Mobilní operátoři mohou mít o počtu a hustotě obyvatel podstatně přesnější údaje než statistický úřad nebo ministerstvo práce a sociálních věcí. Zatímco telekomunikační firmy umějí přesně změřit, kde se jejich zákazníci každý den skutečně vyskytují, statistici vědí jen to, kde se tito lidé jednou za deset let při sčítání přihlásí k pobytu. Mezi oběma údaji může být značný rozdíl, který koriguje naše dosavadní představy o dopravě, turistickém ruchu či kriminalitě.

Index kriminality

Nejčastěji se míra kriminality v určité oblasti počítá prostým vydělením počtu činů množstvím obyvatel. Právě změna v počtu osob tak může množství zločinu postavit do nového světla. Obzvlášť v centru Prahy je to výrazné, v některých částech se během dne pohybuje několikanásobný počet obyvatel oproti tomu, který zde eviduje Český statistický úřad.

Anonymní, komerčně dostupná data o hustotě výskytu mobilních telefonů poskytla serveru IHNED.cz firma CE-Traffic. Použili jsme je pro nový výpočet úrovně zločinnosti v hlavním městě. Ukázalo se, že kriminálně nadprůměrné či podprůměrné mohou být jiné oblasti, než ukazují současné statistiky.

Pro porovnání jsme použili počty trestných činů (loupeže, krádeže, drogové delikty) za rok 2012 podle oblastí jednotlivých policejních služeben. Index kriminality jsme pak spočítali pro počty obyvatel podle ČSÚ a pro denní hodnoty od mobilních operátorů.

Jelikož každá z metod vycházela v jiných řádech, neporovnávali jsme absolutní čísla, ale míru zhoršení či zlepšení vyjádřenou násobkem směrodatných odchylek, kterým se konkrétní oblast lišila od průměru.

Loupeže na Barrandově, drogy v Libni

Zjednodušeně řečeno, čím vyšší kladné číslo, tím více zločinu a naopak. Absolutní počty trestných činů najdete v našem starším článku Žižkovu a Libni zdaleka se vyhni? Kde se v Praze nejvíc krade, znásilňuje a loupí.

Metoda s daty o mobilních telefonech nejvíce zamíchala s loupežnými přepadeními. Výrazně si pohoršila dvě pražská sídliště, Barrandov a Zahradní Město. A polepšila si Malá Strana, nádraží Holešovice a okolí pražského Výstaviště (sice je zde hodně přepadení, nicméně zde projde během dne i vysoké množství osob).

Pokud se podíváme na drogové delikty, tedy výrobu, držení a prodej, pak je jasně vidět zhoršení v Holešovicích, v menší míře pak v Libni, na Letné či na Vinohradech.

Když dojde na krádeže (na rozdíl od loupeží bez použití násilí), nový způsob výpočtu nic zásadního nemění. A obecně pak platí, že nejvytíženější jsou policejní služebny v Krakovské a Bartolomějské, okolí Václavského náměstí si tedy svou nevalnou pověst drží i nadále.

Jak to funguje?

I když zrovna nevoláme ani neposíláme SMS zprávy, náš mobilní telefon prakticky neustále komunikuje se sítí operátora, například kvůli příjmu e-mailů či hovorů. A jelikož se zpravidla přihlašuje k nejbližšímu vysílači, je možné zpětně odhadnout, kde se zařízení pohybovalo.

Na základě těchto dat vznikají informace dvojího druhu. Popis pohybu konkrétního uživatele, ke kterému mají přístup výhradně státní složky (policie, rozvědka) podle zákona o data retention.

Druhý případ se týká našeho článku: anonymizovaná data o tom, kde a kdy se pohybuje jaké množství lidí (není možné identifikovat jednotlivce), se používají k marketingovým účelům nebo třeba pro dopravní analýzy.

Vysílače mobilních signálů (budky, které vidíte například na střechách panelových domů) mají obvykle několik antén namířených různými směry. Každá z nich obsluhuje určitou kruhovou výseč (segment) z okolí.


Zdroj: esri.com

Z informací o užívané anténě je pak možné dovodit, ve které buňce sítě se telefon nachází. Výhodou této metody je, že buňky jsou obvykle menší než jednotky, ve kterých sčítá obyvatele Český statistický úřad. Navíc nejsou započítáni jen ti lidé, kteří se v daném místě hlásí k trvalému pobytu, ale všichni, kteří se tam skutečně vyskytují. Získáme tudíž podrobnější a přesnější obraz toho, jak jsou lidé rozmístěni v prostoru i v čase.

Přesnější informace o turistech, dopravě i kriminalitě

Lze tak sledovat, jak se během pracovních dní plní centra měst a vyprazdňují sídliště, stejně jako měřit, jak během víkendu ožívají chalupářské oblasti či turistické destinace.

Například agentura Czech Tourism zmapovala díky datům od mobilních operátorů oblíbenost českých turistických destinací. Stačilo jí sledovat, kolik zahraničních telefonů se přihlašuje do mobilní sítě v okolí důležitých památek a kdy se tak děje.

Podobně je možné zkoumat vytížení veřejné dopravy či silniční infrastruktury. Data získaná pomocí mobilů jsou přesnější a obsáhlejší než ta z ručního i kamerového sčítání.

Zdůrazněme ještě jednou, že jde o data agregovaná a anonymní. Zpracovávají se v reálném čase a ukládají se pouze celkové sečtené výsledky za určité území, není tedy možné identifikovat na jejich základě jednotlivé uživatele.

Za poskytnutí dat o počtech obyvatel děkujeme firmě CE-Traffic.