Zobrazit graf přes celou obrazovku

Zdrojová data

Jednorázové průzkumy popularity politických stran provedené na objednávku samotných politických stran patří ke koloritu předvolebních kampaní. Nedávno jsme se tak z šetření pro hnutí ANO dozvěděli, že vstup ANO do parlamentu je již vlastně nevyhnutelný. Podobné sondy je třeba brát s velkou rezervou: tváří se, že veřejné měří, spíš se ho ale snaží ovlivnit.

Větší vypovídací hodnotu mají dlouhodobé průzkumy prováděné pravidelně stejnou metodou po několik měsíců či let. Ani ty se nevyhnou úletům, třeba už jen proto, že si jejich tazatelé někdy snaží ulehčit si práci, neptají se respondentů podle pravidel, případně dotazníky přímo falšují a vyplňují sami.

Až porovnáním všech výsledků v delší časové řadě, navzájem mezi různými agenturami a také konfrontací "volebních modelů" se skutečnými výsledky voleb se lze dobrat k lepšímu pochopení výkyvů voličských nálad. Právě v tom vám může pomoci i naše aplikace.

Nelekněte se množství zobrazených údajů a zkuste si klikáním na názvy různých stran vybírat a porovnávat jejich výsledky ve výzkumech jednotlivých agentur.

Do grafu jsme zařadili veřejně dostupné výsledky kontinuálních výzkumů voličských preferencí od čtyř agentur, které je u nás dlouhodobě provádějí. S výjimkou Střediska empirických výzkumů (STEM) se jedná o takzvané volební modely, tedy odhady sociologů, jak by volby do Poslanecké sněmovny dopadly, kdyby se konaly v době výzkumu. STEM měří pouze preference – neodečítá tedy od celku nerozhodnuté voliče a jeho výsledky jsou kvůli tomu o něco nižší. Podrobnosti o metodě každé z agentur najdete v grafu pod symbolem otazníku vedle názvu každé z nich.

Další výsledky kontinuálních výzkumů do grafu doplníme, jakmile budou zveřejněny. Od konce října je pak budeme moci porovnávat i se skutečnými výsledky předčasných voleb.