Proč Praha není Vídní, část 1: Nesmysly

Proč Praha není Vídní, část 2: Výmluvy

 

Setkání první se odehrálo před zraky světoznámé radní pro dopravu NYC Janette Sadik-Khan. Před dvěma lety jsme v rámci festivalu reSITE s podporou dnešního primátora, tehdy ještě náměstka primátora pro územní rozvoj Hudečka zvali politiky, kteří se zabývají dopravou na magistrátu a na všech městských částech, na speciální setkání s radní pro dopravu z New York City a s vedoucími představiteli odboru dopravy Kodaně a Vídně, kde se řeilo téma dopravního zklidňován. (Informace z workshopu zde: http://www.auto-mat.cz/kauzy/zklidnovani-dopravy/workshop-tempo-30-2012/). Naši hosté zastupovali města, která jsou dlouhodobě označována za evropskou ne-li světovou špičku práce s veřejným prostorem a dopravním plánováním. I přes nabitý program si jako jediný z Rady HMP udělal čas k setkání s vedoucí představitelkou NYC tehdy ještě náměstek primátora Hudeček.

Z naší oblíbené radnice Prahy 1 přišel na setkání radní pro dopravu Veselý (TOP 09), který však cca po půl hodině bez jediného dotazu, či reakce na slova vzácných hostů beze slova odešel. Kdo se ovšem ptal byla jeho kolegyně z TOP 09 P1, magistrátní zastupitelka paní Krobová-Hášová, která měla poslední 4 roky na starosti celopražskou koordinaci cyklistické dopravy. Její rozvoj úspěšně zmrazila nejen svou totální neznalostí tématu ale především tím, že se zbavila nejschopnějších lidí a opakovaně se dokonce vyslovovala pro omezování jízdních kol ve středu Prahy...

Unikátní setkání s radní pro dopravu NYC využila MKH k položení „zásadní“ dopravní otázky: Jestli musí lidi na kole v NYC jezdit povinně v helmě. Radní z NYC lehce zaskočená tím, jaká banalita je v Praze předmětem hlavního dotazu člověka zodpovědného za cyklodopravu, odpověděla, že ne, že se radši, podobně jako ve většině moderních měst snaží zklidňovat samotné ulice, dělat bezpečnější fyzické prostředí, jak pro lidi na kolech, tak pro chodce, nikoliv z lidí na ulici dělat paranoiky. Paní MKH pouze nevěřícně kroutila hlavou jak si to v tom NYC jako představují...

Jediný, kdo se tak na setkání naopak věcně všech vzácných hostů ptal a živě diskutoval byli přítomní starostové malých městských částí, mezi jinými starostka Slivence Plamínková a starosta Troji Drdácký, dnes čelní kandidáti celopražské kandidátky Trojkoalice...  Hudeček sice na workshop dorazil přímo z Rady později, ale v rámci následné dovolené si pak navíc sám v doprovodu lidí z vedení NYC a s lidmi z reSITEu konkrétní diskutovaná místa a řešení v NYC obhlédl přímo na místě. Pozitivní změny uplynulého roku a půl to dosvědčují.

Setkání druhé se odehrálo během kontroverzních akcí Nábřeží žije, které byly po vzoru Summer Streets organizovaných každoročně na hlavních ulicích Manhattanu, či Ciclovias, které se konají co týden n ahlavních třídách latinoamerických velkoměst zdaleka největší akcí, kterou kdy město Praha zorganizovalo s cílem rozpoutat diskuzi o rozvoji Prahy, seznámit Pražany s vlastními záměry a ptát se, jak bychom chtěli, aby město Praha (a zejména centrum) do budoucna fungovalo.

Byla to tedy akce primárně pro občany města, nikoliv pro turisty, zejména pak pro obyvatele středu města, o jehož budoucnosti se díky akcím Nábřeží žije mluvilo tolik, jako nikdy jindy předtím. Smyslem bylo mj. společně hledat co možná nejlepší dlouhodobé řešení pro zlepšení života v centru. Do příprav akce byly zapojeny místní spolky, podniky a instituce, veškerý diskuzní a vzdělávací program připravovali odborníci z nově se rodícího IPRu, doprovodný kulturní program a produkční náklady byly hrazeny z !veřejné sbírky! Auto*Matu, nebyla to tedy žádná magistrátem tradičně zadraho najímaná anonymní event agentura. To, že na místě bylo hodně stánků s občerstvením k takovým akcím a) patří b) bylo požadavkem celopražské ODS, aby s akcí po vzoru předcházejících akcí na Václavském náměstí vůbec souhlasila. 

Výsledkem je mimo mnoha jiných dat a zjištění i studie Zklidnění centra Prahy v kontextu otevření tunelového komplexu Blanka ( http://www.auto-mat.cz/wp-content/uploads/zprava_nabrezi_trvaly.pdf) oceněná jediným členem magistrátního výboru dopravy z Prahy 1 (navíc opozičním) jako to nejlepší, co kdy k dopravě na Praze 1 viděl. 

Magistrátem, IPRem a Auto*Matem připravované akce Nábřeží žije reprezentace Rady Prahy 1 složená z TOP 09 (Veselý) a ČSSD (Hodek) rok dopředu připomínkovala, věděla o nich, a v rámci z jejich strany velmi arogantní komunikace si kladla další a další podmínky, aby jim možná někdy dala povolení. Ačkoliv všechny požadavky P1 byly plněny, finální povolení !k pouze první! z 5 chystaných akcí přišlo ze strany P1 cca 7 dní před akcí samotnou... Pořadatelé kulturních akcí asi ví, co to je za šibeniční termín... za obstrukci...

I tak s rizikem, že veškerou roční práci s cílem otevřít debatu o životě a budoucnosti Prahy 1 její vedení na poslední chvíli natruc zhatí, ze strany magistrátu došlo po tuhém vnitřním boji na nátlak IPRu a Auto*Matu k nadstandardnímu informování lidí z Prahy 1 vedle běžných komunikačních kanálů MHMP i informačními letáky do všech podniků a domácností na levém břehu Prahy 1 a na dotčené polovině Starého Města. Lidem byly rozeslány informace o dopravních opatřeních, o smyslu akce, součástí byla i pozvánka na informační setkání 14 dní před akcemi, pozvánky do diskuzí o kvalitě života v centru Prahy a nabídka individuálního řešení eventuálních komplikací s organizátory ještě týdny před začátkem první akce. (Tento krok bohužel zhatila Česká pošta tím, že letáky magistrátu pravděpodobně nikam neroznesla... - což je v Praze relativně častá praxe.)

Podstatné však je, že Praha 1 o těchto svým způsobem megaakcích zaměřených především na otevření diskuze o budoucnosti Prahy (1) ve spolupráci s orgány města ve svých novinách ani na webu za celý rok, ani v době největšího mediálního humbuku rozpoutaného magistrátem a akcemi samotnými, nenapsala ani čárku! A to ani když měla kompletní podklady od magistrátu a stačilo jen zmáčknout enter. Namísto toho po vypuknutí akcí začal zejména pan Lomecký v takto vytvořeném informačním vakuu trousit do médií, že o akci nikdo lidem na Praze 1 neřekl a že to je nepřípustné. V podobném duchu rozjela demagogickou kampaň i místní ODS, přičemž to byli mj. i magistrátní radní za ODS Udženija a tehdejší primátor Svoboda, kteří byli u příprav akce Nábřeží žije od samého začátku rok před samotnými akcemi a akce samotné na jaře schvalovali…   

Během druhé soboty Nábřeží žije jsem osobně 21. září 2013 starostu Prahy 1 Lomeckého (TOP 09) náhodou potkal na ulici a zeptal se ho, jestli když má potřebu se k akcím Nábřeží žije, na kterých se vedle IPRu podílel i náš Auto*Mat, reaktivně v médiích tak negativně vyjadřovat, jestli nemůže přijít přímo na Nábřeží samotné a v rámci probíhající diskuze o budoucnosti centra Prahy, kam byl opakovaně zástupci magistrátu a IPRu zván, svůj názor veřejně sdělit a veřejně tam organizátory třeba sepsout. Starosta se omluvil, že nemá čas, ale že přijde další týden (což se také nestalo). Zeptal jsem se ho tedy, jestli nemůže do příští sobotní akce dát o akcích a dopravních opatřeních konečně vědět obyvatelům Prahy 1 i on alespoň na radničním webu, když už je na místní noviny pozdě. Klidně tak, že na web napíše, že Nábřeží žije jsou akce padlé na hlavu proti kterým protestuje... Pan Lomecký mi odvětil slovy: „my o tom neinformujeme z politických důvodů.“ - což teď, předpokládám, bude Vesele popírat, ale to je už pouze problém jeho svědomí.

Setkání třetí se týká parku Kampa. Praha 1 před dlouhými lety ještě pod vedením ODS přišla bez diskuze s místními lidmi s pološíleným návrhem nákladné přestavby Kampy. Občanským odporem místních byl tento projekt smeten a radnice přišla s projektem novým. I ten však nevznikal na základě vytvoření zadání odborně moderovanou diskuzí s místními a logicky tak vyvolal v malostranských kruzích značný odpor. Jedním z kontroverzních aspektů řešení parku bylo jak naložit s hlavní levobřežní cyklotrasou, která vede z jihu Prahy na sever skrz park, a kterou jezdí denně stovky lidí na kole skrz Prahu a zejména v době většího výskytu lidí na Kampě tam občas dochází ke konfliktům s neohleduplnými hulváty. Lomecký nejprve argumentoval, že to je hlavní důvod proč se má přes park udělat široká stráda. Proti ní však protestují všichni místní a obrátili se tak na Auto*Mat s žádostí o konzultaci. O návrh konzultovaný s Auto*Matem místní ve finále požádal na jaře 2014 i sám starosta.

Společný návrh spočívající lokálně především v instalaci pozitivní značky vyzývající k ohleduplnosti a doplnění značení, které by lidem na kole předalo zprávu, že mají zvolnit, dostal starosta v půlce června. Ovšem nedělo se nic. Červen utekl, červenec utekl a v půlce srpna, světe div se, bez konzultace s místními ani s magistrátním oddělením bezmotorové dopravy či cyklokomisí Lomecký ze dne na den na Kampě instaloval na hlavní pražskou cyklotrasu zákaz jízdy na kole… Ekvivalentem by bylo dát zákaz jízdy autem do půlky dálnice D1…

O kola tu totiž vůbec nejde… Vše popsané jsou především symptomy totální arogance a neschopnosti vedení Prahy 1 komunikovat se svými obyvateli a společně hledat řešení místních problémů.

A o tom to všechno je...

Šťastnou ruku při volbách. Ale volbami nic nekončí. Demokracie je krásná v tom, že aktivními občany můžeme být každý den. Má to smysl!

VM

 

P.S.:

Po srpnovém značkovém extempore samozřejmě následoval docela slušný výsměch a virvál, načež jak lidé z celé Prahy tak místní museli měsíc chodit za vedením Prahy 1 s kroucení hlavy a s dotazy, co se děje, jakto, že nebylo několik měsíců realizováno navržené jednoduché všeobecně přijatelné řešení a proč byla radnicí instalovaná značka ještě navíc úplný nesmysl…

A jaký je výsledek? Od 2.10.  je na místě pozitivní značka požadovaná místními o konzultaci s Auto*Matem. Značka, která tam v klidu mohla být již v červnu a byl by klid… Ale aby starostovi nekleslo ego, posledních 14 dní, co na místě byla značka s jeho zákazem tam schválně vyslal strážníky Městské policie, kteří neměli na práci nic důležitějšího, než plnit známé zadání: "Nikdo nesmí projet!"  Asi aby "ti cyklisti" zjistili, zač je toho Lomecký.:)   

P.P.S.:

1) Slepenec značky s chodcem a doplňkové značky v češtině apelující na převážně zahraniční uživatele Segway není naše dílo...

2) Pravdou také je, že kdyby Praha 1 a MHMP zklidnili (po otevření Blanky) provoz na Smetanově nábřeží tvořený dnes ze 2/3 tranzitem, který na rozdíl od místních lidí a cílové dopravy má a bude mít jiné alternativy, drtivá většina lidí, co dnes jezdí na kole přes Kampu by najednou jela po dnes silně nepříjemném a každý den tranzitujícími auty zacpaném pravém břehu... 

 

 

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist