Nepatřil jsem mezi ty, kteří by propagovali přímou volbu prezidenta. Odmítal jsem a odmítám dosti diletantský způsob, jakým byla do celého ústavního systému naší republiky naroubována. Nicméně když k tomu došlo a přímá volba byla vyhlášena, vždy jsem se, byla-li příležitost, vyjadřoval tak, že je třeba konat vše pro to, aby volba hladce proběhla.

Za tragický doklad neschopnosti našeho národa si vládnout a administrovat běžné záležitosti bych považoval, kdyby např. státní orgány na úseku voleb svou roli nezvládly, nebo soudy se necítily být vázány lhůtami pro provedení volby a rozhodovaly by např. bez ohledu na termín voleb.

Jak se zdá, tak tato situace nastala. Konkrétně na ministerstvu vnitra. Prozatím.

Poslední věta § 25 odst. 6 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů zní: "Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že druhý kontrolní vzorek vykazuje chybovost u 3 % nebo více než 3 % občanů podepsaných na petici, odečte od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích."

Ano, tato věta je na svém konci extrémně nejasná. Vše ukazuje na to, že se má zjistit průměrná chybovost na základě dvou vzorků. Každopádně nikdy by mě nenapadlo vykládat jí tak, že se procenta chybovosti SEČTOU a tohle celkové procento hlasů se odečte od předložených podpisů.

Přitom přesně takto ministerstvo vnitra postupovalo. Viz namátkou např. rozhodnutí o odmítnutí kandidatury Jany Bobošíkové. V případě ostatních kandidátů bylo postupováno stejně. V případě tohoto rozhodnutí doporučuji rovnou nalistovat str. 73, kde vše včleněno do jasného vzorce. (Přehlednou tabulku se všemi kandidáty podpořenými peticemi občanů najdete zde. Způsob výpočtu je patrný na první pohled.)

Tedy ministerstvo vnitra ve svém rozhodnutí neprůměruje chybovost - jak ostatně předpokládá i důvodová zpráva k návrhu zákona (str. 58, konec posledního odstavce) - ale právě SČÍTÁ!

Začínám věřit, že zde opravdu existuje snaha udělat za každou cenu vše pro to, aby se přímá volba nekonala. Pokud jde o ministerstvo vnitra, po dnešním zveřejnění rozhodnutí již věřím i tomu, že pan Mynář (zmocněnec SPOZ nominující Miloše Zemana) nelhal, když naznačoval, že ministerstvo vnitra nedokázalo ztotožnit neexistující Brdíčkovu ulici se správnou Brdičkovou.

Jsem zvědavý, jak si ministerstvo vnitra s tak fatální vizitkou své práce poradí. Protože takhle se už dál pokračovat opravdu nedá.

 

EDIT:

P.S. Velmi trefně to vyjádřila kolegyně M. N.-J.:

"Tak, Pepíčku, máš dvojku z diktátu a dvojku z Praotce Čecha, takže na vysvědčení dostaneš čtyřku."

Přesně takto ministerstvo vnitra postupovalo.