Síťová neutralita je základním principem otevřeného internetu. Budou ji moci poskytovatelé připojení k internetu porušovat a znevýhodňovat přístup k některým službám nebo webům? Bude možné zablokovat přístup k webovým stránkám i bez soudního rozkazu? Tyto, a mnoho dalších otázek může zodpovědět finální podoba regulace síťové neutrality, kterou bude v nejbližších dnech projednávat Evropský parlament. A na místě je ostražitost, protože do navrhovaného znění byly přidány znepokojující dodatky.

Proč je síťová neutralita důležitá?

Síťová neutralita je nezbytná pro zajištění toho, aby internet mohl i nadále zůstat platformou pro svobodnou výměnu informací, ale také pro svobodný přístup k inovacím a novým službám. Síťová neutralita znamená, že všechen provoz na internetu je posuzován stejně, bez ohledu na to, odkud a kam komunikace probíhá a ke kterým službám se připojujete. Váš poskytovatel připojení nemůže ovlivňovat, na jaké weby se můžete přihlašovat a které služby používáte, nebo vám naopak jiné služby zvýhodňovat.

Proč je síťová neutralita důležitá, ukazuje následující obrázek. Bez ni by totiž každý poskytovatel připojení mohl podobně jako u kabelové televize určovat, za jakých podmínek se můžete připojovat k jakým webům a službám. Na rozdíl od kabelové televize, kdy její provozovatel obvykle vlastní celou infrastrukturu, poskytovatel připojení obvykle kontroluje jen velmi malou část internetu, nejčastěji od vašeho počítače k nejbližší páteřní síti. K omezení vašeho připojení do jiných částí internetu tak nemá žádný jiný důvod než vyšší zisk.

Přesto se o to někteří poskytovatelé připojení či provozovatelé velkých internetových služeb pokouší. Takové zvýhodnění, kdy například přístup k jednomu videoserveru bude rychlejší a na načtení ostatních budete muset dlouho čekat, je proti zájmům neomezeného výběru zákazníka a tedy svobodného trhu, ale také svobodného šíření myšlenek.

Jak chce síťovou neutralitu zabezpečit EU? 

Evropská komise se zavázala síťovou neutralitu zabezpečit. Navrhovaný text nařízení je v jádru dobrý, jeho finální podoba je ale ohrožena dodatky a pozměňovacími návrhy, které by celý princip postavily na hlavu. Pokud by byly přijaty, mohl by internet vypadat spíše jako kabelová televize, kdy by si provozovatel mohl účtovat příplatky za přístup ke některým službám.

V návrhu se to nazývá "specializované služby", nicméně předložená definice je velmi volná a za specializované služby tak může být považování téměř cokoli. To by mohlo vést k rozdělení internetu na dvě třídy, přičemž nekomerční weby, provozovatelé malých služeb nebo start-upy by byli odkázáni na "pomalý pruh". Právě možnost znevýhodnit nové a inovativní firmy je důvodem, proč by se o uzákonění síťové neutrality měli zajímat nejen zastánci občanských svobod nebo spotřebitelé, ale také internetové firmy a podnikatelé.

Některé z navrhovaných dodatků by díky svému širokému výkladu "předcházení závažné kriminality" také umožnily omezit přístup k některým webům, které nebudou vašemu poskytovateli pohodlné. Tuto pravomoc by měly mít nadále pouze soudy, nikoli provideři internetového připojení či jiné regulační orgány. Cenzurní zásahy v Turecku, které na síťovou neutralitu a svobodu internetu v zájmu utužení autoritářského režimu rezignovalo, jsou ukázkou toho, kam by mohla situace v některé ze zemí EU dojít, pokud by neexistovala silná celoevropská pravidla.

Kdo proti komu?

Za ochranu ekonomických i občanských svobod se ve výborech europarlamentu postavila jindy málo vídaná koalice frakcí zelených a konzervativců, naopak velkou hrozbou jsou návrhy španělské europoslankyně Pilar Del Castillo Vera z Evropské lidové strany, jejíž pozměňovací návrh je největším zdrojem kritiky ochránců síťové neutrality. Ta spočívá zejména ve velmi široké a nejasné definici služeb, které by mohly využívat principů dvourychlostního internetu. Namísto oprávněných požadavků na speciálních zacházení například u internetové televize IPTV by tak bylo možné využít tato ustanovení pro běžný internetový provoz. Podrobnější popis některých z kritizovaných ustanovení najdete v tomto dokumentu. (PDF)

Předchozí projednávání ve výborech přineslo některé velmi pozitivní návrhy, odbornou veřejností byl oceněn například postoj výboru LIBE (občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci). Posledním krokem před dubnovým plenárním hlasováním je jednání ve výboru pro průmysl, výzkum a energie (ITRE), které je na programu 18. března. Protože pro plenární hlasování celého europarlamentu bude pozice tohoto výboru rozhodující, mají konečnou podobu ochrany síťové neutrality v rukou jeho členky a členové.

Co můžete udělat vy?

Neziskové organizace i politické frakce, kterým leží síťová neutralita na srdci, tak vyzývají občany, aby kontaktovali europoslance ve zmíněném výboru. Cílem je odmítnout návrhy zmíněné poslankyně Pilar Del Castillo Vera a naopak podpořit pozměňovací návrhy, které přinesl výbor pro občanské svobody LIBE, resp. kompromisní návrh sociálně-demokratické poslankyně Catherine Trautmann

Z českých europoslanců jsou členy zmíněného výboru Evžen Tošenovský (ODS), Jan Březina (KDU-ČSL) a Miloslav Ransdorf (KSČM), náhradnicí pak Věra Flasarová (KSČM). Pokud chcete síťové neutralitě pomoci, kontaktujte je a požádejte je o hlasování v její prospěch. Použít pro to můžete například platformu PiPhone  (umožňuje jim bezplatně zatelefonovat), kontakty a argumenty v češtině najdete také na webu Save the internet, v angličtině například v této brožuře (PDF).

Schválená podoba ochrany síťové neutrality může ovlivnit podobu internetu na mnoho let dopředu. Se zvyšujícím se množstvím zařízení a služeb, které internet využívají, je tak zachování svobodného internetu nejen nutnou podmínkou svobody projevu a šíření informací, ale také vzniku inovativních technologií a nových služeb a jejich využívání zákazníky po celé Evropě.

Související články:

Propojený kontinent: kde zůstane síťová neutralita? (Václav Novák)

Zatím snad jen malá hrozba pro internet, jak ho známe a máme rádi (Petr Koubský)

Autor je internetový podnikatel, aktivista a expert Strany zelených pro témata informační společnosti. Twitter: @michalberg