Letošního konjunkturálního průzkumu ČNOPK se zúčastnilo přes 150 podniků převážně s německým podílem působících v České republice v nejrůznějších branžích. Obecnou hospodářskou situaci hodnotí dvě třetiny respondentů jako uspokojivou a 14 % dotázaných ji označuje jako dobrou. Téměř čtvrtina dotázaných podniků hodnotí aktuální situaci jako špatnou, což je dvojnásobek ve srovnání s uplynulým rokem.
Zatímco v roce 2011 předpokládala ještě téměř polovina dotázaných zlepšení hospodářských vyhlídek, očekává nyní jedna třetina spíše jejich zhoršení a většina pak stagnaci. Pouze 9 % firem počítá s pozitivním vývojem. Optimističtěji nahlížejí podniky na vlastní obchodní aktivity: ačkoliv zhruba polovina z nich žádnou změnu nepředpokládá, počítá více než každý třetí podnik v roce 2012 se zvýšením obratu a růstem zisku.
České republice se podařilo z pohledu dotázaných investorů získat zpět pozici nejatraktivnější investiční lokality ve střední a východní Evropě. V letech 2010 a 2011 bylo na špici sousední Slovensko. Až za Českou republikou se umístilo také Polsko, stejně tak jako Čína, která byla do průzkumu zařazena pro srovnání. Pouze 15 % německých investorů sídlících v České republice by si v tomto okamžiku vybralo pro své investice jinou zemi. Ještě v loňském roce jich byl dvojnásobný počet.
Nejsilnějšími motivy pro ekonomické aktivity německých, ale i dalších zahraničních investorů v České republice jsou její členství v Evropské unii a kvalifikovaná, motivovaná a produktivní pracovní síla. Zároveň však výsledky průzkumu poukazují na to, že zde panuje nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Řemeslné a technické vzdělávání v regionálním srovnání nedosáhlo dobrého hodnocení. Výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer to komentuje slovy: „Jak ukazuje náš průzkum, je Česká republika pro německé investory i nadále velmi atraktivní a k jejímu nejcennějšímu kapitálu patří pracovní síla. Aby tomu tak zůstalo i nadále, mělo by se v českém vzdělávacím systému opět více dbát na propojení s praxí a znalost cizích jazyků.“
Nedostatek odborných pracovníků se s určitým zpožděním velmi znatelně projeví. V současnosti patří podle výsledků průzkumu k největším problémům v České republice korupce a málo efektivní státní správa, následují nedostatečná vymahatelnost práva a politická stabilita.