Jak se dalo předpokládat, neobejde se jmenování nové vlády bez řešení otázky, čí je vláda – prezidentova, či premiérova? Neboli může prezident rozhodovat o složení vlády a odmítnout jmenovat navržené kandidáty na ministry?

Ačkoliv jiná ustanovení naší ústavy mohou být vnímána jako nejasná, v této věci ústava hovoří jasně. Po volbách prezident jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev. Tolik čl. 68 odst. 2 ústavy.

Co z něj vyplývá?

  1. Prezident může premiérem jmenovat libovolně, koho si přeje. Ke svému politickému užitku nebo škodě, podle toho, zda Poslanecká sněmovna vládě jmenované prezidentem vysloví či nevysloví důvěru. Poslední slovo má ale ve všech směrech Poslanecká sněmovna, třetí pokus o sestavení vlády je navíc zcela v jejích rukou.
  2. Pouze prostřednictvím "svého" premiéra může prezident kontrolovat složení vlády.
  3. Nemá-li prezident premiéra, který by mu osobně vyšel vstříc, potom je rozhodující vůle premiéra. Je to logické, protože premiér sestavuje svůj tým a dává v sázku své jméno při žádosti o vyslovení důvěry. Je jeho bytostným zájmem vybrat ty lidi, se kterými může uspět. Pokud nikoliv, je to jen a jen jeho problém – ať se znemožní sám.

Jak postupovat v situaci, kdy není dodržována ústava, premiér není jmenován, ale je jen "designován"? Čistě analogicky – prezident musí respektovat vůli designovaného premiéra. Pokud by tak neučinil, porušil by výše uvedený čl. 68 odst. 2 ústavy. Členové vlády by nebyli jmenováni na návrh (budoucího) premiéra, ale na návrh či přání prezidenta republiky.

Z ústavního hlediska zde není co řešit.

A kdy tedy prezident může kandidáta na ministra odmítnout? Tehdy, když by jmenování znamenalo porušení ústavnosti nebo zákonnosti. Tedy kdyby dotyčný kandidát např.:

  1. Byl prokazatelně špiónem cizí moci.
  2. Nesplňoval základní požadavky – např. byl prohlášen za nesvéprávného, bylo mu méně než 18 let.
  3. Byl objektivně nekvalifikovaný – např. by prokazatelně neuměl číst a psát.

V ostatních případech prezident návrhu vyhovět musí anebo si musí vybrat jiného kandidáta na premiéra.

Související