Data získaná z profilů 86 českých velvyslanců uváděných na webových stránkách příslušných ambasád  - velvyslanců je celkem 91, ale pět o sobě neuvádí žádné informace – ukazují, že diplomatický sbor se stabilizuje. Ještě v roce 2014 nebylo obsazeno 16 postů, zatímco dnes má ČR jen čtyři ambasády zastoupené na úrovni chargé d‘affaires. Zdá se tedy, že přes občasné přestřelky mezi Hradem a vládou nachází alespoň v personálních otázkách oba klíčoví aktéři zahraniční politiky společnou řeč. V loňském roce totiž nastoupilo hned 28 titulářů, do čehož jsou započteny i čtyři nově otevřené ambasády.

Prohlédněte si infografiku >>

Mírně se zvýšilo zastoupení žen, a to ze 13 na 18. Poměr ale zůstává nelichotivý, když mužů je v diplomatickém sboru 73. Vláda si sice v nově přijaté koncepci zahraniční politiky vytkla za cíl prosazovat účast žen ve veřejném životě, rovnému zastoupení ale rychle nepřibližuje ani vlastní velvyslanecký kádr. Tímto tempem by paritní zastoupení bylo dosaženo někdy kolem roku 2030.

Průměrný věk českého velvyslance je 53 let. Benjamínky jsou David Konecký, který zastupuje ČR při politickém a bezpečnostním a výboru EU, a Jiří Brodský sídlící v dánské Kodani. Nejstaršími jsou Livie Klausová a Eva Filipi, které by však měly podle služebního zákona opustit svůj úřad do konce letošního roku kvůli překročení věkového limitu 70 let.

Služebním doyenem české diplomacie je Ľubomír Hladík pobývající v Mexiku, jenž ve strukturách Černínského paláce pobývá už od roku 1977. Nováčkem pak velvyslanec v Izraeli Ivo Schwarz, který má ale za sebou působení v tajných službách. Bez předchozí zkušenosti v diplomacii nastoupilo na velvyslanecký post 9 osob. Jen 12 velvyslanců prošlo diplomatickou akademií MZV a dalších 11 podobnou přípravou v zahraniční. Počet absolventů elitní moskevské školy MGIMO se oproti loňsku zvýšil z 6 na 8.

Mezi velvyslanci přibylo i bývalých politiků. Vloni jsme napočítali tři, letos již 8. Nutno dodat, že zdaleka ne všichni nastoupili na ambasádu přímo z politické kariéry. V posledním roce tak učinil pouze lidovecký poslanec Tomáš Podivínský, který v rámci koaličních handlů přišel do Berlína.

Kdo si nepřečte noviny

Sledovali jsme také jazykovou vybavenost velvyslanců. Zde nebyli ambasadoři ve svých profilech příliš sdílní. Asi nepřekvapí, že všech 64 velvyslanců, kteří znalost jazyků zmiňují, se dohovoří anglicky. Následuje ruština 50; ruštinářů výrazně přibylo - vloni jich bylo 37. Francouzsky se domluví 40 a německy 27 velvyslanců. Dalšími často zastoupenými jazyky jsou španělština, arabština a polština. Polyglotem českého diplomatického sboru je Jiří Slavík, jenž deklaruje znalost 8 jazyků.

Pozoruhodné je, že pouze 25 ambasadorů zná jazyk země svého vyslání, a může si tak přečíst místní tisk. A to se v pěti případech jedná o angličtinu!

 

Vít Borčany, Vít Dostál

Autoři působí v Asociaci pro mezinárodní otázky (AMO)