Letos slaví dvacet let, každodenně se setkává s nejvyššími politiky a byznysmeny a snaží se zlepšit svět. Řeč je o Transparency International, mezinárodní neziskové organizaci, která má svou pobočku i v České republice. Transparency International působí ve více než polovině států světa, kde se snaží odhalovat nejrůznější podoby korupce. 

V roce 1993, kdy tato mezinárodní organizace vznikla, byla korupce velké tabu a firmy obyčejně uváděly peníze určené na úplatky mezi náklady na provoz. Na neutěšitelnou situaci se nemohl dívat bývalý zaměstnanec Světové banky Peter Eigen, který už měl dost neustálých požadavků zkorumpovaných politiků a úředníků, proto založil organizaci prosazující transparentnost a zodpovědnost.

Dnes je Transparency International (TI) respektovanou neziskovou organizací s pobočkami ve více než stu zemí po celém světě. Centrálu má v Berlíně, jednotlivé národní pobočky ale vznikají na základě udělení licence a jsou na hlavním sekretariátu nezávislé. Každá země má totiž své specifické podmínky a problémy, kterým nejlépe rozumí a dokážou je řešit právě místní lidé.

„Proto jednotlivé pobočky fungují samostatně, spolupracují spolu ale samozřejmě v rámci různých mezinárodních projektů,“ vysvětlil Jiří Kračmar, právník české pobočky Transparency International.

Co země, to jiná korupce

TI se snaží zejména odhalovat korupci na úrovni podnikatelů a státní správy, zaměřuje se ale také například na vytváření mezinárodních úmluv proti korupci. Snaží se zajistit stíhání zkorumpovaných vůdců a zabavit jejich ilegálně získané bohatství. Rovněž sleduje vybrané volby a zjišťuje, zda si někteří kandidáti k hlasům nedopomohli úplatky. A v neposlední řadě tlačí na společnosti, aby nesly důsledky svého jednání, a to jak v jejich domovské zemi, tak případně i v zahraničí.

Jak už ale bylo řečeno, každá země má trošku jiné problémy. Co tedy nejvíc trápí Českou republiku? „Jsou to zejména veřejné zakázky, nakládání s majetkem obcí a krajů, svobodný přístup k informacím, střet zájmů nebo eurofondy,“ vypočítal Kračmar. 

TI v České republice i jinde ve světě publikuje různé výzkumy a analýzy, které jsou založené na informacích od jejich klientů nebo získané na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Povědomí veřejnosti o korupci a tlak na státní správu ale zvyšuje i jinak. „Kromě analýz ještě uveřejňujeme otevřené dopisy institucím, podáváme trestní oznámení nebo podněty na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ uvedl Kračmar.

Transparentní Transparency?

Takovéto aktivity ale samozřejmě něco stojí, a tak je TI částečně závislá i na přízni různých dárců, kteří svými finančními příspěvky umožňují její chod. Jak ale upozorňují oficiální stránky TI, tito dárci nemají žádný vliv na výběr témat nebo metod, které TI používá. Stejně tak se organizace pyšní i svojí politickou neutralitou. Do situace v zemi nijak nezasahuje, pouze poukazuje na případná porušení zákona ze strany jednotlivých volených zástupců, nebo i celých politických stran.

TI myslí i na finanční transparentnost, proto vydává pravidelné výroční zprávy, které jsou zveřejněny v obchodním rejstříku, a o tom, jak nakládá s penězi, informuje i na pořádaných konferencích.

V Česku se kromě svých obvyklých aktivit TI v poslední době věnuje i projektu Rekonstrukce státu, na kterém spolupracuje s organizací Oživení. Rekonstrukce státu si klade za cíl prosazení protikorupčních zákonů, zákona o státní správě, zajištění průhledných legislativních procesů nebo zveřejňování smluv na internetu.

Zapojit se do chodu organizace mohou i studenti. Neexistuje pro ně v podstatě žádné omezení, co se týká třeba studovaného oboru. Podle Kračmara se může zapojit kdokoliv, pokud pro něj v organizaci najdou dostatečnou pracovní náplň.

„Posluchači práv u nás poskytují právní poradenství a pomoc v Právní poradně. Studenti ekonomického směru, mediálních studií nebo veřejné správy se mohou zapojit k určenému projektu, analýze nebo tvorbě publikace. Zájemci se mohou na chodu Transparency International podílet rovněž jako překladatelé propagačních materiálů, publikací a podobně,“ podpořil studenty Kračmar.


Bottom line: Setkali jste se někdy s korupcí ve státní správě nebo jinde? Považujete aktivity TI a podobných organizací za přínosné? Uvažujete o zapojení se do nějaké neziskové organizace?