„Taky přispíváte na Rittiga?“ dá se dnes zaslechnout v pražské tramvaji, když si lidé štípají lístky. Člověk se dnes při cestě pražskou MHD charitě sotva vyhne. I černí pasažéři bez lístků a bez Openkaret většinou příspívají na předražené tramvaje a patenty za „dívání do zdi“ ze svých daní.

Asi by se nám přispívalo snáze s vědomím, že patroni tohoto charitativního systému budou nakonec po zásluze potrestáni. Přinejmenším ti, které jsme si zvolili, a kteří měli za milionové odměny dopravní podnik hlídat: politici v dozorčí radě. „My neseme odpovědnost za hospodářský výsledek, rozhodně ne za případné jednotlivé zakázky. Za zakázky nese odpovědnost management,“ říká k tomu dnes Antonín Weinert, zastupitel za ČSSD a bývalý člen dozorčí rady DPP. Bohužel má pravdu – alespoň v tom, že stanovy DPP byly v době, kdy se zadávaly nejspornější zakázky, tak nekonkrétní, že dozorčí radu bude velmi těžké hnát k odpovědnosti.

Jedna dobrá zpráva tu ale přeci jenom je: od roku 2011 má DPP stanovy nové a ty už spoluodpovědnost dozorčí rady zakládají. Například o investičních projektech nad 100 milionů korun nemůže představenstvo rozhodnout bez předchozího souhlasu dozorčí rady, podobně u prodeje nemovitostí od výše 10 milionů. Kromě toho musí být dozorčí rada informována o smlouvách nad 10 milionů. Dozorčí rada je tedy v důležitých rozhodnutích spoluodpovědná buď proto, že k nim musela dát souhlas, nebo proto, že nedostatečně vykonávala své kontrolní pravomoci (tj. že nepostupovala s péčí řádného hospodáře), neboť si podklady mohla vyžádat. Navíc lze snadno určit individuální odpovědnost členů DR, protože v zápise z jejího zasedání musí být uvedeno, jak kdo hlasoval. (Naši podrobnou analýzu stanov DPP naleznete zde.)

Za posílení odpovědnosti dozorčí rady DPP si tedy zaslouží primátor Svoboda pochvalu. Jenže: pokud by chtěl skutečně zabránit masivnímu rozkrádání městských firem, je to zoufale málo. Předně je totiž potřeba zajistit povinné zveřejňování informací o hospodaření a správě těchto firem (u většiny není žádný důvod je tajit) a zavést nezávislý nominační proces členů správních orgánů. Pokud víme, zatím se na ničem takovém nepracuje. Aby se to stihlo do příštích voleb, mělo by se začít hned, pane primátore.

Související