1. Podíl obyvatel uvádějících ruskou národnost

2. Průměrná měsíční mzda (v korunách dle aktuálního kurzu)

3. Podíl obyvatel žijících na venkově