Soutěž Strana otevřená ženám vyhlašuje Fórum 50 %  pravidelně již od roku 2006. Odborná porota v ní hodnotí politické strany zastoupené ve Sněmovně nebo Senátu z hlediska dodržování rovných příležitostí pro ženy a muže, a to jak uvnitř strany (zastoupení ve vedení a na kandidátních listinách, existence slaďovacích opatření, pravidla pro obsazování stranických postů), tak navenek (v programu, kampaních či prosazovaných zákonech).

Na počátku jsme chtěli především upozornit na pozitivní příklady, ocenit ty strany, které pro vyvážené zastoupení žen i mužů v politice aktivně něco dělají. Pravda, nebylo toho mnoho, co se dalo ocenit. O to víc nás těší, že v průběhu let se o rovnosti žen a mužů začíná vážně diskutovat i v rámci stran, které toto téma dříve odmítaly a existenci nerovností si vůbec nepřipouštěly. O první místo se sice pravidelně „přetahují“ Zelení s KSČM, rozdíly v bodovém hodnocení se však zmenšují a i další strany jim již „dýchají na záda“.  

Kdo a co hodnotí

Porota je složena z odbornic a odborníků z oblasti politologie, sociologie, práva i mediálních studií, letos v ní zasedla např. politoložka Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. Z Vysoké školy ekonomické nebo politolog PhDr. Petr Just, Ph.D z Metropolitní univerzity. Strany jsou hodnoceny v 5 oblastech – zastoupení žen (ve vedení i na kandidátních listinách a zvolených pozicích), existence vnitřních pravidel na podporu rovnosti (např. opatření pro slaďování stranického a rodinného života, pravidla pro obsazování stranických postů a sestavování kandidátních listin), strategie vůči veřejnosti (zviditelňování žen a témat týkajících se žen v kampaních, genderově citlivý jazyk), spolupráce s českými i zahraničními organizacemi (akademická a odborná obec) a v neposlední řadě volební program a prosazované zákony (opatření na podporu rovnosti žen a mužů).

Letošní ocenění – Strana zelených, KSČM a ČSSD

Vítězná Strana zelených získala body zejména za vyvážené zastoupení žen a mužů jak ve vedení strany (30 %), tak na kandidátních listinách i mezi zvolenými (40 – 50 % dle konkrétních voleb).To není výsledkem náhody, ale dlouhodobé cílené snahy. Zelení byli dlouho jedinou stranou, která uplatňovala pro sestavování kandidátek „zipové pravidlo“ (žena a muž v první dvojici a následně alespoň 1 žena/1 muž v každé trojici). Porota dále ocenila existenci vnitřních opatření, která umožňují lepší sladění stranického a osobního života, např. hlídání dětí během sjezdů. Ve svém programu Zelení myslí i na podporu flexibilních úvazků či školek a odstraňování rozdílů v platech mužů a žen.

Druhé místo obsadila KSČM, zejména díky vysokému zastoupení žen ve vedení, na kandidátních listinách i volených pozicích a díky podpoře zákonů a opatření týkajících se rovnosti žen a mužů. I KSČM uplatňuje určitý typ kvót – tzv. závazné pravidlo pro sestavování kandidátních listin.

Zavedení kvót na kandidátky přispělo i k letošnímu 3. místu České strany sociálně demokratické. Bylo také načase. Pokud se chce ČSSD profilovat jako moderní levicová strana, není možné, aby otázku vyváženého zastoupení ignorovala. Její výsledky byly dosud tristní – na kandidátkách mívá kolem 30 % žen, mezi zvolenými 20 %.

Právě ČSSD byla jednou z tradičních stran, které se „spoléhaly na přirozený vývoj“ a genderovou rovnováhu nijak neřešily. S „čerstvou krví“ ve vedení však přišly změny. V loňském roce ČSSD ve svých stanovách zakotvila pravidlo alespoň 40% zastoupení žen na kandidátkách. Jako vládnoucí strana také připravila návrh zákona na zavedení kvót na kandidátní listiny. Porotu dále zaujal především program a prosazované zákony – například návrh na zavedení tzv. „zálohovaného výživného“.

Kde ty schopné ženy jsou?

Tradičně nejhůře pak byla hodnocena ODS, která existenci společenských nerovností mezi ženami a muži neřeší, ba přímo popírá. „Schopné ženy se prosadí samy, “ zní dokola opakovaná mantra občanských demokratů a demokratek. Z dosavadních výsledků lze tedy soudit, že ODS disponuje ženami mimořádně neschopnými. Vedení strany je čistě pánským klubem, na kandidátních listinách i na zvolených pozicích je žen pouze kolem 20 %. Nebo je snad pes zakopán jinde, než v (ne)schopnosti žen samotných?

Celkové výsledky:

1. Strana zelelých (334 bodů), 2. KSČM (270 bodů), 3. ČSSD (239 bodů), 4. ANO (225 bodů), 5. KDU-ČSL (203 bodů), 6. TOP 09 (112 bodů), 7. ČSP (86 bodů), 8. ODS (84 bodů) 

Složení poroty soutěže Strana otevřená ženám 2015:

Prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. - politoložka

PhDr. Petra Rakušanová Guasti, M.A., Ph.D. – politoložka, socioložka

PhDr. Petr Just, Ph.D. - politolog

Mgr. et Mgr. Pavla Špondrová – právnička, socioložka

Mgr. Jana Smiggels Kavková - politoložka, ředitelka Fóra 50 %

PhDr. Jan Křeček, Ph.D. – odborník na média