Odkaz na původní text Petra Boušky

Z důvodu manipulace v médiích ( konkrétně například v textech Pavla Šafra, bývalého šéfredaktora deníku Blesk, který Rekonstrukci státu dlouhodobě kritizuje ), kde byl tento příspěvek prezentován jako oficiální vyjádření Pavla France, případně stanovisko Rekonstrukce státu - a to přesto, že autor, i povaha textu byla zcela zřetelná (včetně podpisu a autorova medailonu ) - rozhodli jsme se jej přesunout na soukromý blog Petra Boušky.

Petrův blog nebyl a není oficiálním vyjádřením Pavla France, ani jiného garanta, či mluvčího Rekonstrukce státu a už vůbec ne oficiálním stanoviskem.

Text neskrýváme, pouze jej přesouváme, aby už nemohlo docházet k jeho dalšímu účelovému zneužívání.

Přikládáme link, na aktuální umístění textu, aby jste si jej mohli přečíst, jak jste asi plánovali. Proč jinak byste sem taky chodili :-)

Za nepříjemnosti se omlouváme.

Související