Po jistém váhání se na konci srpna 2014 Ministerstvo zahraničních věcí ČR přece jen odvážilo a po vzoru jiných vyspělých zemí světa vstoupilo na sociální síť Twitter. Stalo se tak dokonce hned dvakrát, má zde totiž zřízen jeden účet český a jeden anglický. Po pár měsících hájení nyní nastal čas českou twiplomacii, jak se diplomatické aktivitě a sebeprezentaci na Twitteru říká, kriticky zhodnotit.

Vkusné a funkční

Z hlediska vzhledu oba účty splňují vše, co mají. Odkazují na web ministerstva i na sebe navzájem, jako profilovou fotku mají jeho logo a na pozadí snímek sídla ministerstva. Ve vlastních tweetech jsou pak využity všechny hlavní funkce, které dnes Twitter nabízí, tj. odkazy na externí obsah, fotografie, tagování uživatelských jmen pro podnícení interakce s cizími účty a užití hashtagů (klíčových slov) pro snadnější dohledání a zvýraznění prezentovaného mediálního obsahu. I web ministerstva na oba účty odkazuje a lze tedy říci, že „twiplomatické minimum“ česká diplomacie zvládla.

Otázkou zůstává, zda je optimální mít pro každý jazyk zvláštní účet. Třeba polská ambasáda v ČR tweetuje z jednoho účtu paralelně ve třech jazycích a nezdá se, že by jí to nějak uškodilo. Naopak může všechen svůj obsah na Twitteru nabízet všem svým příznivcům (aktuálně přes 700 osob a institucí) na jednom místě, což šetří čas a může to pomoci propagaci i snadněji koordinovat.

Mít s kým promluvit

Není žádným tajemstvím, že sociální sítě jsou o interakci a navazování kontaktů. To sice české MZV činí, ale na každém účtu sleduje méně než 100 dalších účtů, takže jistý potenciál v tom, s kým ještě navázat kontakt, by se zde našel. Každopádně je škoda, že ani jeden z účtů nedisponuje tzv. Twitter listy, tj. tematicky srovnanými seznamy účtů na Twitteru, které slouží jako jakýsi telefonní seznam. V AMO takto máme například seznam všech tweetujících ambasád na území ČR a MZV by tuto funkci mohlo využít pro zpřehlednění twiplomatické aktivity svých diplomatů a velvyslanectví v zahraničí.

Bylo by vhodné, pokud by aktivita MZV na Twitteru byla více diverzifikovaná. Jednak by na obou účtech mohly být retweety z účtů českých ambasád, velvyslanců či dalších českých představitelů a státních institucí o něco hojnější a také by si ministr a první náměstek mohli založit Twitter. Zde je ale třeba zdůraznit, že dobrý diplomat automaticky neimplikuje i talentovaného uživatele Twitteru, takže není důvod se k tomu nutit či se rmoutit z toho, že v řadách české diplomacie nesedí obdoba bývalého švédského ministra zahraničí Carla Bildta, který je na Twitteru v pozitivním slova smyslu diplomatickou celebritou.

Dvěma hlavními způsoby interakce na Twitteru je vlastní diskuse a užití hashtagů. MZV ČR se svými příznivci (followery) či diplomatickými protějšky na Twitteru zatím veřejnou diskusi nevede. Je to škoda, protože něco takového by Twitter MZV ČR oživilo a zvýšilo jeho atraktivitu. Na poli hashtagů je třeba naopak kvitovat kreativní počin ministerstva, když spustilo kampaň #dneszambasad, jíž propaguje práci našich diplomatických zastoupení ve světě a alespoň z části tak supluje fakt, že obvykle nemají vlastní Twitter.

Kroky správným směrem

Twitterové účty MZV ČR jsou vcelku příjemným překvapením. Potenciál této sociální sítě sice využívají jen z cca dvou třetin, ale již představují odrazový můstek k dalšímu růstu a rozvoji české e-diplomacie, ať už například do sféry individuální propagace ambasád, či ČR jako celku vůči jejím zahraničním partnerům. Důležité je, že se Twitter MZV zlepšuje. Zatímco při eskalaci událostí na Ukrajině byla doba reakce české twiplomacie poněkud volnější, při aktuální krizi kolem pátrání po nezvěstných českých horolezcích v Nepálu je již český Twitter MZV aktivní takřka v reálném čase.

Prezentace MZV ČR na Twitteru je zatím stále ve fázi „interaktivní nástěnky“, kde je co zlepšovat. Krom toho, jaké návrhy již zazněly výše, je to například užití infografiky, videí (a nikoli pouze fotografií) či sdílení vybraných odborných výstupů českých akademických a neziskových institucí, které mají k tvorbě české zahraniční politiky také co říci. Vždyť sociální sítě jsou o dialogu stejně jako česká zahraniční politika.

Přejme proto české twiplomacii hodně zdaru a doufejme, že neusne na vavřínech daných faktem, že českou mutaci Twitteru MZV sleduje již přes 1000 lidí a institucí. Tato popularita totiž automaticky není vizitkou kvality, jen jejím příslibem. Není totiž důležité, kolik lidí vás sleduje, ale zda jsou to ti praví. Navíc chybí srovnání - není zde žádné další MZV ČR, které by to dělalo lépe. Prezident Miloš Zeman má na Twitteru followerů více než 3000 a přitom jeho účet již měsíce spí…

 

Autor je spolupracovník Výzkumného centra AMO