Společnost Deloitte v České republice poskytuje poradenské služby v oblastech strategického podnikového managementu, auditu, daňového, právního a finančního poradenství řadě velkých společností, rychle se rozvíjejícím firmám a veřejným institucím.

Luděk Hanáček, partner v daňovém a právním oddělení společnosti DeloitteLuděk Hanáček (37) povýšil od 1. června 2015 na partnera v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte. Bude zodpovědný za tým expertů, kteří poskytují poradenství v oblasti výzkumu, vývoje, dotací a daňových podpor, a to jak pro český, tak celý středoevropský region. Doposud zastával pozici ředitele v daňovém oddělení.

Do Deloitte přišel v roce 2005, má dlouhodobé zkušenosti v oblasti analýz financování projektů z veřejných zdrojů či daňových odpočtů a zpracování žádostí o veřejnou podporu. Během své praxe koordinoval přípravu a realizoval řadu úspěšných projektů pro nadnárodní a tuzemské podnikatelské či veřejné subjekty financovaných zejména z evropských a národních fondů a dále formou daňových úlev.

Luděk Hanáček je rovněž školitelem zástupců komerčních i veřejných institucí v oblasti přípravy projektů financovaných z veřejných zdrojů, projektového a finančního managementu a reportingu.

 

Jan Marek, partner v oddělení finančního poradenství společnosti DeloitteJan Marek (40) povýšil od 1. června 2015 na partnera v oddělení finančního poradenství. Má na starost český a slovenský oceňovací tým. Zároveň je členem daňového a právního oddělení, kde se zaměřuje se na propojování oblasti převodních cen a oceňování. Doposud pracoval v oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte na pozici ředitele.

Ve společnosti Deloitte je od roku 2000. Jeho hlavní specializací je oceňování a tvorba finančních modelů pro účely sporné agendy, transakcí a převodních cen. Zkušenosti Jana Marka zahrnují projekty z řady států Evropy, Ameriky a Afriky.

Před nástupem do Deloitte  působil jako portfolio manažer a makléř na Burze cenných papírů Praha. Vystudoval ekonomii na Univerzitě Karlově v Praze a je držitelem titulů Accredited Senior Appraiser (ASA) a Charted Financial Analyst (CFA). Je členem Komise pro znalectví Ministerstva spravedlnosti ČR, členem vědeckopedagogické rady IES FSV Karlovy Univerzity a prezidentem evropské komory American Society of Appraisers.