Evropská unie ročně přerozdělí kolem 140 miliard eur. Vedle dominantní podpory zemědělcům a chudším regionům najdete v rozpočtu třeba navigační systém Galileo nebo peníze na nahrazení starších jaderných elektráren na Slovinsku a v Bulharsku. 

(Levým tlačítkem myši se zanoříte do kapitoly rozpočtu, pravým se vrátíte zpět. Zdroj dat: Rozpočet EU 2012)

Většina zemí EU 15 přitom do rozpočtu přispívá větší částkou, než kterou dostane zpět. Výjimkou jsou země jižní Evropy. Celková částka, kterou země staré Evropy do rozpočtu přinesou, je rok od roku vyšší.

Naopak, nově přistoupivší země bez výjimky z rozpočtu víc čerpají, než do něj zaplatí. Suverénně nejvýhodnější je systém pro Polsko; to na něm v roce 2012 vydělalo 12 miliard eur. Na druhém a třetím místě jsou Češi s Maďary, obě země získaly přibližně 3 miliardy eur. Po jižních zemích jsme tak šestým největším příjemcem evropských dotací.