V tomto týdnu se v Praze koná Festival tolerance Prague Pride 2011. Po našem hlavním městě budou proudit „kluci s klukama, holky s holkama“, možná narazíme i na vyznavače zcela jiných sexuálních identit, neboť jak je v naší postmoderní době známo, pohlaví je věci sebeurčení, nikoli přirozenosti. Organizátoři svým ideovým oponentům namítají, že účelem festivalu není propagace homosexuality. To rád slyším. Homosexualita, jakkoli byla z důvodů povýtce politických vyškrtnuta ze seznamu nemocí, je totiž evidentní poruchou. Sexuální přitažlivost je přirozená jen mezi příslušníky opačného pohlaví, neboť jen muž ve spojení s ženou jsou schopni předávat život. Jen heterosexualita je společensky a civilizačně nosná, sterilní homosexualita, ať už je její příčinou cokoli, je naopak předzvěstí společenského úpadku a zániku vyspělých civilizací.

Pokud tedy „festival různosti“ nepropaguje homosexualitu, co tedy? Hnutí „gayů, leseb a transgenderových osob“ bojuje o něco zcela jiného, než o pouhou toleranci k homosexualitě, požaduje společenské uznání svého sebeurčení a jeho plné morální a zákonné zrovnoprávnění s přirozeným heterosexuálním manželstvím. Takový požadavek nemá ovšem s tolerancí nic společného, neboť předmětem tolerance, čili snášenlivosti, nemůže být něco pozitivního a tedy i společensky nosného.

Je tragédií české pravicové politiky, že se praporu této morálně-kulturní a společenské revoluce chopili významní představitelé ODS (primátor Svoboda, poslanec Šťastný) a TOP 09 (starosta Lomecký) a vedení jejich stran k tomu výmluvně mlčí. Záštitu, kterou Prague Pride poskytli, je třeba chápat jako doklad o absenci konzervativní politiky, pro niž jsou rodina, manželství a morálně-kulturní evropské dědictví více než jen v praxi bezobsažným sloganem ve stranickém programu. Výjimkou je snad jen část KDU-ČSL, která by se případným příklonem ke konzervativním silám ve společnosti mohla opět postavit na nohy.

Předpokládám, že si pražští politici pořádně přečetli program festivalu, když už se mu rozhodli poskytnout záštitu. Svůj placet tedy vystavili nejen provokativnímu sobotnímu „pochodu hrdosti“, ale též „gay rychloseznamce“, „kožené zóně“, „noční prohlídce gay barů“, akci s názvem „Transgender me“, „Dirty Disco“ či skupinovému „Miluj všechny, posluž všem“. A není těmto politikům proti mysli, že po všech těchto akcích následuje speciální program pro děti? Z poskytnuté záštity plyne, že není. Nyní už rozumím, proč chce pražská ODS legalizovat prostituci. Neměl by ji primátor Svoboda rovnou poskytnout záštitu?

Někteří senátoři z ODS, ČSSD či KDU-ČSL volají po politické likvidaci Ladislava Bátory, neboť jeho působením na ministerstvu školství stát údajně legitimizuje extremismus. Hanba jim. Nevědí totiž, že skuteční extremisté jsou ti, kdo usilují o demontáž tradičních kulturních a civilizačních hodnot. Pod rudo-zeleno-duhovou vlajkou.