Jana Koucká (55) bude v nové funkci spolupracovat s architekty a designéry nebo zajišťovat komunikaci s městskými úřady a památkovými orgány. Bude se například starat o nemovitosti v Mostecké ulici 12 z 15. století, Karlově 48 ze 13. století nebo o Palác Ericsson z 12. století.  Jana Koucká má za sebou více než dvacetileté zkušenosti jako projektový manažer. Do společnosti Flow East nastoupila v roce 1992.

Jana Koucká vystudovala stavební fakultu na ČVUT.