naroře, který měl po zemětřesení podobné problémy s připojením k síti a dieselgenerátory. Žádné oběti, oprava tehdy přišla na 220 miliónů dolarů, úroveň INES 3.  V porovnání s dalšími ztrátami, ať už lidskými či materiálními,  které zemětřesení způsobilo, to byla kapka v moři.

Držim Japoncům palce, aby to zvládli stejně či lépe než Indové. Vybavení a trénink na to mají.