Před sedmi lety vetoval Václav Klaus zákon o registrovaném partnerství. "Ten zákon je pro mě tragickým omylem. Svojí podstatou, způsobem, jak je napsaný, tím, co legislativně vymezuje," prohlásil. "Problematika tohoto zákona má zásadní význam pro hodnotovou orientaci celé naší společnosti," napsal v otevřeném dopisu tehdejšímu premiérovi Jiřímu Paroubkovi. O měsíc později poslanci prezidentské veto přehlasovali, od té doby platí zákon 115/2006 v nezměněné podobě.

Aktuální data, která ve spolupráci s matrikami a matričními úřady shromáždil Milda Šlehofer, zatím rozpad tradičních hodnot ani nekontrolované bujení 'homosexualismu', před nímž kritici zákona varovali, nenaznačují. Jedno registrované partnerství připadá v průměru na 255 tradičních sňatků. Rozchod na matričním úřadu oznámilo zatím jen 8,7 procenta párů.

Registrované partnerství od 1. července 2006, kdy zákon vstoupil v platnost, do 31. prosince 2012 uzavřelo 1494 párů. 1022 z nich tvoří muži, 472 ženy. 174 lidí uzavřelo registrované partnerství s cizími státními přislušníky. Nejčastěji ze Slovenska, USA, Ruska, Ukrajiny, ale také z Brazílie, Peru, Gruzie, Turecka, Japonska, Tchaj-wanu či Filipín.

Největší zájem o uzavírání registrovaných partnerství byl ve druhém pololetí roku 2006. Od následujícího roku pomalu klesalo, loni zaznamenaly matriky jeho mírné oživení.

Jak je to ve vašem kraji

Nejvíce registrovaných partnerství vzniklo v Praze (472), Jihomoravském (161) a Středočeském (149) kraji, nejméně na Vysočině (20) a na Zlínsku (26). Následující mapa ukazuje počet registrovaných partnerství ve všech krajích. Najedete-li myší nad vybraný kraj, zobrazí se podrobnosti.

Konzervativní Vysočina a liberální Praha?

V roce 2011 (ze kterého pocházejí poslední zatím dostupná data) bylo v České republice uzavřeno 45 137 tradičních sňatků. V průměru tak připadlo na jedno registrované partnerství 255 běžných svateb. Mezi jednotlivými kraji jsou velké rozdíly: Zatímco na Vysočině bylo uzavřeno jedno partnerství na 1097 sňatků, v Praze je tento poměr destkrát menší.

Tuto tabulku je ovšem třeba číst opatrně. Kontrast mezi městským volnomyšlenkářstvím a venkovským konzervatismem bude menší, než by se mohlo na první pohled zdát. Zatímco statistický úřad sleduje místo trvalého pobytu snoubenců, sčítání registrovaných partnerství vychází z toho, na které matrice svazek evidují. Zdánlivě nízký poměr partnerství k sňatkům na Vysočině či na Zlínsku je zřejmě zvýrazněn tím, že zdejší obyvatelé jezdí uzavírat regitrovaná partnerství do větších měst.

Zajímavý je pohled na "rozvodovost" registrovaných partnerství. Nejsou však k dispozici přesná čísla, protože matriky v Praze, Liberci a Ústí nad Labem tento údaj neevidují. Dostupná data hovoří po šesti a půl letech o 130 ukončených registrovaných partnerství, což činí 8,7 procenta ze všech uzavřených. U tradičních sňatků činí rozvodovost 46,2 procenta. Výpočet je v tomto případě složitější, rozvodovost udává jaký podíl manželství by skončil rozvodem při zachování intenzit rozvodovosti podle délky trvání manželství v daném roce. Pokud se budou registrovaní partneři chovat podobně jako manželé, budou nejvážnější krize řešit až za několik let a procento úředních rozchodů vzroste.

Související