Velmi nás těší, že už jsme tak významný hráč, že se na nás upínají oči investigativců. A nyní k samotné velekauze.

1) Prosazení zákonů Rekonstrukce státu si nikdo neobjednal. Bohužel

Za celé roky za námi ani za kolegy z kanceláře Šikola & partneři bohužel nepřišel žádný klient se zakázkou na prosazení například zveřejňování všech smluv uzavřených se státem či transparentního financování politických stran. Bohužel. Je to divné, ale nenašla se jediná firma v tomto státě, která by přišla a řekla: „chceme podnikat v transparentním prostředí, zaplatíme vám za to, abyste takové zákony prosadili“. Kdyby přišla, všechno by bylo daleko jednodušší. Práci by zaplatila firma – klient a protikorupční organizace by se mohly jít věnovat něčemu jinému.

2) Přispívat na prosazování zákonů Rekonstrukce státu je prestiž, ne kompromitace

Kdyby totiž někdo advokátům zaplatil, mohl by všude vytrubovat, že si je za to platí, a nejspíš by mu to mediálně ještě pomohlo. I kdyby to totiž dané firmě pomohlo zrovna v jejím podnikání, podpora devíti konkrétních zákonů, díky kterým bude hospodaření s veřejnými prostředky transparentnější a férovější, je ve veřejném zájmu. Podobně se za naši podporu nestydí například americká ambasáda. Americké firmy samozřejmě oproti dnešku zvýhodní férovější a transparentnější prostředí, protože na ně platí přísné americké protiúplatkářské zákony, takže mají dnes horší manévrovací prostor než české firmy. No hrůza, to by přece americká ambasáda měla tajit, že nás podporuje.

Pro přesnost dodejme, že několikamilionový rozpočet Rekonstrukce státu je z větší části pokryt z grantů nadací Open Society (ten George Soros!!!) a ze zbytku dary desítek českých internetových podnikatelů (Jan Barta, partneři RSJ, Y Soft a další) a drobných darů tisíců lidí – viz transparentní účet. Co když některý z těchto podnikatelů nebo občanů podporuje Rekonstrukci státu v naději, že po zavedení registru smluv naprogramuje aplikaci, která bude porovnávat cenové hladiny v různých regionech a bude ji draze prodávat stavebním firmám? Děs běs.

Jenom v případě těch solárních podnikatelů si pořád nějak neumíme představit, jak by jim zákony Rekonstrukce státu mohly pomoct :(

3) Vazby Frank Bold na AK Šikola nikdo netají. Šiřte to, kde můžete

Z článku jsme úplně nepochopili, kde že je ta Rekonstrukce státu netransparentní. Role Franka Bolda je na stránkách Rekonstrukce státu popsána velmi pečlivě a barvitě (aby nám to dělalo reklamu) a na stránkách www.frankbold.org je zase hned zmínka o AK Šikola (aby to dělalo reklamu jim), protože ji podporují.

Franka Bolda jsme založili v minulém roce jako konsorcium neziskové organizace (Frank Bold Society) a advokátní kanceláře Šikola a partneři, s.r.o. Od začátku hlásáme do světa, že jsme hrdí na to, že se nám povedlo spojit dva světy – byznys a veřejnou prospěšnost – na základě společných hodnot, které sdílíme. AK Šikola poskytuje klasické právní služby klientům s výhradou – nikdy nebudeme hájit korupci, krýt trestné činy, legalizovat praní špinavých peněz, podílet se na poškozování životního prostředí nebo porušování lidských práv. Aby toho nebylo málo, nadto finančně podporuje lidi podílející se na prosazování devíti protikorupčních zákonů Rekonstrukce státu nebo poskytování více než 3500 hodin právní pomoci zdarma lidem a komunitám při ochraně životního prostředí či ochraně před špatně fungujícím státem. Koncept Franka Bolda považujeme za unikátní model etického a odpovědného chování, které by mělo inspirovat ostatní. Budeme proto rádi, pokud o tom budete všem vyprávět.

4) Luděk Šikola lobbuje neuvěřitelnou silou jedné devatenáctiny 

Je dobré taky připomenout pravidla rozhodování v Rekonstrukci státu. Rekonstrukci státu tvoří 19 neziskových organizací a zásadní rozhodnutí (například výběr devíti prosazovaných zákonů a jejich klíčových kritérií) se schvalovaly konsenzem nebo nadpoloviční většinou. Průběžná rozhodnutí, která je třeba učinit dříve, než se zase za zhruba tři měsíce sejdou všechny organizace, rozhodují tři organizace: Transparency International, Oživení a Frank Bold. I kdyby tedy Luděk Šikola hájil hlava nehlava zájmy svého klienta či partnera a přesvědčil by kvůli tomu své kolegy z Frank Bold („Platím vám méně než desetinu rozpočtu ročně, tak už koukejte prosadit transparentní financování politických stran, holomci!), měl by pořád v Rekonstrukci státu dost malý hlas.

5) Kde nic nemám, nastrčím solárníky

„AK Šikola zastupuje společnosti podnikající v byznysu s obnovitelnými zdroji. Tedy těmi, které například prezident Miloš Zeman označuje za tunel na státní finance. Určitě platí, že je-li někdo solárník, tak musí být stoprocentně lump. Lidové noviny přehlédly ovšem ještě horší skandál. AK Šikola zastupuje také několik důchodců. Tedy těch, kteří jsou většinou ekonomů označováni za jednu z největších hrozeb pro státní rozpočet v příštích desetiletích!!!

Děkujeme tedy Lidovým novinám za tuto unikátní příležitost pro sebepropagaci a těšíme se na další konkrétní investigativní zjištění. Děkujeme také, že náhodně požádali o vyjádření právě ty tři politiky, na které jsme v posledním půl roce poukázali v souvislosti s průtahy při schvalování zákona o registru smluv (Chvojka, Pilný, Kupka). Jak říká Jan Chvojka: Je to skandální!