Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS se řadí mezi přední mezinárodní advokátní kanceláře v České republice i na Slovensku. Zároveň je také zakládajícím členem bpv LEGAL, mezinárodní aliance advokátních kanceláří, působící ve střední a východní Evropě.

 

Michal Hrabovský, vedoucí advokát advokátní kanceláře bpv Braun Partners PrahaMichal Hrabovský vystudoval právo na Masarykově univerzitě v Brně i na Univerzitě v Cambridge, kde získal titul LL.M. Před příchodem do bpv Braun Partners působil v mezinárodní advokátní kanceláři WEIL, GOTSHAL & MANGES v Praze. Během své bohaté praxe se podílel na řadě významných transakcí pro domácí i mezinárodní společnosti, a to především v oblasti fúzí a akvizic, energetiky a nemovitostí. Rovněž se zabývá soudními spory a problematikou ochrany hospodářské soutěže. Hovoří plynně anglicky.

 

Martin Cír, advokát advokátní kanceláře bpv Braun Partners PrahaMartin Cír je absolventem Karlovy univerzity v Praze. Ve své právní praxi se zabývá především obchodním právem a právem obchodních společností, insolvencemi a restrukturalizacemi a vedením soudních sporů a rozhodčích řízení. Rovněž zastupuje klienty v trestních řízeních o majetkových a hospodářských trestných činech. Hovoří plynně anglicky a německy.

 

 

 

Zuzana Štěpánková, advokátka advokátní kanceláře bpv Braun Partners PrahaZuzana Štěpánková vystudovala právo na Karlově univerzitě v Praze a studovala rovněž na právnické fakultě na rakouské Universität Wien. Specializuje se především na právo týkající se bankovnictví a financí, dále oblast IT a duševního vlastnictví. Hovoří plynně německy a anglicky.