Absurdita odhodlání Ministerstva životního prostředí povolenky udělovat jen tak BEZPLATNĚ budí emoce napříč společenským spektrem a zmobilizovala zájmové skupiny na obou březích. Proč? Jde přece jenom o cca 50 miliard…

 

„Až by se chtělo říct, že novelu ignorující principy směrnice i legislativní pravidla vlády nemohlo napsat ministerstvo životního prostředí. Tak jako nenapsalo analýzu trhu s elektřinou, kde dokázalo, že přidělení bezplatných povolenek nebude mít negativní vliv na hospodářskou soutěž.
Je jasné, že právě ČEZ jako největší výrobce má nárok na největší podíl bezplatných povolenek. Na tom by samo o sobě nebylo nic špatného, pokud by se dodržely principy jejich přidělování. Než ale degradovat investiční plán na cár papíru a vládu s Evropskou komisí na kulisy pro obchod s povolenkami, bylo by lepší všechny povolenky prodávat. Ulehčilo by se životnímu prostředí i rozpočtu, a také možná ČEZ, který by nemusel suplovat ministerstvo v přípravách novel zákonů, analýz trhů s elektřinou a kdoví čeho dalšího.“ Reagovala pěkně zostra Jana Hays z Candole Partners.


„S bezplatným přidělením povolenek zásadně nesouhlasím. Je třeba myslet na příjmy rozpočtu a najít kompromis mezi potřebami energetických firem a státu.“ Podobně ostře kvitoval ministr financí Miroslav Kalousek. K tomu mu sekundoval ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který vybídl zastánce bezplatných povolenek, ať vypláznou miliardy z vlastní kapsy: "Tak, pánové, když je tohle váš názor. Zavázali jste se mít deficit v rozpočtu jenom v té a v té výšce, tak teď jste k tomu přidali 46 miliard. Tak přineste je z nebe, nebo to máte ve vestičce, nebo jak to pokryjeme."

„Účelem povolenek je vytvoření trhu s karbonovými emisemi tak, aby byl snížen ekologický stres za všeobecně bezšokových ekonomických podmínek. Pokud jsou povolenky arbitrárně alokovány, nebo dokonce politicky či korupčně, pak takový trh nemůže vzniknout. Tento způsob maoistické alokace je zřejmě českou specialitou: stačí vzpomenout české tzv. kuponové privatizace, kdy byly kupony rozdány obyvatelstvu, odprodány do fondů a bleskově rozkradeny oportunisty, mafiány a zahraničními kupci. Žádný akciový trh nevznikl a dodnes je česká burza atrapou "netrhu" několika polostátních monopolů. Alokace povolenek a tím i velkých finančních částek polostátním monopolům či duopolům je podobným příkladem kupčení s národním majetkem, v tomto případě s čistým vzduchem, vodou a zdravím obyvatelstva. Ekologičtí dinosauři by naopak měli za povolenky platit vysoké částky, aby co nejdříve přešli na ekologicky výhodné technologie, tak jako v Německu, a nezatěžovali daňové poplatníky nejen vysokými náklady, ale i drahou újmou na zdraví. Vzhledem ke zmíněné tradici politické alokace však nevidím použití povolenek k účelům ozdravení přírody, obyvatelstva i myšlení, ale spíše k již tradičnímu rozkradení zdrojů a posílení korupce.“ Shrnul „českou“ problematiku ekonom momentálně působící na Fordham University v New Yorku Milan Zelený.


Možnost snížení deficitu státního rozpočtu o 50 miliard je ale zajímavá také pro představitele vládních resortů nejvíce zasažených plánovanými rozpočtovými škrty: „S udělením bezplatných povolenek nesouhlasíme, jelikož nám peníze ze státní kasy budou chybět, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany občanů před požáry a živelnými katastrofami. V roce 2012 bude příjem ze státního rozpočtu snížen o 1 374 274 Kč a v následujících letech růstově 2013 o 3 175 136 Kč a v roce 2014 o 5 695 177 Kč,“ zdůraznil tristní situaci předseda Odborového svazu Hasičů Zdeněk Jindřich Oberreiter.


„Místo udělení bezplatných povolenek velkým energetickým firmám navrhujeme směřovat vládní prostředky například do energeticky vědomých rekonstrukcí bytových domů a zajistit dostatečné financování programu Nový Panel, který je doslova na pokraji „smrti“ a je naprosto neuvěřitelné, že není politická vůle podpořit nástroj s takovým růstovým potenciálem a veškerými pozitivními aspekty, které jsou s ním spojeny,“ navrhl představitel Svazu českých a moravských bytových družstev Martin Hanák, zastupující 681 členů, kteří dohromady spravují zhruba 18 % bytového fondu v ČR s více jak 2 000 000 bydlícími.


Rychlá a očekávaná reakce se ozývá z druhého břehu z řad Teplárníků, kteří si za svou hlásnou troubu vybrali těžký kalibr v podobě bývalého premiéra Topolánka, jenž se mimochodem pyšní tím, že slavnou derogaci pro Českou republiku na Evropské unii vymohl: „Bezprostředně teď řešíme riziko číslo jedna, a to je derogace výjimky z nákupu emisních povolenek, což není žádný dárek teplárenství, ale naopak možnost, jak vytvořit prostředky pro totální modernizaci celé zdrojové základny a případně substituci paliva. Pokud se to neprovede, centrální zásobování teplem ztratíme a ztratíme také všechny zásadní výhody, které jsou s ním spojeny,“ řekl při svém jmenování do funkce Mirek Topolánek.


Argumenty o újmě teplárenského průmyslu a zdražení elektřiny však vyvrací Jan Ondřich z Candole Partners, expert na energetický sektor v ČR:  „Vzhledem k tomu, že v Německu budou výrobci muset nakupovat všechny povolenky, náklady na nich se promítnou do ceny německé elektřiny, od které je odvozena i cena na pražské energetické burze.“


Vlastní názor nechť si čtenář utvoří sám. Pro ty, kdo si umějí představit lepší způsob využití cca 50 miliard z emisních povolenek než má v plánu vláda, je tu poslední možnost se ozvat: http://eps.cz/povolenky/.

Související