Andrej Babiš ve svých prohlášeních opakovaně uvedl, že by naše země měla uvolnit vízovou politiku vůči arabským zemím, protože je tam „obrovská masa peněz“ a Česká republika potřebuje „oslovit země, kde jsou peníze.“ Během brífinku, na němž byla představena Rada ekonomických poradců pro hnutí ANO 2011, se Andrej Babiš vyjádřil takto:

„My potřebujeme přilákat investory. A oni nepřijdou sami. My se musíme taky vlastně zamyslet nad tím, jaký máme obraz ve světě. Já jsem přes víkend byl v Abú Dhabí na Formuli 1 a bavil jsem se tam s našimi investory, kteří s hrůzou čekají, co zase pan prezident řekne na stranu arabského světa… Ani jsem nepochopil, proč máme víza. Arabský svět, tam je obrovská masa peněz…“

Andrej Babiš, zdroj: ihned.cz

Také v Otázkách Václava Moravce Andrej Babiš uvedl:

 „My je [zahraniční investory] vlastně odrazujeme dopředu, aby sem vůbec přišli dělat byznys. Já jsem byl nedávno v emirátech, kde je samozřejmě hromada peněz, a taky sem si říkal, proč tam máme víza, proč jsme tam nějaký „second hand“ národ?“

Česká republika však jako člen Schengenského prostoru podléhá v provádění své vízové politiky regulacím ze strany Evropské unie. Schengen je územím volného pohybu osob, v jehož rámci se osoby překračující vnitřní hranice mezi 26 zeměmi Schengenské dohody nemusejí podrobovat kontrolám na hraničních přechodech. Z tohoto důvodu je proto potřeba řešit vízovou politiku na unijní úrovni. Za tímto účelem pak unijní předpisy upravují především udělování krátkodobých tzv. schengenských víz, která opravňují jejich držitele k pobytu v Schengenském prostoru nepřesahujícímu 90 dnů v průběhu šesti měsíců. Podmínky dlouhodobých víz překračujících tento časový limit si pak stanovuje samostatně každý členský stát.

Zároveň je vízový styk s některými zeměmi jedním z prostředků, jak posílit vnitřní bezpečnost Unie. Vízový styk má zabránit především nelegální imigraci a zamezit hrozbám, které nerespektují státní hranice, jako jsou terorismus nebo mezinárodní organizovaný zločin. V současnosti podléhají vízové povinnosti všechny muslimské země a v případě některých z nich je potřeba i tzv. letištní průjezdní vízum pro osoby, které se kvůli přestupu na jiný letecký spoj ocitnou v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území EU. To se na celoevropské úrovni týká třeba občanů Iráku, Íránu nebo Afghánistánu.

Vyjádření Andreje Babiše o zbytečnosti víz padla sice zejména v souvislosti se Spojenými arabskými emiráty (SAE), není však úplně jisté, ve vztahu k jakým arabským státům má Babiš zrušení víz přesně na mysli. Vyjednání bezvízového styku nebo dohoda o usnadnění udělování víz s některou ze zemí, jež je dnes na společném seznamu států s vízovou povinností, je samozřejmě možná, ale děje se opět na unijní úrovni. Nutným předpokladem k takovémuto kroku ze strany EU ale je, že dotyčný stát provede dostatečné reformy za cílem upevnění vlády práva, zlepšení kontroly vlastních hranic a posílení kapacity pro boj s organizovaným zločinem a terorismem. 

Z výše uvedených slov navíc nezaznívá zcela jasně, že si jejich autor uvědomuje, jak výrazné rozdíly mezi jednotlivými arabskými zeměmi panují a jak nestabilním regionem Blízký východ v současnosti je. Spojené arabské emiráty jsou rentiérským státem s populací čítající zhruba 8 milionů obyvatel, z nichž však není ani pouhá čtvrtina občany státu. Občané emirátů rovněž nemusejí platit daně a užívají si dalších benefitů štědrého sociálního systému, který jim například zajišťuje bezplatnou zdravotní péči nebo vzdělání. Zrušení vízové povinnosti se SAE by tak zřejmě nepředstavovalo závažný problém, ale je potřeba mít na paměti, že arabský svět není jednolitý a ne všechny arabské země jsou stejně bohaté, relativně stabilní a prozápadně orientované jako Spojené arabské emiráty.

I když je pravda, že přilákání zahraničních investorů z bohatých arabských zemí je v zájmu České republiky, stejně tak je v našem zájmu vyvarovat se zvýšení rizik pro naší vnitřní bezpečnost, které by s sebou zrušení víz pravděpodobně přineslo. Je také pravda, že v arabském světě se nachází „hromada peněz“, ale stejně tak je to svět politické nestability zmítaný prudkým nárůstem populace i socioekonomickými problémy. Události Arabského jara a následný vývoj situace v regionu tuto politickou nestabilitu jenom zvýšily. V důsledku války v Sýrii se navíc Blízký východ stále hlouběji ponořuje do sektářského konfliktu mezi sunnou a šíʿou. Syrské boje už z domovů vyhnaly přes dva miliony lidí a přispívají také k nárůstu islámského radikalismu, často namířenému proti západním zemím. Zrušení víz s arabskými státy ve snaze o finanční profit by mohlo vyústit v nekontrolovatelnou imigraci obyvatel těchto zemí na území Evropské unie, respektive České republiky, což by pro Evropu představovalo výrazné bezpečnostní riziko. Z těchto důvodů by v současné chvíli bylo unáhlené víza s arabskými zeměmi úplně zrušit.

Michaela Kolářová působí v Analytickém týmu think-tanku Evropské hodnoty

 Zkrácená verze komentáře vyšla v Hospodářských novinách v pátek 31. ledna 2014

S Andrejem Babišem jsme vedli předvolební rozhovor:

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist