Nejen v USA se čím dál častěji tvrdí, že USA byly založeny a jsou "křesťanský národ". I když někteří z "otců zakladatelů" byli křesťany, tak mnozí ne a USA vznikly jako sekulární stát s oddělením státu a církve. I když je od roku 1956 motem USA "In God We Trust" (věříme v boha), které nahradilo původní heslo z 18. století "E pluribus unum" (jeden z mnoha) a je používáno i na amerických bankovkách a mincích, kvůli čemuž je napadáno americkými ateisty, tak americký soud v roce 1970 v procesu Aronow vs. USA prohlásil, že: 

"Je zcela očividné, že národní motto a slogan "věříme v boha" ražený na mince a bankovky měny nemá nic společného s náboženským zřízením. Jeho používání je vlasteneckého nebo obřadního charakteru a nemá žádnou skutečnou podobnost s vládním zřízením nebo praktikováním náboženství."

Současné heslo USA vzniklo v období studené války ve strachu z růstu komunismu v USA a vyhraněním se proti oficiálnímu státnímu ateismu SSSR, kdy vláda chtěla v období až paranoidní antikomunistické histerie Mccarthismu ukázat, že nad komunismem je jejich láska k bohu.

Protináboženské citáty některých otců zakladatelů a amerických osobností:

Thomas Jefferson: "Křesťanství je nejvíce zvrácený systém, kterým kdy byl člověk osvícen".

Ben Frenklin: "Majáky jsou užitečnější než kostely."

John Adams: "Toto by mohl být nejlepší ze všech možných světů, pokud by v něm nebylo náboženství."

Thomas Paine: "Ze všech tyranií, které ovlivňují lidstvo je náboženská tyranie ta nejhorší."

Abraham Lincoln: "Bible není mojí knihou a ani křesťanství mojí profesí".

James Medison: "Náboženské otroctví spoutává a oslabuje mysl a je nezpůsobilé pro jakýkoli šlechetný úmysl."

 

Zdroje:

http://www.examiner.com/article/20-quotes-from-historical-americans-against-the-u-s-being-a-christian-nation

http://en.wikipedia.org/wiki/In_God_we_trust

 

Související