Podle tiskové zprávy z 16. března si Ministerstvo práce uvědomilo možné negativní ekonomické dopady nevydávání nových pracovních povolení pro méně kvalifikované pozice. Podle Konsorcia, které sdružuje osm migračních nevládních organizací, nemá MPSV a úřady práce ani jinou zákonnou možnost než posuzovat individuálně každou jednotlivou žádost o pracovní povolení.
Původní pokyn byl podle právníků nevládních organizací v jasném rozporu s prosincovým rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Tento soud prohlásil, že paušální zamítání pracovních povolení s odkazem na obecnou situaci na trhu práce, je nezákonné: “Za situace, kdy zákon o zaměstnanosti nestanoví jasně situaci na trhu práce jako jeden z předpokladů pro možné zamítnutí žádosti, nelze ani s ohledem na právní jistotu dalších účastníků vztahů o zaměstnanosti, příslušné ustanovení vyložit jinak. Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že pokud bylo pracovní místo, pro které cizinec žádá o povolení k zaměstnání, ohlášeno v souladu se zákonnými podmínkami a nelze-li toto místo obsadit jinak s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil, úřad práce vydá povolení k zaměstnání”. Úřady práce a Ministerstvo práce a sociálních věcí by se vystavovaly riziku žalob ze strany žadatelů o pracovní povolení a zaměstnavatelů, pokud by tento výklad zákona nerespektovaly.
Kromě zájmů zaměstnavatelů je podstatné zohlednit i zájmy migrantů, z nichž mnozí už několik let žijí v České republice a mají zde i své rodiny. Konsorcium vítá, že si Ministerstvo práce a sociálních věcí uvědomilo byrokratickou a časovou náročnost nostrifikací při dokládání kvalifikace migrantů. Nevidí však důvod pro zachovávání automatického požadavku nostrifikace tak, jak to naznačuje tisková zpráva MPSV.

Související