Vysokoškolský student Jan Cibulka dokázal od společnosti T-Mobile získat podrobná data, která o něm nashromáždila. V Česku je vůbec první, komu se to povedlo. Prolomil tím zákon o elektronických komunikacích, podle něhož lidem do takových údajů, jednoduše řečeno, vůbec nic není. Jeho boj ale nebyl jednoduchý, i když jako v obdobném případě německého politika Malteho Spitze nedospěl až k soudu. Přečtěte si, jak svou zkušenost popisuje:

Za tři stovkyPodle zákona o „data retention“ (uchovávání dat) platného od loňského října se aktivita i pohyb našeho telefonu opět dopodrobna zaznamenává.

Pokud se zapletete do policejního vyšetřování, mohou si detektivové od vašeho telefonního operátora vyžádat takzvané provozní a lokalizační údaje. Jde o informace, s jakými čísly jste volali a esemeskovali, případně zda a kdy jste přistupovali na internet. Spolu s těmito informacemi se uchovává i identifikační číslo vysílače, který váš hovor, SMS zprávu či data z internetu přenášel.

A právě skrze polohu vysílačů je možné dovodit, kudy se mobilní telefon přibližně pohyboval. Zvlášť markantní je to v případě, že máte některý z „chytrých“ telefonů, takové zařízení se totiž každou chvíli připojuje na internet (kvůli kalendáři, e-mailům, mapám) a zaznamenává se tak prakticky každý váš krok.

V následující aplikaci si můžete zobrazit tři dny z mého běžného pracovního týdne. Mapa vám ukáže, odkud jsem volal, posílal zprávy či se připojoval na internet. To poslední pak prakticky z každého místa, kde jsem se chvíli zdržel.

Tlačítkem Přehrát spustíte animaci pohybu telefonu. Když animaci zastavíte, můžete pomocí myši nebo šipek na klávesnici posouvat časovou osu. Klikáním na jednotlivé události zobrazíte detaily.

Aplikaci vyvíjel Richard Ejem

Z mapy můžete pohodlně vyčíst, kde přibližně bydlím i kde pracuji a jak nejčastěji cestuji po Praze (ano, za ty velké skoky může metro).

Nutno dodat, že body na mapě neoznačují přesně místo, kde jsem stál, na tomto místě stojí obslužný vysílač mobilní sítě (takzvaná BTS - base transceiver station). Já jsem byl někde v blízkém okolí. Databázi vysílačů spravovanou dobrovolníky najdete například na stránkách gsmweb.cz.

A jak přesně výpis provozních a lokalizačních údajů, které může policie od operátora získat, vypadá? Je to textový soubor, který na každém řádku obsahuje informace o jedné komunikační výměně, kterou váš telefon uskutečnil:

 

Prich  +420111222333  420555666777   01.10.2012 18:04:28 57
  013043008558230 51784 51784     Eurotel 072     
cell_id=51784 (Praha_Lazarska 11019/1F21)


Na prvním místě je typ spojení (Prich jako příchozí hovor), následuje číslo volajícího, vaše číslo, datum a čas, kdy k hovoru došlo, délka hovoru v sekundách, identifikační číslo (IMEI) vašeho telefonu, identifikační číslo vysílače (pokud se pohybujete, tak toho, u kterého hovor začal, i toho, u kterého skončil, zde 51784, operátor protistrany – v tomto případě jsem volal s někým u Eurotelu – O2) a nakonec ještě znovu číslo a adresa vysílače, u kterého hovor začal.

Informace se uchovávají 6 měsíců zpětně a podle policie se používají hlavně k odhalování závažné trestné činnosti. Navíc, aby policista výpis z vašeho telefonu získal, musí s tím podle nových pravidel souhlasit státní zástupce a soudce.

Jak získat vlastní data

Chtěli byste získat vlastní výpis lokalizačních dat? V minulosti ho operátoři s odvoláním na zákon o elektronických komunikacích odmítali vydávat – zmíněný zákon totiž se zájmem občanů o samotná data nepočítá. Tuto praxi změnilo rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů, takže se stačí odvolat na Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

I úřad původně nahlížení do lokalizačních údajů odmítal, průlomu předcházela série odvolání, se kterou mi pomáhal Jan Vobořil, expert na ochranu osobních údajů z veřejně prospěšné společnosti Iuridicum Remedium.

Když padlo konečné rozhodnutí, operátor mi data obratem předal, šlo o CD s jedním malým textovým souborem.

Němci si soukromí hlídají víc

Názor Petra Honzejka

Má nám vadit, že o nás mobilní operátoři shromažďují údaje, ze kterých lze vyčíst, kde jsme kdy byli? Ano. Je to praxe orwellovského typu. Je to ale hlavní problém s mobilními technologiemi? Ne.

Celý text komentátora Petra Honzejka ZDE

Podobný zákon o uchovávání dat má prakticky každý stát v Evropské unii, zavedení „data retention“ vychází z unijní směrnice. Výjimkou je v tomto směru Německo, kde zákon vyvolal značné kontroverze. Diskusi rozbouřil před třemi lety poslanec Zelených Malte Spitz, který své lokalizační údaje po soudních tahanicích získal a zveřejnil.

I díky tomu nakonec spornou část německé legislativy zrušil ústavní soud. U nás k tomu před dvěma lety také došlo, ale nyní platí zpřísněná úprava zákona o uchovávání dat. Zkrátila například dobu, po kterou se data uchovávají – dříve to byl celý rok, dnes polovina. České legislativě ale například chybějí pevná pravidla pro to, jak mají být data uchovávána. O jejich zabezpečení se starají samotní operátoři a je jen na nich, jak se s tím vypořádají.

Ovšem ještě daleko podrobnější informace o vašem pohybu zpracovávají výrobci operačních systémů chytrých telefonů, v případě Androidu tedy Google, u iPhonu Apple, u Nokie Microsoft. Schválně se někdy podívejte do licenčních podmínek, které jste s telefonem obdrželi.

 

Autor je student a datový novinář, píše blog Datastory.cz