Ludvík Polcar získal zkušenosti v oblasti podnikových financí ve společnostech PZO Strojimport a Správa pošt a telekomunikací Praha. Osm let pracoval jako treasurer u společnosti Český Telecom. Zde získal rozsáhlé zkušenosti s řízením bilance a správou aktiv a pasiv společnosti. Jako finanční ředitel investičního holdingu Stella zodpovídal za finanční řízení skupiny, procesy snižování nákladů, rozvíjení růstového potenciálu holdingu, vč. restrukturalizace jednotlivých společností holdingu. Od roku 2000 pracoval v poradenské společnosti Deloitte & Touche, kde byl zodpovědný za rozvoj služeb finančního řízení.

Ludvík Polcar je absolventem ČVUT Praha, fakulty strojního inženýrství (obor ekonomika strojírenství). Titul MBA se zaměřením na finance a strategický management získal na University of Chicago.