Radomil Doležal si v nové pozici klade za cíl využít obrovského potenciálu zahraničních kanceláří ve prospěch českých podnikatelských subjektů. V současnosti agentura CzechTrade spolupracuje se zahraničními kancelářemi v 39 zemích.

Radomil Doležal patří mezi odborníky „z praxe“. Vyzná se na světových trzích a jeho zkušenosti mají pomoci našim exportérům najít vhodné trhy pro své podnikání v zahraničí. Nový ředitel má také za úkol posílit samostatnou roli státní agentury CzechTrade.

Radomil Doležal, vystudoval VŠE, Fakultu mezinárodních vztahů, pracoval v několika nadnárodních společnostech a byl ředitelem nejprve pro Českou a Slovenskou republiku a později pro oblast Střední a Východní Evropy.