Vizualizace obsahuje 99 ze 100 nejdražších děl, prodaných v českých aukčních síních. Mimo ni zůstal obraz Emila Filly Zlaté rybičky u okna (například zde), vydražený v červnu 2000 - několik let před zbytkem top 100 - za 8 milionů korun. Mezi nejdražšími obrazy mu patří 64. místo.

Všechny ceny jsou uváděny včetně aukční provize, ta se pohybuje mezi 15 a 25 procenty. Nejdražší obrazy někdy bývají draženy se sníženou provizí 3 až 10 procent.

Českých top 100 obrazů má cenu jednoho Warhola 

Ke koupi stovky nejdražších děl, která v posledních pětadvaceti letech prošla českým trhem – první novodobá aukce se konala již v říjnu 1989 – by případný zájemce potřeboval 1,12 miliardy korun. To je přibližně tolik, kolik dnes na světových aukcích stojí jeden špičkový obraz Jacksona Pollocka, Marka Rothka či Andyho Warhola.

Z časové osy je jasně patrné, že drahých děl v posledních letech přibývá a že ceny rychle rostou. Hned pětina z obrazů byla vydražena v posledních dvanácti měsících. Nejstarším dílem v seznamu je obraz Emila Filly Zlaté rybičky u okna, který byl v červnu 2000 vydražen za 8 milionů korun a dlouhých šest let pak držel titul nejdražšího díla českých aukcí. Dnes figuruje až na 64. příčce a v přehledu nejdražších Fillových děl mu patří šesté místo.

Emil Filla je autorem, jehož jméno se v první stovce objevuje nejčastěji. Zastoupen je hned 18 obrazy. Na dalších příčkách jsou Jindřich Štyrský a Toyen, zastoupení každý 10 obrazy, dál pak Jakub Schikaneder a František Kupka, kteří mají po 8 obrazech. Již tento výčet dobře ilustruje dominantní postavení klasické moderny, do této kategorie patří dvě třetiny děl v první stovce. Z poválečného umění (nepočítáme-li sem pozdní tvorbu Toyen) se mezi sto nejdražších, na 99. místě, dostal jen obraz Mikuláše Medka Dívka se švihadlem, vydražený letos v květnu za 6 milionů korun.

Rekordního Kupku si kupec neodvezl, stát ho prohlásil za památku

Staré mistry v našem seznamu zastupují jen čtyři díla: anonymní gotický obraz Umučení světice (26. nejdražší), Milosrdný samaritán od italského barokního malíře Paola Paganiho (74. nejdražší), Smrt Drahomíry od Karla Škréty (86. nejdražší) a Diana při odpočinku od Hanse von Aachena (100. nejdražší).

Nízký počet děl starého umění na jedné straně odráží jeho malé zastoupení v nabídce českých aukčních sní, na druhé výmluvně ilustruje cenový nepoměr mezi starými a moderními mistry. Z uměleckohistorického hlediska je nesmyslné, aby obraz Hanse von Aachena, který kdysi patřil do obrazárny Rudolfa II., stál méně než Fillovo zátiší z poloviny 20. let.

Nejdražším obrazem seznamu je abstraktní malba Františka Kupky Tvar modré, vydražená loni zahraničním zájemcem za více než 57 milionů korun. Stát však nakonec vývoz obrazu zakázal, neboť se ukázalo, že byl v minulosti jako součást Waldesovy sbírky prohlášen za kulturní památku.

Pohyb uměleckých děl však dnes probíhá spíše opačným směrem. Čtvrtina obrazů v první stovce byla do České republiky dovezena v posledních letech ze zahraničí. Děl, u kterých by mělo smysl uvažovat o jejich získání pro státní sbírky, v seznamu ve skutečnosti najdeme méně než deset.

Objem čekého trhu s uměním roste

Český trh s uměním teď rychle roste. Shrnutí za jednotlivé roky najdete na webu ART+.

Trh s uměním v datech
Cyklus Trh s uměním v datech je společným projektem Data IHNED a portálu o trhu s uměním ART+, který provozuje databázi výsledků českých aukcí. Databáze ART+ obsahuje údaje o 110 tisících obrazů a starožitností. První díl cyklu je věnován nejdražším obrazům, další charakteristikám jednotlivých segmentů trhu a třetí se zabývá uměním jako investicí. Autorem textů je Jan Skřivánek, editor ART+ a šéfredaktor časopisu Art+Antiques.

Český trh v posledních dvou letech prudce roste

Růst českého trhu s uměním dobře ilustruje i vývoj celkových obratů v jednotlivých letech. Každoročně se na českých aukcích prodá kolem deseti tisíc uměleckých děl a starožitností a tento počet se dlouhodobě nijak výrazně nemění. Růst obratů tedy odráží především růst cen. Od ledna 2003 do prosince 2012 sběratelé na českých aukcích utratili přibližně 5,4 miliardy korun.

Za prvních šest měsíců letošního roku se prodala umělecká díla za 550 milionů korun, což je historicky nejlepší výsledek za jedno pololetí. Do uváděných částek jsou započteny i provize aukčních síní, které jsou připočítávány k ceně dosažené na sále. Provize se u jednotlivých aukční síní liší, pohybují se od 15 do 25 procent. Nejdražší obrazy někdy bývají draženy se sníženou provizí 3 až 10 procent.

Související