Doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity J. E. Purkyně v Brně a působila na brněnské oční klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny jako sekundární lékař a později jako odborný asistent oční kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  Od roku 1992 vedla elektrofyziologickou laboratoř oční kliniky FN u sv. Anny v Brně, která má dlouholetou tradici jako jedna z prvních laboratoří s touto specializací v Československu a střední Evropě. V roce 2009 získala titul docenta oftalmologie. V letech 2009 až 2015 působila jako primářka Evropské oční kliniky v Brně. Během své praxe absolvovala zahraniční stáže se zaměřením na chirurgii předního a zadního očního segmentu v Tübingenu, Mnichově a ve Vídni.

Specializuje se na operace šedého zákalu, refrakční chirurgii, operace glaukomu, oční traumatologii a operace strabismu u dospělých. V širokém spektru jejího odborného zájmu v oblasti oftalmologie je i diagnostika neurooftalmologických onemocnění, glaukomu a elektrofyziologické metody. Její bohatá publikační činnost zahrnuje třicet pět původních vědeckých prací, je spoluautorkou dvou monografií.