Program, s nímž si jde Bohuslav Sobotka do sněmovny pro důvěru, má 51 stran a 15 763 slov. Je tedy delší než programy všech jeho předchůdců od roku 1918 (druhý by byl v této disciplíně Petr Nečas, třetí Oldřich Černík, čtvrtý Vladimír Špidla a pátý Miloš Zeman).  

Sobotka vítězství dosáhl "trikem" oblíbeným mezi vysokoškoláky: k poměrně stručnému hlavnímu textu (5994 slov) připojil jako přílohu programovou část koaliční dohody. Před ním to ještě žádný premiér neudělal. Jako by se tím předseda vlády zříkal části šéfovské zodpovědnosti: jsem sice premiér, ale dělat můžu jen to, co mi dovolí koaliční partneři.

Server IHNED.cz podrobil všechna programová prohlášení dostupná na webu vlada.cz jednoduché analýze: spočítal, kolik je v každém z nich slov, a pomocí nástroje pro analýzu textu Voyant Tools z každého z nich vybral tři nejtypičtější slova – tedy taková, která se v daném textu vyskytují relativně častěji než v celém korpusu.

Zatímco Milanu Hodžovi v roce 1935 či Janu Černému v roce 1926 stačilo pro získání důvěry úderné jednostránkové provolání, v moderní české historii se ustálila tradice podrobných programů čítajících několik desítek stran. S výjimkou Petra Nečase můžeme také konstatovat, že zálibu v dlouhých programech mají především sociálnědemokratičtí premiéři. Předsedové vlád z ODS a nestraničtí šéfové dočasných a úřednických vlád (Rusnok, Fischer, Tošovský) mívají programy kratší.

V následující grafice se můžete podívat, jak se délka programů v české a československé historii postupně prodlužuje. Velikost každého kolečka odpovídá počtu slov v programovém prohlášení. Pod ním jsou uvedena tři nejcharakterističtější slova. Kliknutím si můžete otevřít plné znění.

2014
Bohuslav Sobotka

 1. veřejný
 2. evropský
 3. rozvoj

2013
Jiří Rusnok

 1. podpořit
 2. období
 3. fond

2010
Petr Nečas

 1. systém
 2. cíl
 3. ochrana

2009
Jan Fischer

 1. evropský
 2. pokračovat
 3. ekonomický

2007
Mirek Topolánek

 1. systém
 2. zdravotní
 3. reforma

2006
Mirek Topolánek

 1. systém
 2. český
 3. zdravotní

2005
Jiří Paroubek

 1. rozvoj
 2. republika
 3. podpora

2004
Stanislav Gross

 1. veřejný
 2. rozvoj
 3. cíl

2002
Vladimír Špidla

 1. unie
 2. rozvoj
 3. sociální

1998
Miloš Zeman

 1. veřejný
 2. systém
 3. evropský

1998
Josef Tošovský

 1. pokračovat
 2. podpora
 3. právní

1996
Václav Klaus

 1. občan
 2. pokračovat
 3. připravena

1992
Václav Klaus

 1. transformace
 2. privatizace
 3. základní

1992
Jan Stráský

 1. federální
 2. slovenský
 3. republika

1990
Marián Čalfa

 1. federální
 2. vztah
 3. ekonomika

1989
Marián Čalfa

 1. politický
 2. systém
 3. federální

1988
Ladislav Adamec

 1. společenský
 2. postup
 3. lidé

1988
Lubomír Štrougal

 1. pětiletka
 2. přestavba
 3. podnik

1986
Lubomír Štrougal

 1. socialistický
 2. organizace
 3. federální

1981
Lubomír Štrougal

 1. socialistický
 2. federální
 3. sjezd

1976
Lubomír Štrougal

 1. socialistický
 2. sjezd
 3. úroveň

1971
Lubomír Štrougal

 1. plán
 2. socialistický
 3. sjezd

1969
Oldřich Černík II

 1. socialistický
 2. komunistický
 3. strana

1969
Oldřich Černík I

 1. socialistický
 2. politický
 3. federální

1968
Oldřich Černík

 1. národní
 2. rozvoj
 3. podnik

1963
Jozef Lenárt

 1. rozvoj
 2. výroba
 3. socialistický

1960
Viliam Široký

 1. socialistický
 2. rozvoj
 3. národní

1954
Viliam Široký

 1. výroba
 2. rolník
 3. mír

1953
Viliam Široký

 1. socialistický
 2. pracující
 3. sovětský

1948
Antonín Zápotocký

 1. výroba
 2. plán
 3. pracující

1948
Klement Gottwald

 1. reakce
 2. krize
 3. republika

1946
Klement Gottwald

 1. výroba
 2. plán
 3. pracovní

1945
Zdeněk Fierlinger II

 1. hospodářství
 2. průmysl
 3. výroba

1945
Zdeněk Fierlinger I

 1. republika
 2. dekret
 3. válka

1938
Rudolf Beran

 1. národ
 2. politik
 3. úkol

1938
Jan Syrový

 1. národní
 2. téžký
 3. úkol

1935
Milan Hodža

 1. pokračovat
 2. vnitřní
 3. akční

1935
Jan Malypetr

 1. vývoz
 2. výroba
 3. československý

1932
Jan Maypetr

 1. výdaj
 2. hospodářství
 3. osobní

1929
František Udržal II

 1. krise
 2. mezinárodní
 3. úkol

1929
František Udržal I

 1. správa
 2. průmysl
 3. finanční

1926
Antonín Švehla

 1. řešení
 2. úkol
 3. národní

1926
Jan Černý

 1. slavný
 2. sněmovna
 3. předseda

1925
Antonín Švehla

 1. reforma
 2. národní
 3. práce

1922
Antonín Švehla

 1. správa
 2. obyvatelstvo
 3. Slovensko

1921
Edvard Beneš

 1. politik
 2. sociální
 3. otázka

1920
Jan Černý

 1. sociální
 2. otázka
 3. úkol

1920
Vlastimil Tusar

 1. organisace
 2. německý
 3. národní

1919
Vlastimil Tusar

 1. národní
 2. Slovensko
 3. úkol

1918
Karel Kramář

 1. válka
 2. republika
 3. národní