Monitor je novou aplikací Ministerstva financí ČR, která zveřejňuje účetní data centrálních organizací, krajů a obcí, jak se pochlubil přímo ministr Kalousek. Bohužel, od Monitoru nemůžeme čekat zázraky a nemůžeme se těšit na nic takového, co bychom si jako ti, co to platí, představili pod pojmem "státní pokladna" nebo "transparentní účetnictví vlády". V současné době Monitor obsahuje pouze zpřehlednění dávno veřejných dat z registru ÚFIS (dříve ARIS), spravovaného Ministerstvem financí. 

První problém je, že Monitor není ani originální, ani nepřináší nic nového. Podobné projekty již dříve vytvořily neziskové organizace, pro obce to je RozpočetObce.cz, pro oblast státních organizací BudováníStátu.cz (kde jsem spoluautorem). Monitor přidává ještě hospodaření krajů a státních fondů. Další porovnatelné aplikace jsou rozpočet Prahy a nově výborný rozpočet Nového Města na Moravě.

"Pražská" cena

MF ČR zakázku zadalo pomocí "zjednodušeného podlimitního řízení", kde byla nastavena očekávaná cena 3,1 miliony bez DPH a osloveny tři firmy. Nepřekvapivě všechny nabídky byly velice blízko oněm 3 milionům, kdy zvítězila firma C42 s prostřední nabídkou s cenou o pár tisíc pod 3,1 miliony (+DPH). Dnes by měl být proplacen již 1,5 milionu (+DPH) a současný stav aplikace tomu zdaleka neodpovídá. 

Snad neprozradím nic tajného, ale když jsme vloni diskutovali nad možností připravit podobnou aplikaci pro kraje (placenou kraji), tak jsme se pohybovali někde kolem 100 tisíc až 150 tisíc korun. Ohledně ceny je důležité také zmínit, že Monitor od MF ČR má data přímo od sebe (z MF ČR), takže jejich pořízení je vlastně zadarmo, jinak je to podstatná část ceny navíc.

Je s podivem, že MF ČR neoslovilo ani nikoho z autorů čtyř již dříve fungujících aplikací v ČR (natož ze zahraničí), kteří se stejnými nebo podobnými daty již mají zkušenost a jejichž aplikace byly výrazně levnější. A samozřejmě každá další podobná aplikace je ještě levnější díky zkušenostem. Odhaduji tedy, že v současné době (tedy v okamžiku, kdy je vyplaceno 1,5 milionu + DPH) je Monitor předražen tak 5×. 

Roman Řípa, který stojí za Ropočtem obce, je k ceně smířlivější: "3,5 mil Kč mi přijde vcelku adekvátní částka v komerčních cenách za celou aplikaci, tj. i to, co slíbili do konce roku." Takže nezbývá jen dodat, že kdyby MF ČR vyhlásilo normální otevřené výběrové řízení, žádný spor by tu nebyl.

Pokud by MF ČR zaplatilo mně, hypoteticky, 1,5 milionu za současný stav Monitoru, čistý zisk odhaduji tak na 1,2 milionu (300 tisíc by byly reálné náklady). Za to je třeba tenhle důmAle abych nebyl jako "kvičící Vondráčková, že o ní není zájem", raději hned dodám, že bych MF ČR spíše odkázal na lidi, kteří by to udělali lépe než já.

Porovnání "rozklikávacích rozpočtů". Pro dokreslení jsem přidal jeden z USA a jeden z Dánska. Rozdíl v ceně mezi Monitorem a ostatními hezky ilustruje i následující vizualizace.

Rozpočet, čitelný pro veřejnost? Ani omylem

Není úplně jasné, pro koho má vlastně Monitor být. V zadání je, že by to měla být veřejnost. V současnosti to tak ale není. Nebo víte, jaký je rozdíl mezi "odvětvovým" a "druhovým" tříděním, či co přesně jsou "neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění"?

Co v Monitoru chybí, je překlad z "účtovničtiny" do normálního jazyka. Někdy jen prostě nevíte, co daný termín znamená. Některé údaje jsou ale až nebezpečně zavádějící. Například hned na úvodní stránce Monitor udává jako největší "státní" výdaj "sociální dávky", což jistě zní děsivě. Jenže už tam není napsáno, že to jsou v naprosté většině  prostě důchody, což si 99 % lidí pod termínem "sociální dávka" nepředstaví, spíš to zařadí někam vedle "zdravotního pojištění" (které ale zase v Monitoru není, přestože z pohledu veřejnosti je to daň jako každá jiná a to velice podstatná).

V tomhle jsou dále i nesrovnatelně levnější aplikace od neziskovek, ač i jim (= nám) třeba chybí podpora pro mobily/tablety. Což je nezbytné - a dnes už i levné - proto, aby se nad reálnými daty o rozpočtech dalo bavit třeba v hospodě.

Kolik stojí oprava D1? To se nedozvíte

Dle smlouvy by měl ještě do konce roku přibýt "pokročilý analytický nástroj (OLAP analýza)" a "rozhraní pro automatickou distribuci uložených dat 3. stranám". 

"Pokročilý" a "analytický" nástroj s přídavkem "OLAP analýza" zní dobře. Mnohem lépe než skutečnost, tedy obyčejná a jednoduchá věc, co umí sčítat a filtrovat. Pro představu: OLAP analýza je to, co třeba v malém umí Excel nebo Open/LibreOffice a jejich kontingenční tabulky (s omezením na zhruba 1 milion řádek). Ve velkém to umějí velmi pěkně (zadarmo nebo hodně levně) Google Fusion Tables. A tak se nechám - myšleno zcela neironicky - překvapit, zda v Monitoru na konci roku bude něco lepšího než umějí tyto tabulky (pro ilustraci si projděte třeba výdaje českého vládního rozpočtu 2004-2012).

Ani slibované "rozhraní pro automatickou distribuci uložených dat" (ve skutečnosti "API") není nové, dnes funguje na webu ÚFISu. Bohužel podobně jako na ÚFISu, i u Monitoru autoři jdou obráceně, než je dnes rozumný trend. Tedy nejprve udělají aplikaci pro čtení lidmi a poté z ní dělají API pro stroje (a hlavně pro další aplikace postavené na stejných datech), což je třeba na datech z ÚFISu vidět a brzdí to jejich další použití. Google, Twitter a jim podobní to dělají naopak.

Co by měl Monitor umět, aby skutečně šlo o "transparentní účetnictví vlády"? Tady je v ČR zatím nejdále již zmíněné Nové Město na Moravě, kde integrují účetnictví města se zakázkami a projekty a umějí to ukázat občanům, to celé za 50 tisíc korun. V zahraničí je dobré podívat se na iniciativu OpenSpending.org, která slouží jako inspirace nebo přímo i nástroj pro publikaci dat. Na Slovensku jsou takto třeba zveřejněny rozpočty 21 měst

Také se zveřejňováním smluv, za které se platí veřejnými penězi, jsou na Slovensku dál díky projektu OtvoreneZmluvy.sk. V ČR smlouvy zveřejňují zatím spíše jen světlé výjimky mezi obcemi, například MostPísek, Nové Město na Moravě nebo Semily. Najdou se i mezi ministerstvy - třeba MF ČR. Nicméně jedno místo se všemi zakázkami, jak slíbila vláda před 3 lety, stále není. Vládu se tak snaží suplovat Oživení.

Odpovědi na jednoduché otázky typu "kolik stojí celkem letos oprava D1?" nebo "kolik platí za mobily magistrát v Hradci Králové a kolik v Pardubicích?" se z Monitoru nedozvíme. Jenže to jsou ty právě ty informace, které jako zodpovědní hospodáři potřebujeme od vlády, krajů i obcí znát. Jsou to přeci jenom naše peníze a oni naši zaměstnanci.

(Díky R. Řípovi, J. Skuhrovcovi, a M. Dvořákovi za informace a připomínky.)

Autor je statistik, zakladatel neziskové organizace KohoVolit.eu a blogger.


Vyjádření ministerstva financí k textu:

Informace týkající se zjednodušeného podlimitního řízení není pravdivá - osloveno bylo pět společností (nikoliv tři) a podle zákona o veřejných zakázkách se do tohoto typu výběrového řízení mohl přihlásit i kdokoli další. Oznámení o veřejné zakázce, zadávací dokumentace i výzva k podání nabídky byly zveřejněny jak na webu MF ČR, tak i na profilu zadavatele MF ČR na stránkách veřejných zakázek. Autor sám, ani nikdo z okruhu autorem zmíněných odborníků, kteří by dle jeho názoru portál udělali lépe a levněji, se do soutěže nepřihlásil. MF ČR obdrželo celkem čtyři nabídky, z toho jednu nabídku i mimo okruh oslovených firem. Zjednodušené podlimitní řízení je tak v principu otevřeným výběrovým řízením pro zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nedosahuje zákonného limitu.

Vysoutěžená cena je za celý rozsah dodávky a její hodnocení bez znalosti výsledku považujeme za nekorektní a zavádějící (autor se na MF ČR neobrátil s jakýmkoli dotazem, např. jak bude vypadat další verze).

Součástí týmu dodavatele jsou lidé se zkušenostmi z obdobných projektů z neziskové sféry a pro další etapu přípravy publikace dat jsou členy týmu specialisté z akademické sféry pro oblast OpenData. Do projektu je také zapojena odborná veřejnost.

Základní verze MONITORU používá odbornou terminologii z příslušné legislativy. Výkladová část, která si klade za cíl větší srozumitelnost publikovaných dat pro veřejnost je součástí cílové verze, která bude hotova nejpozději do konce roku. Rozsah datového obsahu je závislý na datech, které MF má k dispozici a které jsou definovány legislativou.

Radoslav Bulíř,
ředitel odboru Rozvoj ICT MF


Odpověď Michala Škopa

Jsem osobně rád, že MF ČR reagovalo na můj příspěvek a ukázalo, že je tak otevřené diskusi o co nejlepší informovanosti lidí o veřejných financích. Což je, věřím, nᚠspolečný cíl.

Dovolím si také reakci. K ceně asi nemá cenu se vracet. Ano, MF ČR dodrželo zákon. Dle mě se prostě zachovalo tak, jak píše Glock v diskusi: „Žebříček podnikatele: 1. výsledek, 2. postup. Žebříček státní správy: 1. postup (tj. dle zákona), 2. výsledek (ano, je druhořadý).“ A můj názor, podložený reálnými zaplacenými cenami za obdobné projekty v ČR i na Západě, je, že být objednatel ze soukromé sféry (a mít zázemí MF ČR včetně dat), dal by za současnou verzi zhruba 5x méně.

Co se týče 4 nabídek – zde mi není jasné, proč tedy na webu MF ČR (hledejte „Implementace řešení pro publikaci účetních a finančních dat státu veřejnosti“) jsou uvedeny jen 3 ceny, proč tedy chybí ta čtvrtá?

Jsem také rád, že MF ČR říká, že „součástí týmu dodavatele jsou lidé se zkušenostmi z obdobných projektů z neziskové  sféry“. Ač zde by mě zcela upřímně zajímalo, o jaké projekty jde, nebo jsem měl za to, že podobné projekty (i jejich autory), zvláště neziskové, v ČR a mnohé i v zahraničí znám a jejich autoři to nejsou. Ale vždy se rád seznámím s dalšími. Ocením, když lidé z MF ČR budou konkrétní a uvedou jména těchto spolupracovníků.

Pokud se do budoucna očekává spolupráce s iniciativou OpenData.cz (s jejímiž členy se také znám), tím lépe, tak to má být. Pod „odbornou veřejností“ si ale opět nedokáži nic představit. Pokud je mi známo, nikdo z autorů čtyř již existujících podobných českých projektů zapojen není. Kdo jiný je „odborná veřejnost“?

Rozsah datového obsahu – ale to je právě „ten“ problém. MF ČR v Monitoru jen hezčeji zobrazuje to, co už je roky součástí ÚFISu (ARISu). Což je jistě fajn, ale nestačí to. V aplikaci Nového Města jsem schopen propojit konkrétní veřejné zakázky s jednotlivými projekty a celkovým rozpočtem města. To je výrazný krok vpřed oproti již existujícím RozpočetObce.cz nebo BudováníStátu.cz. V Monitoru to není a dle všeho (tj. dle smlouvy) nebude. Nebo ano?