V návaznosti na naši interpelaci pražského radního pro dopravu Noska (videozáznam s 10 otázkami, na které nám stále neodpověděl), a následné emaily rozhořčených Pražanů a členů vlastní komise zaslala předsedkyně Komise pro cyklistickou dopravu Rady HMP Monika Krobová-Hášová velmi zajímavou otevřenou odpověď, nad níž se mnozí podivují a nevěří svým očím. Po vzoru Demagog.cz jsme se rozhodli uvést věci otevřeně na pravou míru. Vypadá to, že předsedkyně KCD a my, resp. lidé, se kterými Auto*Mat roky na různých úrovních prosazuje konkrétní zlepšení podmínek pro bezmotorovou dopravu v Praze, žijeme v jiných vesmírech. Přejeme zajímavé, místy až tragikomické počtení.

Chtěli-li byste ve věci něco podniknout, doporučujeme minimálně vyjádřit názor na adresy: 

monika.krobova.hasova@praha.eu, josef.nosek@praha.eu, tomas.hudecek@praha.eu a bohuslav.svoboda@praha.eu

Občanská zpětná vazba politikům není nikdy dostatečná. Vzpomeňte si na změny v MHD.

Ahoj  všem příznivcům cyklistiky,

jako předsedkyně Komise pro cyklistickou dopravu  bych se ráda vyjádřila k reorganizačním změnám na Magistrátu hl.m.Prahy, které rozhodně nebudou ke škodě cyklistů a cyklistické dopravy.

V posledních několika měsících se na odbor dopravy i na moji osobu obracely desítky občanů se stížnostmi na kolize chodců a cyklistů na chodnících… iniciativa vzešla i ze sdružení handicapovaných občanů. Je fakt, že jak přibývá cyklistů,  přibývá verbálních i fyzických kolizí s chodci, maminkami s kočárky a batolaty. Z výše uvedeného důvodu, v zájmu občanů, se rozhodl magistrát činnost cyklokoordinátora  skloubit   a  vypsat výběrové řízení  na odborníka a zaměstnance, který zvládne komunikovat se všemi občany a zájmovými skupinami a to zejména s ohledem na obranu cyklistů v Praze.  Rozmáhající „cyklochuligánství“ , které si naši voliči přejí řešit,  jistě nepřispívá k udržení kreditu slušných a ohleduplných cyklistů, kterých je v Praze naprostá většina.

Pan ing. Pavel Polák byl se záměrem i vypsáním výběrového řízení seznámen a měl možnost se zcela legitimně do tohoto řízení přihlásit!!!!  

Proces rušení pozice úředníka s náplní A, zdůvodněný vytvářením nové pracovní pozice s náplní témat ABC si lze těžko vyložit jinak než jako účelový krok sloužící ke zbavení se někomu nepohodlného úředníka a rovněž k 2/3 redukci personálního zastoupení cyklistické dopravy v městské správě.

Jinými slovy: Hledáme člověka který bude dělat mj. tutéž práci co vy. Proti vám samotným nic nemáme, ale vaši pozici pak zrušíme, protože pak už podle nás bude nadbytečná.

Dle dva roky platných interních materiálů MHMP (viz. vyhláška MHMP č. 1776/2010) je přitom třeba, aby samotné téma A řešili 3-4 pracovníci na plný úvazek a zmíněná personální rošáda je tudíž v plném rozporu se strategií MHMP v oblasti rozvoje cyklistické dopravy.

Neučinil tak a vybral si raději variantu, kdy jeho pracovní poměr bude ukončen k 31.10.2012(tady je stále zaměstnancem)!!!!!!!!!!!!!!! a obdrží několik měsíčních platů.

Od 1. 11.2012 nastoupí do nového zaměstnání vítěz výběrového řízení , který je vybírán jako odborník s velkou mírou kreativity, schopnosti komunikace, znalostí cizích jazyků, výborné práce na počítači a dalších,  dnes již zcela běžných pracovních dovedností.

Praha tedy v žádném případě bez cyklokoordinátora nezůstane, spolu s panem náměstkem Noskem připravujeme projekt Bike sharingu pro Prahu, 

Samostatná iniciativa firmy Homeport, která je jedním z řady výrobců systému, a městu svůj produkt nabízí není přes všechny sympatie, které k nim máme, nic víc, než developerský projekt.

To, že radní Nosek a předsedkyně KCD ochotně pózují na fotkách s koly od Homeportu a povídají do médií jak se jim líbí, opravdu nelze považovat za seriózní snahu města získat transparentním způsobem kvalitní bikesharingový systém. K tomu by město muselo vytvořit zadání, vypsat výběrové řízení a oslovit alespoň 3 subjekty, které by v daném konkurzu soutěžily.

Centrum Dopravního Výzkumu sice na žádost KCD v létě připravilo pro případné výběrové řízení základní podklady, dle našich informací však od té doby leží v šuplíku a zůstalo zatím jen u společného fotografování politiků s lobbujícím Homeportem. Připravují snad potajmu politici skutečné výběrové řízení?

 od března masivní kampaň v médiích na podporu cyklistiky a ohleduplného chování  cyklistů a chodců navzájem. 

Jediné, co se k této „zásluze“ dá najít je jedna věta v zápise z KCD. Děje se snad něco víc? Koncept takové kampaně, mj. se na něm podílel Pavel Polák,  je hotový již 4 roky. Nikdo na něj však nikdy nesehnal peníze a jedna věta v zápise rozhodně nevypadá jako schválený projekt nebo alespoň projektový plán.

Jak, co a kdy tedy paní předsedkyně a radní pro dopravu konkrétně učinili? Jaký mají konkrétní plán?

Dále budeme usilovat o významnou spolupráci  s  národním cyklokoordinátorem Ing. Martínkem a následné podepsání  Uherskohradišťské charty. 

Byl-li by ze strany předsedkyně KCD zájem, mohla za dobu své dvouleté působnosti ve funkci podepsat Uherskohradišťskou chartu již mnohokrát. Radní Nosek je ve funkci rok a i ten by to býval stihl mnohokrát, měl-li by opravdový zájem. Bez dostatečné kapacity zastoupení cyklodopravy v městské správě (alespoň 3 lidé) to však půjde těžko.

Národní cyklokoordinátor není z osobní zkušenosti rozhodně ten, kdo by spolupráci komplikoval. Cyklokomise doporučila Radě připojení k Uherskohradišťské chartě už v září 2011. (viz. zprávy z cyklokomise na Prahounakole.cz).

Velmi významně se stavím za projekt Tempo 30, byla jsem přítomna na  skvělé konferenci iniciativy  Auto-mat v lednu 2012 (pan Polák nepřišel).  

Konference se nekonala v lednu, ale v květnu v rámci festivalu reSITE. Vzhledem k tomu, kdo na ni přijel, se dá těžko zapomenout. Nevíme, že by kromě účasti na našem workshopu předsedkyně KCD kdy zóny Tempo 30 podpořila jiným způsobem.

Na rozdíl od toho cyklokoordinátor Polák sám osobně představoval a obhajoval tehdy plánovanou zónu Tempo 30 Karlín v diskuzi svolané Prahou 8 s místními občany.

Fakt, že předsedkyně KCD přijme pozvání na konferenci, kde v roli hlavní řečnice vystupuje dvojka komunální politiky New York City zodpovědná za dopravu, vedoucí odboru dopravy Kodaně a další uznávaní dopravní experti z Česka i zahraničí, těžko můžeme vnímat jako pomoc, natož pak významnou.A k neúčasti Poláka:  konference byla určena pro zvané politiky, kteří si s sebou mohli vzít jako doprovod, koho chtěli. O tom, že by předsedkyně KCD nebo radní pro dopravu cyklokoordinátora Poláka pozvali, nevíme.

Radní Nosek ačkoliv byl samozřejmě Auto*Matem zavčas pozván, svou newyorskou „kolegyni“ vyignoroval úplně. Jediný, kdo nakonec zachraňoval čest Prahy byl náměstek pro územní rozvoj Hudeček. Nutno říci, že mezinárodní ostudu svých kolegů shodou náhod následně hasil snad nejlépe jak to jen šlo.

Zde musím všechny informovat o právních aspektech – zavedení třicítky je vždy ve výhradní kompetenci té které městské části, je to rozhodnutí jejich zastupitelů , tedy nikoli věcí cyklokoordinátora hl.m.Prahy.  

Minimálně v rámci celoměstského systému tras a rovněž dle magistrátní Koncepce rozvoje cyklistické dopravy do roku 2020  je úkolem cyklokoordinátora za opatření aktivně lobbovat.

Třicítka v Praze 8 je úžasná a já osobně podpořím takovou iniciativu kdekoli, ale rozhodnutí je na konkrétní městské části. 

Dopis paní předsedkyně sám naznačuje, že kromě přijmutí pozvání na květnovou Auto*Matí (naší vlastní) konferenci se tak ještě nikdy nestalo, což na „velmi významnou pomoc“ opět nevypadá. Cyklokoordinátor Polák a my sami ve věci jednáme minimálně se třemi dalšími MČ, kterým zprostředkováváme informace a know-how.

Pan náměstek Nosek pravidelně osobně dochází na Komisi a nyní se opravdu hodně snaží vybojovat finanční prostředky pro cyklodopravu na příští rok,  

Držíme tedy palce, aby to dopadlo lépe než shánění peněz na narovnání poklesu rozpočtu cyklo pro rok 2012. To dle našich informací za předsedkyni KCD a radního Noska dělal nakonec právě cyklokoordinátor Polák.

ve všech projektech máme jeho plnou podporu  

A proč tedy v desítkách staveb není vůbec plnohodnotně řešena cyklodoprava? Aktuální situace s politickou „podporou“ cyklodopravě je obdobná té v roce 2007 viz archivní článek Auto*Matu.

a není pravdou, že by s odchodem Pavla Poláka zanikla cyklodoprava v Praze nebo jí bylo jakkoli ublíženo.  

Opakovaný pohled do Koncepce rozvoje cyklistické dopravy hovořící o nutnosti 3-4 pracovníků na samotnou cykloagendu nelze než opět srovnat se situací, kdy jediný člověk zodpovědný za cyklo bude muset naráz řešit i dopravu pěší a bezbariérovost. Jinak než jako oslabení to opravdu číst nedokážeme.

Naopak, věřím, že se nebude do budoucna opakovat připad Lahovické lávky, která byla bez dalších souvislostí za cenu cca 59 mil. zavěšena. Praha přišla o desítky milionů korun…  

Původně to, stejně jako lávku přes Berounku, mělo celé dělat a platit Ředitelství silnic a dálnic. Až v momentě, kdy z toho ŘSD překvapivě vycouvalo, celá věc spadla na hrb a rozpočet pražské TSK. Ze současné politické „podpory“ lze vyčíst, že například Staré spojení pod Vítkovem by bylo rovnou zasypáno a nikdy by tak už nevznikla tato z dlouhodobého hlediska páteřní cyklotrasa.

Dále se nový cyklokoordinátor bude snažit řešit  články v médiích na téma „Praha peklo cyklistů“ (posledních několik měsíců). 

Takovéhle věci má řešit hlavně Odbor komunikace MHMP, ne cyklokoordinátor. Oproti dlouhodobě opomíjené osvětové kampani (viz. výše),  se navíc jedná o naprostou marginalitu.

Závěrem tedy shrnuji, že není třeba se obávat o budoucnost cyklodopravy v Praze, 

S ohledem na výše uvedené a uplynulý rok a půl zkušenosti s působením předsedkyně KCD (články Prahounakole.cz referující o činnosti komise Sto dní cyklokomise - potvrzení kroku zpět, Říjnová cyklokomise a Březnová cyklokomise) se obáváme naprostého opaku. Vždyť co se stalo s  cca 27 schválenými zadávacími kartami už z roku 2010, které byly předsedkyni předány (viz. Únorová cyklokomise)? Jedině křižovatka na Kpt. Jaroše doznala změn, ale rozhodně ne z aktivity předsedkyně KCD či radního Noska.

Podle Krajského plánu snižování emisí, (vyhláška č. 16/2010 RHMP), je KCD instituce, která se „průběžně věnuje postupu a řešení problémů při údržbě a výstavbě cyklistické infrastruktury v prostoru HMP v rámci plošné dopravní obsluhy území i na vybraných trasách, včetně sjednocení koncepce řešení a provádění těchto opatření.“

Už rok a půl přitom u předsedkyně KCD končí veškeré snahy členů KCD o aktivitu s komentářem, že KCD nemá žádné jiné pravomoci než dávat podněty Radě HMP.

 

S pozdravem

Auto*Mat

1.11. 2012

Kdo jste se dočetli až sem, vážíme si vaší trpělivosti a zájmu o téma. I my bychom byli rádi, kdyby naši politici pracovali tak jak mají a my bychom tohle vůbec nemuseli řešit.

Budeme práci nového zaměstnance bedlivě sledovat  a podporovat jeho iniciativu a kreativitu, která v posledních letech stagnovala.

 

V Praze dne  26.10. 2012                                          JUDr.Monika Krobová Hášová

                                                                    předsedkyně Komise rady hl.m. Prahy pro cyklistickou dopravu