Gatestone Institute v USA (British Home Secretary to Islamic Extremists: "The Game is Up" z 2.4.2015) - Britská ministryně vnitra Theresa May představila řadu nových návrhů zaměřených na boj proti islámskému extremismu "ve všech jeho podobách." Plán je součástí volebního manifestu, politických prohlášení a programů konzervativců, které mají být provedeny v případě, že premiér David Cameron z Konzervativní strany zůstane u moci i po volbách konaných 7. května 2015.

Ministryně vnitra se zavázala, že budoucí vláda konzervativců by (kromě jiných opatření) zakázala ty islámské kazatele, kteří šíří nenávist, zavřela extremistické mešity a přezkoumala, zda jsou soudy šaría v Anglii a Walesu kompatibilní s britskými hodnotami. May také slíbila, že bude zakročeno proti projevům islámského extremismu v britských věznicích, dále že bude sledováno, jak policie řeší tzv. zločiny ve jménu cti, mrzačení ženských pohlavních orgánů a vynucované sňatky a také změní zákon o občanství způsobem, aby zajistil, že úspěšní žadatelé budou dodržovat britské hodnoty.

Reakce na návrhy May byly smíšené. I když jsou mnozí potěšeni jejím vyjádřením odhodlání postavit se islámskému extremismu, tak se jiní domnívají, že mnoho prvků plánu bude obtížné, ne-li nemožné provést, a to zejména v případě, že konzervativci vstoupí do další koaliční vlády s liberálními demokraty, kteří jsou proti jakýmkoli pokusům omezit svobodu projevu. May toto tažení oznámila během dech vyrážejícího projevu v Londýně 23. března, kdy definovala extremismus jako "hlasitou nebo aktivní opozici k základním britským hodnotám, včetně demokracie, právního státu, svobody jednotlivce, vzájemného respektu a tolerance různých druhů víry a přesvědčení." V řeči se srozumitelností, jaká není vidět ve většině dnešních veřejných diskusích o islámu, jmenovala May islámský extremismus za nejpřednější hrozbu pro současnou Británii. Řekla:

"Objevuje se stále více důkazů, že existuje malý, ale významný počet lidí, kteří žijí v Británii ( téměř ve všech případech britští občané) odmítající naše hodnoty. Viděli jsme spiknutí Trojský kůň o převzetí státních škol v Birminghamu. S obavami ohledně církevního vlivu na školy. Šířící se obviňování z korupce, klientelismu, extremismu, homofobie a antisemitismu v Tower Hamlets. Nenávistní přednášející, zvaní na britské vysoké školy a univerzity. Segregace podle pohlaví na vysokých školách a dokonce schvalované od Universities UK [lobbistiská skupina britských univerzit]. Charitativní organizace a veřejností projevovaná velkorysost zneužívané extremisty. Příklady práva šaría, které diskriminují ženy. Tisíce zločinů ze „cti“, které jsou každý rok páchány. A stovky britských občanů, kteří vycestovali do bojů v Sýrii a Iráku. Z těchto příkladů je zřejmé, že extremismus může mít mnoho podob. Může být ideologický nebo může být řízen sociálními a kulturními normami, které jsou v rozporu s britskými hodnotami a jsou prostě nepřijatelné. Byli jsme po celou dobu čitelní, že se strategie boje vlády proti extremismu musí snažit porazit extremismus ve všech jeho formách, ale z důkazů je zřejmé, že nejvážnější a nejrozšířenější formou extremismu kterému je třeba čelit je islámský extremismus."

"Islámští extremisté věří ve střet civilizací. Prosazují zásadní nesoulad mezi islámskými a západními hodnotami jako nevyhnutelnou propast mezi „nimi a námi“. Požadují kalifát nebo nový islámský stát, řídící se krutým výkladem práva šaría. Naprosto odmítají britské a západní hodnoty, včetně demokracie, právního státu a rovnosti mezi občany, bez ohledu na jejich pohlaví, národnost, náboženství nebo sexuální orientaci. Jsou přesvědčeni, že je nemožné být dobrým muslimem a dobrým britským občanem. A odmítají každého, kdo s nimi nesouhlasí (včetně jiných muslimů) - jako "kafiry" nebo nevěřící. Extremismus není něco, co lze ignorovat. Nezmizí. Je třeba se s ním vypořádat. Protože kde extremismus zakoření jsou důsledky jasné. Ženská práva jsou oslabena. Vzniká diskriminace na základě rasy a sexuální orientace.Přestává platit rovný přístup na trh práce, k zákonu nebo širší společnosti. Komunity se oddělují a odřezávají jedna od druhé. Intolerance, nenávist a fanatismus se stává normou. Důvěra je nahrazována strachem, vzájemnost záští a solidarita vyčleňováním."

"Ale boj proti extremismu je také důležitý kvůli jeho napojení na terorismus. Ne všechen extremismus vede k násilí a ne všichni extremisté mají sklon k násilí, ale bezpochyby se táhne nit, která se váže na druh extremismu, který podporuje nenávist a pocit nadřazenosti nad ostatními k akcím těch, kteří nám chtějí vnucovat své názory skrze násilí. Vím, že existují lidé, kteří se mnou nesouhlasí. Říkají, že to, co jsem popsala, jako islámský extremismus je prostě sociální konzervatismus. Ale pokud někdo diskriminuje ženy, odsuzuje lidi na základě jejich náboženského přesvědčení, odmítá demokratický proces, napadá lidi na základě jejich sexuální orientace nebo přikyvuje a přispívá k násilí a terorismu, tak bychom neměli váhat jim čelit (v případě porušení zákona) a vyzývat k jejich postihu a potrestání.“

May ukončila svou řeč varováním islámským extremistům: "Hra začala. Nebudeme dále tolerovat vaše chování. Odhalíme vaše nenávistné názory tím, čím jsou. Kde se budete snažit šířit nenávist, přerušíme vám to. Kde porušíte zákon, budeme vás stíhat. Kde se nás budete snažit rozdělit, budeme jednotní. A společně vás porazíme." Některé prvky proti-extremistického plánu May byly již jí dříve naznačeny během projevu na konferenci Konzervativní strany v září 2014. May plánovala zveřejnění oficiální proti-extrémistické strategie před rozpuštěním parlamentu k 30. březnu, ale byla nucena rozmělnit několik klíčových návrhů kvůli připomínkám od vysoce postavených členů její vlastní strany.

Podle Financial Times, ministr pro univerzity Greg Clark byl proti návrhu kvůli zákazům extremistických přednášejících na univerzitách, zatímco ministr spravedlnosti Chris Grayling vyzval k opatrnosti ohledně pohybu imámů, kteří již byli ve vězení. Tajemník pro komunity Eric Pickles byl proti prověřování náboženských představitelů, zatímco ministr školství Nicky Morgan byl kritický kvůli tvrdší proti-extrémistické vynucovací úloze navržené pro Ofsteda, oficiálního školského hlídače. Někteří pozorovatelé říkají, že plán May může potkat stejný osud jako podobný 12 bodový plán nastíněný bývalým premiérem Tony Blairem v srpnu 2005, měsíc po čtyřmi britskými islamisty provedenými bombovými útoky v Londýně, které zabily 52 lidí a zranily dalších 700. V té době Blair slíbil ukázat, že se pro islámské teroristy "pravidla hry mění". Ale většina z Blairova plánu nebyla nikdy realizována, kvůli bojům v labouristické vládě a obavám, že některé návrhy by byly v rozporu s právními předpisy v oblasti lidských práv.

Haras Rafiq, výkonný ředitel Quilliam Foundation, proti-extrémistického think-thanku, chválil projev May, ale řekl, že se příliš mnoho mluví a málo koná. V rozhovoru pro časopis Newsweek, uvedl: "Za celou dobu trvání této koaliční vlády jsme neměli ani zveřejněnou strategii řešící myšlenky a ideologii za nenásilným extremismem. Stále mají stejné řeči. Stále se mluví o právu šaría, stále se mluvil o dozvídání se více, stále se mluví o řešení nenásilného extremismu, proč už to neděláme?" Rafiq dodal: "Zákaz nenásilných extrémistů v liberální sekulární demokracii nefunguje. Dá se říci, že za posledních 10 let politika nefunguje. Vezměte si politiku Anjema Choudaryho a organizace Al-Muhajiroun. Poté, co byla zpočátku zakázána, tak se pořád objevuje pod různými jmény."

Labouristická stínová ministryně vnitra Yvette Cooper, řekla, že existuje "masivní propast mezi rétorikou a realitou". Řekla, že i když principy za návrhy May jsou "ty pravé", tak se táže po neexistujících "politikách pro prosazování těchto principů." Některé muslimské skupiny řekly, že návrhy May jsou "islamofóbní". Předseda komise pro islámská lidská práva Massoud Shadjareh, řekl: "Nikdo by se neměl nechat zmást požadavky ministryně vnitra, že tato opatření jsou navržena tak, aby řešila extremismus. Jsou nestydatým projevem nenávisti a fanatismu, který se stále více stává v Británii normou." Manzoor Moghal, předseda think-thanku Muslimské fóum, řekl pro BBC, že návrhy May by porušovaly svobodu projevu. "Náměsíčně bychom šli do něčeho, co by bylo jako policejní stát," řekl. Moghal také řekl, že šaría soudy "nejsou v rozporu s britskými zákony" a byly "podřízeny britským zákonům po celou dobu." Debata o tom, jak řešit islámský extremismus zesílila, protože se ukázalo, že více než 500 britských džihádistů ​​bojuje za islámský stát v Iráku a Sýrii. Kromě bezpečnosti má ale tento problém také důležitý politický rozměr.

Letošní všeobecné volby budou jedněmi z nejtěsnějších za posledních několik desetiletí, kdy průzkumy veřejného mínění ukazují těsné výsledky konzervativců a labouristů. To je částečně kvůli vzestupu anti-imigrační strany UKIP, která je nyní třetí největší stranou v Británii a je dvakrát tak populární než liberální demokraté. Nedávná studie zjistila, že konzervativci by mohli přijít 7 května kvůli UKIPu o téměř dva miliony voličů. UKIP dlouho vyzýval k přijetí tvrdší linie proti islámským extremistům ve Velké Británii, se znepokojením očividně souznícím s rostoucím počtem britských voličů.

 

Čtete na podobné téma:

Evropské NO-GO zóny: Skutečnost nebo fikce? (část 2: Británie)