Hlavním přínosem veřejných prací by mělo být udržení pracovních návyků. S tímto cílem však příliš nekoresponduje motivace lidí, jichž se nezaměstnanost týká. Pouze 5 % respondentů průzkumu portálu Prace.cz odpovědělo, že by se do tohoto systému v případě nezaměstnanosti zapojili i bez nároku na finanční odměnu. Plných 10 % lidí naopak uvedlo, že by se veřejných prací neúčastnili proto, že taková práce postrádá smysl. Ostatně statistiky MPSV v tomto směru hovoří o necelých 2,8 % účastníků, kteří se do systému veřejných prací loni přihlásili dobrovolně.

Skutečnou motivaci zapojit se do veřejných prací pro drtivou většinu lidí představují peníze. Bezmála dvě třetiny (64 %) těch, kteří s možností nezaměstnanosti počítají, by se veřejných prací zúčastnilo pouze v případě, že budou placené.

Vysoký podíl lidí, kteří za veřejné práce vyžadují plat, není překvapivý. Většina Čechů je v případě nezaměstnanosti a s ní související finanční tísně ochotna pracovat i načerno, finanční motivace je přitom primární. Veřejné práce bez nároku na odměnu ubírají prostor pro jiný přivýdělek, mnozí v nich proto nevidí žádný smysl,“ komentuje výsledky průzkumu Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC, provozovatele portálu Prace.cz. „Počet lidí, kterých se podle jejich mínění hrozba nezaměstnanosti vůbec netýká, je velmi nízký. Svědčí to nejen o stávající nejistotě, ale také o nepružnosti tuzemského pracovního trhu. V ČR chybějí alternativy umožňující důstojně překlenout období bez zaměstnání na plný úvazek,“ dodává Dombrovský.

Průzkum: veřejné práce.

Kontext v tomto ohledu doplňuje šetření portálu Prace.cz z loňského srpna, mapující ochotu přijmout nelegální práci bez náležité smlouvy. Podle tohoto průzkumu připustilo možnost práce načerno bez váhání 67 % respondentů, pro dalších 14 % je nelegální přivýdělek přijatelný v případě velké tísně.