Ikdyž jsem před 2 měsíci ohlásil pauzu v tvorbě příspěvků blogu, tak dynamický vývoj a závažnost trendu migrace do Evropy, přetrvávající přezíravé pohlížení na hrozbu ze strany islámského světa pro celý svět západní a aktuální postoj Svobodných k "zákazu projevů islámu" mě přinutili k jasnému vyjádření se.

Z určitého pohledu nyní Svobodní končí první etapu své existence, kdy od roku 2009 upozorňují na hrozby ze strany nefunkčního stavu hloubky integrace evropských zemí zatíženou strukturálními a systémovými vadami a aktuální stav jim dává jak za pravdu, tak že už není před čím dále v tomto ohledu varovat - zažíváme krizi eurozóny, krizi migrační, krizi finanční, krizi dluhovou apod. A tuto realitu, před kterou se takříkajíc Svobodným občany ČR uchránit nepodařilo, si lze nyní již osobně ošahat...

...co nás ale čeká dále za případnými ponurými dveřmi budoucnosti, kterými se můžeme vydat je svobodu omezující islamizace a v této z určitého pohledu druhé etapy časové existence Svobodných už přirozeně a esenciálně, stejně jako to dělali doposud vůči hloubce integrace evropských zemí, před ní nevarují a současné předsednictvo se vyjádřilo dokonce v tom smyslu, že: "Komu se islám nelíbí, ať ze Svobodných vystoupí...šíření nenávisti proti islámu je zahrávání si s ohněm...Nebuďme zbytečně konfliktní, neprovokujme, maximálně si můžeme přát jeho reformu umírněným směrem...Svobodní nejsou stranou jen jednoho tématu" a vydalo impotentní nic neřešící politicko-korektní prohlášení Postoj Svobodných k islámu odrážející neznalost, co islám je a co není a jak čelit a vyvarovat se problémům které vyvolává.

Do konce měsíce října bych tedy příspěvky blogu chtěl věcně odargumentovat pro některé novými informacemi a pro další zasazením do kontextu současných informací, že:

- islám a islamizace jsou pro svobodnou společnost totalitární hrozbou a aktuálně hrozbou č.1;

- Svobodní by měli být stranou jednoho tématu - svobody a pojmenovávat věci pravými jmény;

- Svobodní by měli jasně deklarovat nakolik jsou libertariánskou stranou a kdo se identifikuje jako "Svobodný český občan" s vlastí ČR a kdo jako "Svobodný kosmopolitní občan" osvobozený od vztahu k českému státu připravený okamžitě emigrovat nejlépe do Liberlandu a tuto nesourodost, definující různě akceptovatelný koaliční potenciál, řešit až i odštěpením té které frakce bude-li to třeba a pokračovat ve fairové spolupráci na společných cílech každý zvlášť;

- pokračování v současné politice a postoji Svobodných reprezentované současným složením republikového předsednictva (ve složení Petr Mach, Jiří Payne, Karel Zvára a Radim Smetka) k islámu a islamizaci po listopadových volbách předsednictva by bylo tunelováním pojmů svoboda a obrana svobod jednotlivce a proč tak (morálně) podporuji všechny kandidáty s jasně deklarovanými protiislámskými postoji, jako kandidáty na místopředsedy Luboše Záloma či Františka Matějku a kandidáta na předsedu Petra Hampla.

 

PS: Pro mě jako obhájce "švýcarizace" ČR se mi velmi líbí také snaha a silně pozitivní přesah v činnostech Petra Hampla při vytváření nadstranického bloku spolupracujícího napříč politickým spektrem v rámci Blok proti islámu schopného prosazovat společné cíle směrem k neislamizaci ČR a vidící cestu také ve větší švýcarizaci ČR - kritiku, že jde o nesourodou koalici, ideologickou nečistotu, národní frontu, nacionalistické hnutí či obdobné příměry zesměšňované ve stylu FB stránek jako "Island v ČR nechceme" nebo "Čechy v Čechách nechceme" od lidí co nemají vlast, ale jen stát, ve kterém žijí neberu - Švýcaři jsou především Švýcaři a až pak pravicoví/levicoví, stejně tak by měli být i Češi a věcně spolupracovat. A je možné, že právě spojit se proti něčemu než pro něco bude tím (prvotním) tmelícím prvkem ve smyslu až i určitého "Svobodného bratrstva" západního světa, pokud bych měl v civilizační rovině vyjádřit obdobu "Muslimského bratrstva" světa islámského. O civilizační konflikt světa islámského a západního totiž jde v prvé řadě a je tak soubojem o svobodu této generace, který by neměl zatěžovat a být přenášen na generaci příští.

Související