V lednu a únoru tohoto roku se proti děkanovi Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Miroslavu Ševčíkovi konaly dva protesty. Jak se zdá, situace je stále napjatá, neboť studenti v pondělí 22. dubna uspořádali již třetí protest. Jaký další vývoj proto můžeme v nejbližší budoucnosti očekávat? Nahlédněte společně s The Student Times do jádra sporu.

Na jaře 2012 proběhly volby do senátu fakulty, které byly částí studentů vnímány jako zmanipulované. Volby, jejichž důležitost se projeví teprve v roce 2014 volbou nového děkana. Povolební pachuť mezi studenty se do dnešních dnů táhne konfliktem jako červená nit. Ta by však sama o sobě pro tak rozsáhlou krizi uvnitř fakulty nestačila.

Na konci června 2012 děkan Ševčík odvolal Davida Lipku, tehdejšího pověřeného vedoucího katedry institucionální ekonomie (KIE). Odvolání děkan zdůvodnil manažerským pochybením Lipky při vyplácení odměn za publikační činnost, které však po zveřejnění jejich vzájemné elektronické komunikace nebylo jasně prokázáno.

Chceme transparentní vedení!

V říjnu téhož roku vznikl otevřený dopis celkem osmi pedagogů z katedry, kteří kritizovali Lipkovo odvolání. Jen o den později byla dvěma doktorandy, Pavlem Kuchařem a Matějem Gregárkem, založena internetová petice Za transparentní vedení požadující vysvětlení celé situace. Dodnes se pod ni podepsalo 170 uživatelů. Některé z elektronických podpisů však mohou působit nedůvěryhodně.

Zmíněný otevřený dopis byl vyvěšen jak elektronicky na stránkách katedry, tak ve fyzické podobě na dveřích kanceláře prof. Josefa Šímy, mj. rektora vysoké školy CEVRO, a podle jeho slovnásledně přistihl vedoucího katedry M. Zajíčka, jak otevřený dopis odstraňuje a odnáší ho.“ Miroslav Zajíček, Ševčíkův doktorand, byl jmenován vedoucím katedry po Lipkově odvolání. Ať už tato událost proběhla jakkoliv, je očividné, že elementární důvěra mezi řadovými členy katedry a jejich vedením vzala dávno za své.

Exodus pedagogů. Skutečně?

V lednu 2013 došlo k protestu několika studentek proti personální politice vedení. Od změny vedoucího katedry mělo totiž fakultu opustit přibližně 10 pedagogů. "Není to pravda. Odešli jen tři lidé a pan Bartoň nesplnil podmínky pro pokračování spolupráce. U ostatních nemám informace, že by podali výpověď," sdělil v únoru iHNed.cz děkan Ševčík.

Doktor Petr Koblovský z KIE však ve svém dopise z 18. Února vědecké radě NF VŠE vyjmenoval hned 7 pedagogů, kteří opustili fakultu právě kvůli děkanově netransparentnímu vedení, a několik dalších uvažujících o stejném kroku včetně sebe samotného.

Děkanovy praktiky, pro které se ve vyspělém světě odchází z funkce

Při vylepování plakátů se měly studentky dostat do konfliktu s ostrahou budovy a o několik dní později byly bez udání důvodu předvolány k děkanovi. Zatímco Ševčíkovi sekundovali jeho kolegové, zástupce studentů z akademického senátu Ján Selep nebyl k jednání připuštěn.

Zástupce studentů Ján Selep se s vedením fakulty setkal ihned poté, co proběhly schůzky se studentkami, a žádné výhrady ke způsobu jednání neměl,“ reagovalo obratem vedení ve svém prohlášení na kritiku postupu při předvolání.

Písemné vyjádření Jána Selepa na adresu děkana však hovoří opačně: „V posledních týdnech jsem stále víc rozčarovaný z Vašich kroků, které se už nedají připsat obyčejnému selhání, ale přímému klamání, zavádění a co víc, praktikám, pro které se ve vyspělejším prostředí děkan rozhodne nepokračovat ve vedení fakulty...Jediná minuta bez možnosti svědka v tak asymetrickém prostředí je příliš.“

Vyslýchání a vyhrožování na VŠE

Dvě ze tří studentek, Hana Smrčková a Ludmila Hadincová, dokonce podaly stížnost na neadekvátní zásah ochranky. Stížnost však byla jednoduše smetena ze stolu. „Byly jsme upozorněny, že je v našem zájmu, abychom stížnost stáhly a omluvily se zúčastněným osobám, což nám pan děkan umožní,“ píší studentky o praktikách na fakultě v otevřeném dopise akademické obci.

Etické chování a názorová svoboda jsou nedílnou součástí akademické půdy. Stejně tak nekolegiální jednání nezapadá na žádné slušné pracoviště, o to méně na prestižní fakultu. „Oceňujeme snahu nás se situací seznámit, ale zároveň si nemyslíme, že je vhodné cizím osobám bez souhlasu dotyčného sdělovat tak soukromé informace, jako jsou rodinné či zdravotní problémy. Také nám bylo sděleno, že tyto informace jsou tajné a máme je zapomenout, jakmile vyjdeme z místnosti,“ dočteme se mj. v dopise.

Vedení fakulty v řádu dnů po incidentu popřelo, že by otevřený dopis od studentek vůbec obdrželo (k 1. 2. 2013) a svůj postup s ohledem na údajné napadení strážného považuje za velmi vstřícný. „Důrazně protestujeme proti obsahu a formě tzv. otevřeného dopisu a naprosto neopodstatněnému napadání vrcholových představitelů NF VŠE, které poškozují nejenom zástupce vedení fakulty, ale i celou fakultu a VŠE,“ zakončuje vedení NF VŠE své prohlášení.

Reakce studentek na sebe nenechala dlouho čekat a dalším dopisem se snažily vyvrátit tvrzení uvedené v prohlášení vedení fakulty: „My jsme však otevřený dopis adresovaly všem členům akademické obce a dalším zainteresovaným osobám, nikoli dotyčným pánům – jak je v našem textu doslovně uvedeno.“

Nelze bohužel zpětně zjistit, kdy a jestli byl dopis skutečně doručen do rukou jednotlivých členů vedení. Jak ale zjistil server Česká pozice, proděkan Daniel Šťastný, který veřejně nesouhlasil s postupem vůči studentkám, o den později sám rezignoval. Zdá se tedy, že formálně probíhá vše podle pravidel, ale v neformální rovině zuří více či méně hlasitě lítý boj. A nehraje se samozřejmě o málo.

Nejen únorový protest

Desítky studentů se sešly 20. února před budovou fakulty, aby vyjádřili nesouhlas s děkanovým způsobem vedení. Také podle nich totiž fakultu během podzimního semestru opustilo několik kvalitních pedagogů a důvodem má být právě děkan Ševčík. Jak ale Ševčík řekl Českému rozhlasu: „Všichni odešli na základě dohody o rozvázání pracovního poměru, kdy si tito pracovníci požádali sami, a dva z těchto pracovníků odešli poté, co jim bylo prokázáno závažné pochybení v souvislosti s vykazováním pracovních cest.“

Proti sobě se zde postavily dva tábory. Děkan Ševčík, čtyři proděkani a současní šéfové kateder včetně Zajíčka, tedy jeho přímí podřízení. Na druhé straně pomyslné barikády stojí odvolaný šéf katedry KEI Lipka, profesor Šíma s několika dalšími pedagogy a část studentstva.

Bude poslední instancí sporu rektor, nebo dojde i na soud?

Atmosféra na fakultě se v posledních dnech opět rozvířila. V pondělí (22. 4. 2013) se konal další protest proti děkanovi a jeho stylu vedení fakulty. Spor očividně neutichá a v nejbližší době nejspíše ani neutichne. Na kritice děkana se totiž nic nezměnilo, ať už se jedná o netransparentní personální politiku či neetické jednání vůči studentkám, a vedení dosud nebylo schopno ji beze zbytku vyvrátit.

Vědecká rada NF VŠE, jíž předsedou je sám děkan, se dokonce v březnu vztahem vedení a pedagogů zabývala, ale nic problematického nezjistila. Příští týden se obě strany sejdou u rektora univerzity Richarda Hindlse, aby se vyřešila tato nadále neúnosná situace.

Všechno však zašlo tak daleko a má příliš hluboké kořeny, než abychom mohli předpokládat, že diskuse u kulatého stolu přinese okamžitě smírné řešení. Důkazem je i dopis z dílny Inventury demokracie, studentské iniciativy, který podepsalo hned několik osobností z veřejného života.

Nelze proto vyloučit ani policejní vyšetřování, respektive řešení soudní cestou. Ostatně pokud obvinění na adresu děkana nejsou lichá, měly by být předloženy důkazy. Co nejdříve.

 


 

Bottom line: Národohospodářská fakulta VŠE stojí na rozcestí. Vydá se směrem lidské slušnosti a transparentnosti, nebo díky nátlakovým praktikám Miroslava Ševčíka ztratí svoji akademickou prestiž?

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist