Andreas Meissner se funkce ujal s okamžitou platností a do obchodního vedení společnosti již jmenoval čtyři nové partnery: Dr. Olivera Klöcka pro oblast real estate, regulatory & competition, Roberta Wethmara pro oblast corporate, finance & tax, Olafa Kranze pro oblasti commercial, litigation, employment, China a Thomase Raaba pro oblast IP/IT. Andreas Meissner má za sebou dlouholeté zkušenosti v oblasti práva duševního vlastnictví, a to jak na národním, tak i na mezinárodním poli. Zároveň se angažuje ve spotřebním a mediálním odvětví a poskytuje poradenství technologicky orientovaným společnostem. Zaměřuje se zejména na transakce v oblasti práva duševního vlastnictví.