Český rozhlas rozjel projekt hrdina.cz, kde je možné vyplnit anketu na téma „Kdo je pro vás hrdina“. Vedle otázek jako „Riskoval(a) byste anebo položil(a) byste pro něco anebo pro někoho svůj život?“ nebo „Byl(a) byste ochoten/ochotna bránit svou vlast se zbraní v ruce?“ mohou lidé vyplnit i dvě volné kolonky.

První pro „největšího hrdiny našeho národa všech dob“ (nebylo by nijak překvapující, pokud by vyhrál Jára Cimrman) a druhá pro „nejzápornější postavu našeho národa všech dob.“

A zde je trochu problém. S prvními dvěma místy asi nelze příliš polemizovat. Jasně vede „první dělnický prezident“ Klement Gottwald, pro nějž hlasovala čtvrtina respondentů. Druhý je protektorátní kolaborant Emanuel Moravec. To asi bude rozporovat málokdo s alespoň elementární znalostí českých moderních dějin.

Pak ale následují (v průběžných výsledcích) tři polistopadoví, demokraticky zvolení politici, s nimiž nemusíme zdaleka ve všem souhlasit, dokonce je nemusíme mít vůbec rádi…

Ale umístit Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana (plus na desátém místě Miroslava Kalouska) hned za duo masový vrah – kolaborant a nad Karla Hermana Franka? Jistě, rozhlas za to nemůže. Tak rozhodl lid!

Pokud tedy chtěl Český rozhlas dát prostor frustrátům, trollům, nostalgikům po komunistickém režimu a těm, kdo mají pocit, že „demokracie není pro ně“, podařilo se mu to dokonale.

Text byl publikován též na HlídacíPes.org