Nízká cena peněz na mezibankovním trhu a omezené možnosti jejich zhodnocování v depozitní oblasti vedla Komerční banku k rozšíření nabídky investičních produktů.

Podle zástupce výkonného ředitele pro Marketing a Business Development KB Radka Basára již loni začalo období jisté rehabilitace pojmů investice a investor, dříve pošramocených ekonomickou krizí. 

Svoji příležitost tak dostávají otevřené podílové fondy, zajištěné a cizoměnové investice.

Basár se domnívá, že kvůli rychle rostoucímu trhu bezkontaktních karet a placení budeme žít v jiné době".

Jaký byl rok 2012 pro Komerční banku?

Rok 2012 přinesl bankovnímu trhu určitou stabilitu, nebyli jsme svědky významných výkyvů trhu ani nečekaných krizí. Tato stabilita se projevila mimo jiné v oblasti úrokových sazeb, což má na bankovní byznys významný vliv. Domácnosti stále více šetří, spotřebitelská poptávka je nízká, firmy byly investičně opatrné... Pokračovala stagnace či mírná recese v ekonomice, bylo dosaženo historického minima úrokových sazeb.

Díky nízkým úrokovým sazbám jsme zaznamenali živý rok v oblasti hypoték. Růst hypotečního financování očekáváme i pro letošek. Je otázkou, kdy se k tomuto oživení přidají firmy. Příležitosti pro ně jsme v roce 2012 viděli v oblasti exportu, a také v této oblasti neočekáváme zásadní změny a vnímáme jej stále jako atraktivní příležitost.

Na druhou stranu je potřeba zmínit nízkou tržní cenu peněz na mezibankovním trhu a omezené možnosti jejich zhodnocování v depozitní oblasti. Snažili jsme se na tyto tendence reagovat, a to formou nabídky nových investičních produktů jako například nové otevřené podílové fondy, zajištěné a cizoměnové investice v rámci investičního životního pojištění. V oblasti spořících účtů jsme právě spustili zcela nový bonusový spořící účet, který aktivním klientům nabídne zajímavé zhodnocení.

Jak na tyto nabídky klienti reagují?

Některé tyto produkty jsou zatím velmi "čerstvé", na jejich vyhodnocení si budeme muset ještě několik měsíců počkat, nicméně např. do produktu Privátní správa aktiv 1, který jsme spustili v červnu loňského roku, klienti do dnešního dne investovali již 5 mld Kč, do produktu Vital Premium v EUR to bylo po 2 měsících více než 7mil EUR.

Věříme, že to může být jedna z odpovědí na stávající situaci na trhu. S inovacemi produktu je spojen i koncept poradenství. Jsme schopni poradit, jak rozložit úspory, a zároveň nabídnout alternativy.

Kolik takových alternativ nabízíte oproti běžným spořicím účtům?

V zásadě je to jakákoliv investice, ať už průběžná, nebo jednorázová.

Kolik klientů máte v současnosti v retailové síti?

1,3 milionu retailových klientů, 1,6 milionu všech klientů, 2,5 milionu klientů v rámci finanční skupiny.

Jaká je pozice KB v oblasti konsolidace úvěrů?

Klient má vždy možnost konsolidovat úvěry, a to i v rámci naší skupiny. Typicky dochází ke konsolidaci různých typů spotřebitelských úvěrů a kreditních karet poskytnutých různými finančními institucemi. Klient pak benefituje jak z vlastního sloučení různých úvěrových produktů do jedné smlouvy a s tím související nižší administrativy, tak z vlastních podmínek daných například jednotnou dobou splatnosti a úrokové sazby. I toto by mohl být jeden z výstupů finančního plánu klienta.
 

Co se na trhu změnilo, že začaly být konsolidace tak oblíbené a v kampaních některých bank tolik zdůrazňované?

Není to novinka roku 2012, ale zájem o konsolidace roste v důsledku několika faktorů. Motivem k větší míře vyhledávání této služby je podle mého názoru být právě větší spotřebitelská opatrnost, hledání úspor. Druhým faktorem pak jsou unikátně nízké úrokové sazby. Třetím možným vlivem je pak jistý "boj" na trhu, snaha získat zákazníka.

Vlivem nových subjektů na trhu?

Trh se změnil. Objevili se noví hráči, kteří využili situace a začali prezentovat svá řešení ve vlastním obchodním modelu, svým specifickým přístupem ke klientům. Nabízejí řešení, na která slyší určitá část klientů. Snažíme se na tyto trendy reagovat, nicméně platí to, že tyto typy nových bank používají naprosto odlišný obchodní model od toho našeho.

Jakkoliv sledujeme vývoj trhu, nevidíme, že by nám zásadně ubývali klienti či depozita, to pro nás problém není. Náš obchodní model je jiný, klademe opravdový důraz na kvalitu služeb a chceme být referenční bankou. Máme své cíle v poradenství a v rozvíjení dlouhodobých vztahů s klienty. Nabízíme kompletní portfolio bankovních produktů s velmi širokou sítí poboček.

Uživí český trh tolik bank?

Na to odpoví budoucnost. Domnívám se, že každý nový hráč na trhu musí být připraven na vysokou konkurenci. Prosadit se, to znamená významnou investici. Mají-li nové banky dlouhodobě životaschopný obchodní model, tak mají šanci. Ne u všech nových bank je však vidět, že období prvotních investic je u konce. Uvidíme, jak dlouho u nich bude fáze velkých investic trvat a jak dlouho budou jejich akcionáři ochotni investovat.

 Pojištění


Každá druhá pojistka je v cizině sjednána online. Zjistěte proč a zda se to vyplatí i Vám.>> Průvodce pojištěním


 

Jaké produktové novinky na letošní rok chystáte? Kromě inovací v poradenství...

V druhém pololetí letošního roku začneme standardně vydávat bezkontaktní debetní karty. Od loňska vydáváme kreditky. Odpovídá to velmi rychlému růstu trhu bezkontaktních plateb. Penetrace bezkontaktních terminálů roste a my chceme udržet naše přední postavení v tomto inovativním segmentu.

Poplatky k úvěrovým produktům. Váš pohled na věc?

Poplatky jsou mediálně velmi frekventované téma. Náš přístup zůstává pragmatický. Cenová struktura úvěru, která se skládá z úrokové sazby a fixního poplatku za správu účtu, je podle našich analýz v souladu s českým právem. Byl-li klient o této struktuře předem informován a svým podpisem s ní souhlasil, tak není důvod takto nastavenou strukturu zpochybňovat.

Vnímáme však také nové požadavky klientů po co nejjednodušší struktuře ceny u těchto produktů. Proto jsme na přelomu roku představili spotřebitelské úvěry bez poplatku za správu úvěru, i když zůstává i varianta té dvousložkové ceny. Podobnou změnu jsme provedli také u hypotečních úvěrů – zde zůstal poplatek za flexibilitu u Flexibilní hypotéky, ale samozřejmě jsme schopni poskytovat běžné hypotéky i bez tohoto poplatku.

Absence poplatku za vedení účtu se pak tedy promítne do úrokové sazby. V jakém objemu? Konkurenční banka hovoří například o 0,2 %...

Pokud si spočítáte průměrnou výši hypotéky a spočítáte si, kolik z ní může v procentních bodech činit poplatek 150 Kč, tak dojdete k velmi podobnému číslu. Co je ale podstatné: účtovat můžete cenu, která je konkurenceschopná. A my chceme být konkurenceschopní. Finální cena, za kterou klient úvěr získá, je proto z velké části ovlivněna stavem na trhu.

Z tohoto pohledu ten cenový rozdíl mezi úvěrem bez poplatku a s poplatkem nemusí odpovídat tomu matematickému výpočtu, může být výrazně menší. Cenu úvěru nyní více ovlivní tržní prostředí, než snaha promítnout do úrokové sazby nějaké poplatky.

Komerční bance se meziročně zvýšil objem vkladů klientů o 19 miliard Kč, počet klientů se však nezměnil...

Je to jeden z důsledků stávající ekonomické situace. Míra nejistoty je veliká, zvyšuje se tedy tendence k úsporám. Klienti si vytvářejí určitou rezervu. A protože lidé jsou ve většině spíše konzervativní, volí k tomu odpovídající produkty s poměrně rychlou likviditou.

Jaký máte výhled pro letošní rok? Nastane změna v chování spotřebitelů?

Žádnou velkou změnu letos neuvidíme. Stabilní prostředí bude pokračovat, recese či stagnace bude trvat, i když bychom mohli vidět určité prvky oživení situace v druhé polovině roku. To je z hlediska makroekonomického. Z hlediska spotřebitelského bude nynější situace spíše pokračovat.

Jak se v tomto prostředí dají nabízet investiční produkty? Je po krizi, v níž mnoho investorů prodělalo živobytí, mnohé evropské banky musely být zachraňovány, vláda neustále mluví o škrtání a šetření... Slovo investor a investice se téměř stalo nadávkou...

Určitá rehabilitace investičních produktů nastala již v roce 2012. Otázkou zůstává, jaké garance jsme schopni klientům nabídnout. Obecně platí, že například zajištěné fondy, garantované investice atp. se začínají stávat běžnou součástí portfolia klientů.

Už jenom proto, že na klasických spořicích účtech prostě při českých úrokových sazbách není výnos. Lidé hledají nějaké alternativy přiměřeně vysokého výnosu za rozumné riziko. Nese to s sebou zajímavou konsekvenci: banky budou přinášet nová řešení, nové alternativy, nové fondy, aby si klienti mohli vybrat.

Co vás v poslední době na trhu zaujalo?

Rychle rostoucí trh bezkontaktních karet a placení. Nebude dlouho trvat, a budeme v tomto ohledu žít v "jiné době". Zkrátí se doba transakce, trh půjde směrem k mikroplatbám. Další nezadržitelný trend v tomto ohledu je používání banky v mobilním telefonu.

Nejen placení telefonem, ale provádění klasických bankovních transakcí z telefonu. QR kódy mají také zajímavý potenciál. Sami budeme schopni generovat platební příkazy v QR kódu... U těchto typů inovací jako banka chceme rozhodně být, tam je budoucnost. Dost možná také začneme "jinak" využívat bankomaty.

Jak jinak?

Bankomat je svým způsobem komunikační kanál. Už dnes se setkáváte s bankomaty, které přijímají peníze. Ale bankomat vám v budoucnu může po přihlášení nabídnout personifikované služby – například vaši oblíbenou výši výběru v oblíbených bankovkách. Bankomat doposud byl vnímán jen jako prostředek k vybírání hotovosti, jen omezeně jako komunikační kanál. Technologie to však rázně mění...