Softwarová firma Microsoft poskytne Národnímu bezpečnostnímu úřadu a jeho složkám přístup ke zdrojovému kódu a dokumentaci ke svým programům. Vyplývá to z rámcové smlouvy o vládním bezpečnostním programu, kterou podepsala ředitelka české pobočky Microsoftu Biljana Weberová a ředitel NBÚ Dušan Navrátil.

NBÚ vystupuje jako gestor problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autorita pro kybernetickou bezpečnost. S Microsoftem spolupracuje již deset let a dnes uzavřená smlouva sdružuje a dále rozšiřuje obsah předchozích smluv do jediné rámcové dohody.

"Dostatečné úrovně v oblasti kybernetické bezpečnosti nelze dosáhnout bez důvěry a spolupráce mezi veřejným sektorem a zbytkem společnosti. Pouze společně můžeme vytvořit opravdu otevřený a bezpečný kyberprostor, ve kterém budeme všichni prosperovat. Microsoft patří mezi klíčové partnery, se kterými budujeme obranyschopnost českého kyberprostoru," uvedl Navrátil.

Smlouva zajišťuje Národnímu centru kybernetické bezpečnosti pod NBÚ možnost vzdáleného přístupu ke zdrojovému kódu Windows, Office a dalším programům, dále přístup do evropského Transparentního centra Microsoftu v Bruselu, sdílení technických údajů o produktech a službách a možnost přijímat v reálném čase informace o možných infekcích počítačů na území České republiky.

Podle analýz Microsoftu se celosvětově každou vteřinu stane 12 osob obětí kybernetického zločinu. Pro napadené organizace činí průměrná škoda způsobená jedním cíleným kybernetickým útokem 60 milionů korun.