Když děláte předpověď, je vždy lákavé volat po dramatických změnách tržního prostředí.

Vzhledem k tomu, že se však pravidelné přípravě těchto předpovědí věnujeme již více než deset let, doufáme, že čtenářům především nastíníme hlavní události a rizika, které mohou sice vypadat bláznivě a mohou šokovat, ale ve skutečnosti jsou mnohem pravděpodobnější, než si lidé myslí.

A v případě, že nastanou, mohou výrazně ovlivnit výnosy z investic v nadcházejícím roce.

V tomto ohledu nás na přelomu roku 2013 nejvíce znepokojuje současná neobvyklá kombinace extrémní lhostejnosti vůči riziku, která se projevuje makroekonomickou politikou prodlužování současného stavu a ujišťování se, že je vše v pořádku, a stupňujícího se napětí ve společnosti, které může ohrozit politickou stabilitu, a tudíž i stabilitu finančních trhů.

Na naše nedávné volání po krizi ve stylu hrozivého, ale krátkého lesního požáru, který by vytvořil zdravé podmínky pro následné zotavení, odpověděl dosavadní vývoj zcela v souladu s historickou zkušeností, že jedině válka si dokázala v minulosti vynutit příchod skutečné změny.

Než nás všichni označí za „sýčky“ a pesimisty, měli by si uvědomit, že z ekonomického hlediska se již nacházíme ve finančních podmínkách, které válečné době odpovídají: zadlužení západního světa a úroveň rozpočtových deficitů je nejvyšší od konce druhé světové války.

Demonstrace v ulicích

Možná zrovna neválčíme v zákopech, ale nelze vyloučit, že začneme záhy bojovat v ulicích. Budou-li státy pokračovat v současné politice předstírání, zůstanou široké masy obyvatel, zejména mládeže, vyloučeny z rozhodování o vlastní budoucnosti. Jedná se přitom o ty, kdo se budou muset jednou postarat o naši stárnoucí generaci, a rozhodně jim potom nebudeme moci zazlívat, pokud se vůči nám nezachovají zrovna štědře.

Jinými slovy nejsme vystaveni riziku vojenského střetu, ale spíše souboje mezi přehlíženou mladou generací a starými suchary, kteří si myslí, že mají monopol na veškeré společenské bohatství, a dělají vše pro to, aby zachovali status quo. Do jisté míry se opakují šedesátá léta, i když tentokrát nejde jen o politiku, ale i o ekonomiku.

Je to konfrontace 1 % vůči zbývajícím 99 %, abychom si vypůjčili nejběžnější způsob, jak vymezit, kdo stojí na které straně barikády. Hnutí Occupy Wall Street bylo pouhou nesmělou ochutnávkou tohoto fenoménu, a pokud svůj postoj nezměníme, brzy se přihlásí ke slovu mnohem důrazněji.

Toto vše nás vede k přesvědčení, že posun evropské společnosti směrem k radikalismu bude v roce 2013 pokračovat a stále větší podporu voličů, jejichž zájmy nikdo nehájí a kteří již nemají příliš co ztratit, budou získávat jak ultralevicoví, tak i ultrapravicoví politici. Hlavní proud současných evropských politiků totiž nedokáže nabídnout nic víc než jen ideologickou vyprázdněnost. A doposud ani neprokázal, že chápe v zastupitelské demokracii svou roli „zástupce“.

Od kapitalismu k tržnímu totalitarismu

Makroekonomická opatření vyčerpala veškerý arzenál, který bylo možné použít ke zlepšení tržního sentimentu. Všichni si uvědomujeme, že potenciální dopad současné makroekonomické politiky je velmi omezený, neboť skutečná cena se již neurčuje na trhu, a že nám nezbývá už nic jiného než se modlit za lepší zítřky. Jsme nuceni sledovat každý krok centrálních bank a čekat na další dávku likvidity jako na svého druhu drogu. Pod názvem kapitalismus se de facto skrývá tržní totalitarismus. Vraťte nám prosím zpět náš volný trh!

10 šokujících předpovědí

Podíváte-li se na náš výčet deseti „předpovědí“, možná se vám některé z nich nebudou zdát příliš šokující, nezapomínejte ale, že volatilita všech druhů aktiv je na extrémně nízké úrovni, protože cenu již neurčuje trh. V tomto prostředí je šokující jakýkoli pohyb přesahující dvojnásobek standardní odchylky, protože takový pohyb naznačuje, že totalitáři ztrácejí kontrolu.

Stejně jako každoročně musíme také zdůraznit, že zmiňovaných deset událostí nepředstavuje oficiální očekávání Saxo Bank pro rok 2013. Přitom je ironické, že právě kterákoli z těchto události může v případě, že v nacházejícím roce skutečně nastane, sehrát pro investory mnohem důležitější roli.

Než začneme obchodovat nebo investovat, měli bychom se všichni obeznámit s nejhorším možným scénářem, protože základním přikázáním každého investora je zajistit uchování kapitálu a vaše portfolio musí být schopné ustát jakoukoli, i tu největší bouři.

Na sklonku roku 2012 panuje konsenzus, že index S&P 500 posílí v příštím roce o 10 % a ani jeden z analytiků nepředpokládá pro rok 2013 oslabení. Podobnou sebejistotu jsme nezažili od roku 2000, kdy všichni, koho znám, podali výpověď z práce v naději, že rychle zbohatnou na intradenním obchodování. Historie by nás měla naučit alespoň tomu, že zřídkakdy bereme její ponaučení vážně.

Přeji vám vše nejlepší v roce 2013,

Steen Jakobsen