Členské státy Evropské unie dnes pokrývají z jádra 31 % spotřeby elektrické energie. Před osudovým březnem 2011 převažoval názor, že je nutno dále zvýšit produkční kapacitu jaderních elektráren, a to i v zemích, které v minulosti z různých důvodů své jaderné programy opustily či pozastavily (např. Německo, Itálie, Švédsko). Za myšlenkou tzv. jaderné renesance v Evropě stálo 25 let bez známek rizika vyplývajícího z jaderné energetiky. Zkušenost s nebezpečím, které vyplývá z rostoucí dovozní závislosti na fosilních palivech (především na ropě a zemním plynu), vedla naopak k přesvědčení, že jaderná energetika poskytne tolik touženou stabilitu, ohrožovanou možnými dopady nepředvídatelných rusko-ukrajinských energetických vztahů. Černobylská katastrofa byla z  většiny myslí vytěsněna jako nepohodlná noční můra, ojedinělé zaváhání, za kterým stála nedostatečná bezpečnostní opatření a technologická zastaralost.

Jiskra, ze které vzešel plamen…

Fakta o fukušimské havárii lze shrnout takto: Fukušima byla zasažena největším zemětřesením, jaké Japonsko v historii měření Richterovou stupnicí zažilo, a jeho ničivé důsledky byly ještě umocněny vlnou tsunami. Souběh dvou přírodních katastrof vyřadil záložní generátor elektrické energie a chlazení reaktoru, což vedlo k úniku radioaktivity. Nejednalo se tedy o trestuhodnou nedbalost a hazard, jako v případě Černobylu, ale o těžko předvídatelné přírodní vlivy.

Z pohledu Evropy by bylo možné případ Fukušima založit jako politováníhodnou událost, která nemůže mít v Evropě paralelu. Do kolonky „seizmická zóna“ bychom napsali Ne!, stejně jako do kolonky „hrozba tsunami“, a celý proces posuzování by mohl skončit pouze nezbytným poučením pro zvýšení bezpečnosti provozu jaderných reaktorů v evropských podmínkách. Tímto způsobem však debata o jádru nefunguje a z technického problému se stává politikum, které vyhrává nebo prohrává volby.

Posílení jaderné energetiky v Evropě bylo spíše plánem či zbožným přáním než realitou již před březnem 2011. Dnes je zřejmé, že téměř třicetiletý boj za jadernou renesanci byl ztracen a stojíme opět na začátku. Čeká nás tedy po Fukušimě nový třicetiletý konflikt o obnovu důvěry v jádro?

Rozložení sil

V Evropě se zformovaly dva názorové bloky, jejichž zastánci na sebe hledí s ideologickou nenávistí.  Na jedné straně najdeme ortodoxní zastánce jádra, jejichž motivace jsou různé - od symbolického chápání jádra zaručujícího energetickou soběstačnost přes posílení pozice na evropském trhu s elektřinou až po zbavení se nepohodlné závislosti na Rusku. V čele pomyslného bloku stojí Francie, se 74 % podílem jádra na produkci elektřiny.

Spolu s ní se zde nachází nesourodá švédsko-polská dvojice. Polsko, země ve výrobě elektřiny z více než 90 % závislá na spalování environmentálně nešetrného uhlí, a Švédko, vzor environmentálně šetrné moderní ekonomiky, v jednom táboře? Švédsko vyrábí v 10 jaderných reaktorech zhruba 45 % své elektřiny. Poslední reaktor byl uveden do provozu v roce 1985 v souladu s výsledkem referenda z roku 1980, které se vyslovilo proti výstavbě nových jaderných reaktorů po tomto datu. V současné době je však Švédsko v těžké situaci, protože je schopno vyrobit sotva tolik elektřiny, kolik spotřebuje. Případný nedostatek je nuceno řešit dovozy elektřiny z jaderných elektráren Finska či zvýšeným dovozem zemního plynu z Norska či Ruska. Naopak v Polsku dosud žádná jaderná elektrárna nestojí a polská populace je pravděpodobně nejvíce „projaderná“ v celé Evropské unii. Jádro je považováno za způsob úniku od dovozní závislosti na ruském plynu a současně za cestu ke splnění environmentálních cílů Evropské unie.

Na druhé straně barikády stojí Německo. Silná opozice proti jádru se zdála být prolomena v říjnu 2010, kdy současná vláda schválila prodloužení životnosti 17 jaderných reaktorů v průměru o 12 let. Okamžité uzavření sedmi reaktorů a úplný odklon od jaderné energie do roku 2022 v průběhu dvou měsíců od japonské havárie je sice ukázkovým kotrmelcem spolkové vlády, německé reakce na Fukušimu jsou však logické. Tradice Strany zelených a kritika umístění jaderných zbraní na území západního Německa, které mělo být smeteno v apokalyptickém jaderném konfliktu mezi Východem a Západem, to jsou dlouhodobé faktory formující protijaderné veřejné mínění. Navíc to bylo právě Německo, kde hrála jaderná, či spíše protijaderná karta čistě politickou roli. Sedm zemských voleb a veřejné mínění proti prodloužení životnosti reaktorů byly silnou motivací pro přehodnocení vládní politiky.

Německá politika uzavření reaktorů uvedených do provozu před rokem 1980 a upuštění od jaderné energetiky do roku 2022 nejenže s okamžitou účinností ukrojila 5 % z produkce elektřiny a 2,3 mld. EUR z daní použitých na podporu obnovitelných zdrojů, ale nepřímo přispěla k růstu popularity jádra ve Francii, Polsku a koneckonců i České republice, které by nerady přišly o možnost vývozu elektřiny na atraktivní trh. I v samotném Německu se hovoří o nemožnosti nahradit obnovitelnými zdroji 27 % produkce elektřiny z jádra a o nutném důsledku v podobě navýšení dovozů ruského plynu, což pouze skalní optimisté vidí jako most k obnovitelné energetice a nikoli jako konečné řešení. 

Konec renesance v Itálii

Přestože Itálie patřila k průkopníkům jaderné energetiky v Evropě, nepociťovala nutnost výstavby nových reaktorů po ropných šocích v 70. letech. Domácí produkce zemního plynu se zdála dostatečná, v roce 1986 proběhlo referendum vyslovivší se proti jádru a dlouhodobé plánování energetiky se navíc neukázalo jako silná stránka nestabilních vlád v období První republiky. Dnes je Itálie v nezáviděníhodné situaci, kdy dováží 14 % spotřebované elektrické energie.

Jaderná energetika se však pro středo-levicově orientované italské voliče stala konečně tématem shody, kolem kterého jsou schopni se semknout k odporu proti Berlusconimu. Referendum z 13. června bylo prvním tohoto druhu po Fukušimě a do určité míry potvrdilo trend nastolený německou vládou. Přestože předmětem referenda byly i otázky imunity vlády a privatizace vodních zdrojů, právě budoucnost jádra budila největší pozornost. Přes ignorování referenda ze strany většiny sdělovacích prostředků se k hlasování dostavilo více než zákonem požadovaných 50 % voličů. Celkem 94 % voličů z 57 %, kteří se referenda zúčastnili, se vyslovilo proti vládním plánům na výstavbu jaderných reaktorů, které by zemi v budoucnu zajistily až 20 % produkce elektrické energie.

Přestože v Itálii lze jako relevantní argument použít seizmické aktivity, pravé zemětřesení může referendum znamenat pro další debatu o budoucnosti jádra v energetickém mixu Evropské unie. Další polarizace či dokonce odklon EU jako celku od jaderné energetiky může vést nejen k nové třicetileté válce o jadernou renesanci, ale především ke ztrátě drahocenného času v budování energeticky efektivní Evropy. Ta totiž přes veškeré své bohatství a technologický pokrok není schopna nahradit 30 % produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů bez dopadů na ekonomický růst napříč odvětvími.                   

 

Petr Binhack

Autor je analytikem AMO

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist