Šibenice je od slova šibati, tedy vypráskati. Šibenicí je lavice, na níž se rákoskou vykonává trest určeného počtu ran holí. Šibenice slovně nemá přímo nic společného s vyhrožováním osobní likvidací. Dá se tedy tušit ekvilibristika všeho druhu. Pan Bartoš se sice už přiznal. Jiní se budou vykrucovat. Nakonec uslyšíme, že to nebyla šibenice, byly to laťky. Obrázek však děsí. Pochopitelně. Policejní dohled, který bránil "vyváženost" názorů a srdnatě odděloval názorově odlišné skupiny, přidělil ochranu lidem, kteří zjevně šířili nenávist. Tu ale postihuje náš právní řád zcela zřetelně! Orgány činné v trestním řízení musí konat svou práci. Tiše, bez halasu, úředně a prostě. Šibalové se svými šibenicemi kalkulují s halasem, který počítají využít pro svou publicitu. 

Zvládne to naše policie a prokuratura? Těžce sbírají odvahu takové činy i jenom pojmenovat. Když píšu o svých šibenicích, pak mám na mysli výrok jakohosi pana Kopala z roku 2001. Napsal tehdy v lokálním plátku, v Náchodském nečasu, vydávaném panem Miroslavem Rouskem, otevřené výhrůžky: "Má-li někdo strach, že se při konečném účtování nedostane na všechny zaprodance a zrádce národa, pak věřte, že kandelábrů je u nás dost!" Kdyby to měl vysvětlovat, jistě prohlásí, že si tím kandelábrem chce na ty zrádce posvítit. Myslícímu člověku však neujde souvislost se zúčtováním počítajícím s fyzickou likvidací.

Řečený Miroslav Rousek se otevřeně přátelil s tehdejším náchodským ředitelem Policie ČR. Výhružně spolu chodili na oběd a pořádali porady přímo v kanceláři ředitele. Nikdo si jej tehdy nedovolil žalovat a napadnout, tím spíše soudit. Měli jsme se všichni bát, dokonce dvakrát. Kandelábrů, na nichž budeme s panem Havlem viset, a taky policie, která bude za exekutory stát.

Jediné náboženství, kterému lze prorokovat rozmach, je náboženství strachu. Hrůzy z toho, že naší pevnosti Evropa někdo okousá rohy, že nebudeme mít bohatý poklid a vysokou úroveň, že bychom se museli podělit o chleba. Hysterická hrůza z chorob, nedostatku práce, nepokojů, složitostí, nebezpečnosti a případných svatyň jinověrců je bez dna. Je jen bídným opakováním selhání našich předků. Když někdo opakuje, že může naše země pomoci stovkám uprchlíků, je mi líto jeho bídy a chudomyslnosti. 

Mých šibenic bude více. Suchá pravda: Pokud cítíš a konáš spolu s pronásledovanými a hnanými běsem, vždycky jsi a budeš terčem. Nemáš nárok na poklidný život, pokud chceš bojovat za klid těch budoucích. Jestliže někdo staví šibenice přistěhovalcům, pak je to stejně moje šibenice, jako tvoje. Solidaritu se všemi potřebnými #přijímám.