Co zbývá dodat pro kompletní obrázek o hospodaření ČEZu?
(A minimálně akcionáři ČEZu by to měli vědět?)

 • Přímé dotace
  ČEZu a jeho dceřinným podnikům Severočeské doly a Teplárna Trmice byly schváleny dotace ve výši jedna a čtvrt miliardy korun z EU a dalších 222 milionů od státu. Dotace jsou určené na snižování emisí. Rodiny, které o stejné dotace požádaly, aby mohly topit uhlím úsporněji, ale nemůžou si výměnu kotle dovolit, dostanou zlomek – 20 miliónů.
 • Nepřímé dotace
  Vláda schválila bezplatné přidělení emisních povolenek ve výši téměř 50 miliard velkým výrobcům elektřiny. Mezi nimi i ČEZu, přestože na nich jako jediný ze svých konkurentů dlouhodobě vyděláváVýtěžky z povolenek mohly jít na program Zelená úsporám a snížit výdaje za elektřinu domácnostem.
 • Předražené investice do modernizací hnědouhelných elektráren
  Podle údajů Mezinárodní energetické agentury (IEA), které zveřejnila ve své publikaci Projected costs of generating electricity 2010, staví ČEZ nejdražší hnědouhelné elektrárny ze zemí OECD. Kdyby byl ČEZ schopen snížit investiční náklady alespoň na průměr zemí OECD, ušetřil by 30 miliard.
 • Obchodování s anonymními firmami
  Existují důkazy, že firma ČEZ byla pod vedením Martina Romana napojená na podnikatelskou skupinu kolem firmy Appian, vlastníka Škody Power. Martin Roman tak v jedné chvíli šéfoval ČEZu a minimálně spoluvlastnil Škodovku, která v té době dostávala od ČEZu obří zakázky. Martin Roman dnes sedí v dozorčí radě, odkud po sobě může zametat stopy.
 • Napojení ČEZu na politiky
  Stát jako majoritní akcionář tančí, jak ČEZ píská. Ohrožuje to demokracii v tomto státě, a je to nebezpečné i pro samotný ČEZ. Firma, jejíž vlastník se nezajímá o to, jestli se v ní náhodou nekrade, může skončit špatně. Firma, která za vypouštění emisí dostává peníze a nemá žádnou motivaci přecházet na moderní technologie, neobstojí v konkurenci.

Majoritní akcionář – stát zatím nejeví sebemenší známky ochoty k tomu, aby prošetřil skandály ČEZu a zavedl principycorporate governance, které by zabránily například obchodovat s anonymními firmami nebo posílily nezávislost dozorčí rady. V zájmu všech akcionářů i zákazníků ČEZu, a koneckonců všech občanů tohoto státu, je

 • odstřihnutí firmy od vazeb na politické strany a stát,
 • rozkrytí střetu zájmů managementu ČEZu,
 • vysvětlení sporných projektů společnosti (například připravované modernizace Prunéřova, kde by se dalo ještě předejít mnohamiliardovému plýtvání).

Dokud se tohle nestane, zisk 40 miliard a překročení plánu ke spokojenosti nad kondicí největší české státní firmy stačit nebude. Příslušní politici k tomu byli již několikrát vyzváni – aktuálně skrze Pankráckou výzvu 12ti nevětších protikorupčních organizací, kterou už podpořilo přes 5800 jednotlivců. Na serveru Napištejim.cz se občané ptají na postoj k řešení problémův ČEZu politiků. Podívejte se na odpovědi například Stanislava PolčákaPetra Gazdíka nebo Karla Schwarzenberga.

EPS je minoritním akcionářem firmy ČEZ.

Související